BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kołoszko-Chomentowska Zofia (Politechnika Białostocka), Wojsznis Barbara (Politechnika Białostocka)
Tytuł
Organization and Results of Agricultural Holdings Realizing Investments Subsidized with Public Funds
Organizacja i wyniki gospodarstw rolnych realizujących inwestycje z udziałem środków publicznych
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2016, z. 1 (39), s. 95-102, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje w rolnictwie, Gospodarstwa rolne, Środki publiczne
Investments in agriculture, Arable farm, Public funds
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podjęto próbę oceny organizacji produkcji i wyników ekonomicznych gospodarstw rolnych, które realizowały inwestycje z udziałem środków publicznych w aspekcie zasad dobrej praktyki rolniczej. Badaniami objęto gospodarstwa rolne województwa podlaskiego będące w systemie FADN w latach 2011-2012. W ocenie uwzględniono strukturę zasiewów, obsadę zwierząt, intensywność produkcji, wartość i strukturę kapitału oraz dochodowość ziemi, kapitału i pracy. Analiza wykazała, że gospodarstwa korzystające ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi charakteryzowały się wyższą intensywnością produkcji, osiągały też lepsze wyniki ekonomiczne. Wywierały one jednak większą presję na środowisko i stwarzały zagrożenia wynikające głównie z dużej obsady zwierząt. (abstrakt oryginalny)

In the present article, an attempt was made to assess the organization of production and economic results of agricultural holdings that realized investments subsidized with public funds, from the perspective of good agricultural practice. Agricultural holdings in the Podlaskie voivodeship registered in the FADN system in 2011-2012 were investigated. Assessment accounted for crop structure, stock density, production intensity, the value and structure of capital, and profi tableness of land, capital, and labour. Analysis showed that holdings benefi ting from subsidization of investments with public funds were characterized by greater production intensity and also achieved better economic results. However, they exerted greater pressure on the environment and posed hazards that mainly resulted from high stock density. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czekaj, T. (2008). Techniczna efektywność gospodarstw rolnych a skłonność do korzystania ze wsparcia inwestycji środkami publicznymi. Zag. Ekon. Roln., 3(316), 31-44.
 2. Czubak, W., Mikołajczak, M. (2012). Znaczenie inwestycji współfinansowanych środkami Unii Europejskiej w modernizacji rolnictwa w Polsce. Rocz. Nauk. SERiA, 14(3),42-46.
 3. Czubak, W., Sadowski, A. (2014). Wpływ modernizacji wspieranych funduszami UE na zmiany sytuacji majątkowej w gospodarstwach rolnych w Polsce. J. Agribus. Rural Dev., 2(32), 45-57.
 4. Duer, I., Fotyma, M., Madej, A. (2002). Kodeks dobrej praktyki rolniczej (s. 20-21). Warszawa: Wyd. MRIRW-MŚ-FAPA.
 5. Kobus, P. (2009). Zmiany w dynamice składowych dochodu rolniczego w krajach członkowskich Unii Europejskiej po rozszerzeniu w 2004 r. Rocz. Nauk. SERiA, 1(2), 110-114.
 6. Mańko, S., Sobczyński, T., Sas, R. (2008). Czynniki różnicujące aktywność inwestycyjną rolników w województwie kujawsko-pomorskim. W: M. Adamowicz (red.), Innowacje i innowacyjność w sektorze agrobiznesu. Prace Naukowe SGGW, 1(45), 207-217.
 7. Marszałkowicz, T. (1986). Metody statystyki opisowej w badaniach ekonomiczno-rolniczych (s. 1-343). Warszawa: Wyd. SGGW-AR.
 8. Pawlak, J. (2010). Uwarunkowania ekonomiczne a mechanizacja rolnictwa. Rocz. Nauk. Roln. Ser. G, 97(3), 197-204.
 9. Piekut, K., Machnacki, M. (2011). Ocena ekologiczno-ekonomiczna gospodarstw rolnych na podstawie danych FADN. Woda Środ. Obsz. Wiej., 11(1), 203-219.
 10. Pietrzykowski, R., Wicki, L. (2011). Regionalne zróżnicowanie wykorzystania środków z programów Wspólnej Polityki Rolnej na modernizację rolnictwa. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 98(4), 7-22.
 11. Sobczyński, T. (2008). Zmiany poziomu zrównoważenia gospodarstw rolnych UE w latach 1989-2005. Rocz. Nauk Roln. Ser. G, 94(2), 106-114.
 12. Woś, A. (2000). Układy strukturalne w rolnictwie chłopskim (w świetle danych rachunkowości rolnej). Komun. Raport. Ekspert., 465, 1-31.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/DOI: 10.17306/JARD.2016.11
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu