BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Komusińska Jagoda (Cracow University of Economics, Ph.D. candidate)
Tytuł
Impact of Euro 2012 on the Perceived Attractiveness of Kraków Among Foreign Tourists
Wpływ EURO 2012 na atrakcyjność Krakowa w percepcji turystów zagranicznych
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 187-204, tab., wykr., bibliogr. 35 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Atrakcyjność turystyczna, Impreza sportowa, Wizerunek miasta, Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej EURO 2012
Tourism, Touristic attractiveness, Sport events, City image, European Football Championship EURO 2012
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Kraków
Cracow
Abstrakt
Cel. Ustalenie, czy współorganizacja przez Polskę mistrzostw piłkarskich miała wpływ na to, w jaki sposób odbierana była przez turystów zagranicznych najpopularniejsza polska destynacja - Kraków. Badanie ankietowe przeprowadzono tuż po tym, jak władze Krakowa wycofały kandydaturę miasta jako organizatora Zimowych Igrzysk Olimpijskich. Pomaga oszacować, jakie potencjalne korzyści i straty miasto mogłoby ponieść, gdyby zostało organizatorem igrzysk (turyści wypowiadali się, jak wydarzenia sportowe wpływają na ich ocenę Krakowa).
Metoda. Badania ankietowe (744 respondentów)
Wyniki. Kraków jest kojarzony głównie przez pryzmat dziedzictwa kulturowego. Turystów zagranicznych z krajów wysokorozwiniętych przyciąga unikalność jego historii. Obecnie miasto posiada silny i pozytywny wizerunek wśród turystów, jednak nie kojarzy się ze sportem. Organizacja Igrzysk wymusiłaby wprowadzenie znaczących zmian w kreowaniu marki miasta, które oznaczałyby zaniedbanie najsilniejszych stron.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Wyniki nie mogą być uogólniane na populację turystów zagranicznych w Krakowie, choć badanie było reprezentatywne dla istotnej dla gospodarki lokalnej grupy turystów. Główne pytania dotyczyły deklarowanego stosunku turystów do pewnej potencjalnej sytuacji w przyszłości. Na deklaracjach co do przyszłości nie można polegać.
Implikacje praktyczne. Wyniki mogą być wykorzystane przez władze samorządowe do kreowania polityki wizerunkowej Krakowa, ponieważ ujawniają najsilniejsze atuty destynacji tak, jak są one postrzegane przez odwiedzających.
Oryginalność pracy. Istnieje zaledwie kilka analiz ex-post sprawdzających faktyczny wpływ organizacji dużych wydarzeń sportowych na turystykę.
Rodzaj pracy. Wyniki badania empirycznego. (abstrakt oryginalny)

Purpose. The purpose was to establish if the organization of the football championship by Poland had any influence on the perceived attractiveness of the most important Polish tourist destination - Kraków. Research started when Kraków withdrew its bid to become the host of the Winter Olympics. The research aids evaluation of the potentially lost profits and costs of hosting the Olympics by discovering if the games could upgrade the perceived image of the city.
Method. Paper-and-pencil quantitative survey (744 respondents)
Findings. Kraków is mostly associated with its cultural heritage. Its attractiveness lies in its "originality", which refers to its heritage. The city does not currently have a "sporty" image, but it has a strong positive image. Hosting the Olympics would imply a shift in city branding policy (neglecting its strongest assets).
Research and conclusions limitations. The research was only conducted on a specific group of visitors and cannot be extrapolated onto the general population of incoming tourists. It was representative for the given group which constitutes an important sector of the general population of incoming tourists. The key question was aimed at measuring the declared, potential future change in a respondent's approach towards the city, and such declarations are unreliable.
Practical implications. Findings can be used by the municipality in establishing the city's branding policy because they reveal the strongest perceived assets which should be exploited.
Originality. There exist only very few ex-post analyses measuring the influence of sport mega-events.
Type of paper. Results of empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashworth, G. J. (2011), Why brand the future with the past? The roles of heritage in the construction and promotion of place brand reputations. [In:] F. Go and R. Govers (eds.), International Place Branding Yearbook. Palgrave MacMillan, London.
 2. Borkowski, K. et al. (2014), Ruch turystyczny w Krakowie 2014. Monografia [K. Borkowski, T. Grabiński, R. Seweryn, A. Wilkońska, L. Mazanek, E. Grabińska]. Małopolska Organizacja Turystyczna, Kraków.
 3. Chalip, L. (2004), Beyond impact: a general model for sport event leverage, [in:] B. Ritchie and D. Adair (eds.), Sport tourism: interrelationships, impacts and issues (pp. 226-252). Channel View, Clevedon.
 4. Chalip, L. and McGuirty, J. (2004), Bundling sport events with the host destination, "Journal of Sport Tourism", 9(3), pp. 267-282.
 5. City Brand Barometer 2008, http://www.citymayors.com/marketing/citybrands.html (30.07.2015).
 6. Columbus 2012: Columbus Media International. UEFA Euro 2012 Monitoring, TV Audience results in 14 countries, http://www.advexpress.it/FilePub/492445684Columbus Media International Uefa Euro 2012 June 2012.pdf (30.07.2015).
 7. Dębski, M. (2011), EURO 2012 jako element marketingowej strategii budowania turystycznej i sportowej marki Polski, [in:] I. Michałków, J. Kariagin (eds.), Ekonomiczne i społeczne aspekty organizacji EURO 2012. Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie, Warsaw-Kiev.
 8. Florek, M. (2014), Kapitał marki miasta zorientowany na konsumenta - źródła i pomiar. Wyd UEP, Poznań
 9. Florek, M. and Insch, A. (2011), When fit matters - leveraging destination and event image congruence, "Journal of Hospitality Marketing & Management", 3-4, pp. 265-286.
 10. Gibson H. (1998), Sport tourism: a critical analysis of research, "Sport Management Review", 1 (1), pp. 45-76.
 11. Guardian 2014: The world cities with the most powerful brands, http://www.theguardian.com/cities/datablog/2014/may/06/world-cities-most-powerful-brands-get-the-data (30.07.2015).
 12. Hall, C. M. and Weiler, B. (1992), Introduction: What's special about Special Interest Tourism? [in:] C. M. Hall and B. Weiler (eds.), Special Interest Tourism (pp. 1- 14). Belhaven Press, London.
 13. Hollcomb, B. (1999), Marketing cities for tourism, [in:] D. R. Judd and S. Fainstein (eds.) The Tourist City (pp. 54-70). Yale University Press.New Haven.
 14. Hanink, D. M. and Stutts, M. (2002), Spatial demand for national battlefield parks, "Annals of Tourism Research", 29 (3), pp. 707-719.
 15. Impact Report 2010: Raport IMPACT na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012TM na gospodarkę Polski, R. Rapacki et al. (eds.), PL.2012, Warsaw.
 16. Impact Report 2012: Aktualizacja Raportu na temat wpływu przygotowań i organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 na gospodarkę Polski, J. Borowski (ed.), http://www.pte.pl/pliki/2/12/eurogospodarka.pdf (30.07.2015).
 17. Insch, A. and Florek, M., (2011), Marketing cities: controversies, contradiction and consequences, "Journal of Town and city management", 1 (3).
 18. Intur 2011: Statystyki turystyki przyjazdowej do Polski, http://www.intur.com.pl/statystyka.htm\ (30.07.2015).
 19. Intur 2012: Przyjazdy cudzoziemców do Polski w związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 na tle przyjazdów turystów zagranicznych do Polski w czerwcu 2012 roku, Tourism Institute, Ministry of Sport and Tourism, Warsaw.
 20. Kavaratzis, M., Warnaby, G. and Ashworth, G.J. (eds.) (2014), Rethinking Place Branding: Comprehensive Brand Development for Cities and Regions, Springer.
 21. Komusińska, J. (2015), Can the Barcelona effect be noticed in Poland? [in:] Sustainable Development of Sport Tourism, International Conference Scientific Monograph, University of Portoroz, http://www.sportstourism.si/index.php/en/2014-11-25-13-46-54/scientific-monograph (30.07.2015).
 22. Kruczek, Z. (2014), Frekwencja w atrakcjach turystycznych, POT, Kraków-Warszawa 2014, www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/4905/raw (30.07.2015).
 23. Majewski, P. (2013), Stadion-Miasto-Kultura. Euro 2012 i przemiany kultury polskiej. Po ś wiecie, Instytut Badań Przestrzennych (pp. 31-103). Warsaw, http://www.ibpp.pl/i/file/ po_swiecie_-_rok_2013.pdf (30.07.2015).
 24. McKercher, B. (2002), Towards a classification of cultural tourists, "International Journal of Tourism Research", 4(1), pp. 29-38.
 25. Miles, W. F. S. (2002), Auschwitz: Museum interpretation and darker tourism, "Annals of Tourism Research", 29(4), pp. 1175-1178.
 26. Newman, H. K. (1999), Southern hospitality: tourism and the growth of Atlanta, University of Alabama Press, Tuscaloosa.
 27. POT 2014: Opinie o Polsce - obcokrajowcy. Wyniki badania realizowanego przez POT, Polish Tourism Organization, Warsaw, www.pot.gov.pl/component/rubberdoc/doc/4644/raw (30.07.2015).
 28. Preuss, H. (2009), Opportunity costs and efficiency of investments in mega sport events, "Journal of Policy Research in Tourism, Leisure and Events", 1 (2), pp. 131-140
 29. Ross, S.D. (2001), Developing sports tourism. An e-guide for destination marketers and sports events planners, National Laboratory for Tourism and Ecommmerce, University of Illinois at Urbana-Champaign.
 30. Seaton, A. V. (1996), Guided by the dark: From thanatopsis to thanatourism, "International Journal of Heritage Studies", 2 (4), pp. 234-244.
 31. Thi Le Diem-Trinh (2009), Segmenting visitors to Battlefield sites: international visitors to the former DMZ in Vietnam, Vistoria Univerity of Wellington, 2009,http://researcharchive.vuw.ac.nz/xmlui/bitstream/handle/10063/962/thesis.pdf?sequence=1 (30.07.2015).
 32. Trauer, B. (2006), Conceptualising special interest tourism-frameworks for analysis, "Tourism Management", 27 (2), pp. 183-200.
 33. Urząd Marszałkowski 2014: Badanie ruchu turystycznego w województwie małopolskim w 2013 roku, EU Consult Województwo Małopolskie. Gdańsk 2013.
 34. Vehmas, H. (2010), Rationale of active leisure: understanding sport, tourism and leisure choises in Finnish society, "Ido - Ruch dla Kultury/Movement for Culture", 10 no 1, pp. 121-127.
 35. Woźniak, W. (2013), Sport mega events and the need for critical sociological research: the case of EURO 2012, "Przegląd Socjologiczny", 3, pp. 31-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu