BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Thome-Ortiz Humberto (Universidad Autónoma del Estado de México), Moctezuma-Pérez Sergio (Universidad Autónoma del Estado de México)
Tytuł
Leisure Time and Food Memory: an Anthropological Approach to Culinary Tourism in Central Mexico
Czas wolny a pamięć o jedzeniu: turystyka kulinarna Meksyku środkowego w ujęciu antropologicznym
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 69-84, rys., bibliogr. 51 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulinarna, Antropologia, Dziedzictwo kulturowe
Tourism, Culinary tourism, Anthropology, Cultural heritage
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Meksyk
Mexico
Abstrakt
Cel. Celem referatu jest zbadanie tego, jak pamięć i pragnienia wpływają na konfigurację aktywności turystów związanej z tradycyjną kuchnią.
Metoda. W rozmowach z kluczowymi respondentami, do uzyskania wspomnień rodzinnych wytwórców i konsumentów barbacoa (jagnięcina lub baranina pieczone nieco podobnie jak w przypadku barbecue) użyta została metoda etnograficzna. Przeprowadzono 55 szczegółowych rozmów, z czego 25 z wytwórcami, a 30 z konsumentami barbacoa. Próba została określona metodą kuli śnieżnej (doboru nielosowego).
Wyniki. Odkryto, iż pamięć o jedzeniu jest czynnikiem kluczowym dla powielania wzorców spożycia kuchni tradycyjnej związanej z danym terytorium. Potwierdzono to na przypadkach, w których tradycja spożywania barbacoa sięgała trzeciego pokolenia wstecz i przyczyniała się do wytworzenia bliskich więzi pomiędzy terytorium, konsumentami i producentami, z jednoczesnym faworyzowaniem miejsc służących rekreacji i zacieśnianiu więzów rodzinnych.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie dotyczyło jedynie konsumentów mieszkających w Mexico City.
Implikacje praktyczne. Wyniki mogą zostać wykorzystane przez związki producentów barbacoa dla promowania tradycyjnych form przygotowania i handlu barbacoa.
Oryginalność pracy. Niniejsza praca jest pierwszą pracą naukową łączącą pamięć o jedzeniu mieszkańców Mexico City ze spożyciem barbacoa produkowanego w mieście Texoco.
Rodzaj pracy. Badania empiryczne. (abstrakt oryginalny)

Purpose. To analyze how memory and desire influence the configuration of tourist activities related to traditional cuisine.
Method. The ethnographic method was used with interviews with key respondents to obtain the family memories of barbacoa (pit roasted lamb or mutton) producers and consumers. Fifty-five in-depth interviews were conducted, of which 25 were with barbacoa producers and 30 with consumers. The sample was determined using the snowball non-probability method.
Findings. It was found that food memory is a determining factor for reproducing the consumption of traditional food linked to territory. This was confirmed using cases where barbacoa has been consumed for over three generations, creating close bonds between territories and between consumers and producers, while favoring spaces for recreation and family integration.
Research and conclusions limitations. The research only focused on consumers living in Mexico City.
Practical implications. The results can be used by barbacoa producer associations to promote traditional practices in the preparation and marketing of barbacoa.
Originality. This is the first paper written to link the food memory of inhabitants of Mexico City with the consumption of barbacoa produced in the city of Texcoco.
Type of paper. Empirical research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adapon, J. (2008), Culinary art and Anthropology. Berg. United Kingdom.
 2. Ashley, C. De Brine, P. Lehr, Amy and H. Wilde (2007), The role of the tourism sector in expanding economic opportunity. Harvard University. Cambridge.
 3. Ashworth, G.J. (2003), Heritage, identity and places: For tourist and host communities, [in:] Singh, D.J. and R. K. Dowling (eds.) Tourism in destination communities, CABI, Wallingford, pp. 79-97.
 4. Avieli, N. (2013) What is Local Food? Dynamic culinary heritage in the World Heritage Site of Hoi An, Vietnam. "Journal of Heritage Tourism" 8:2, pp. 120-132.
 5. Ayora, S. (2010), Conexiones cosmopolitas y saberes locales: la diseminación de la cocina yucateca, [in:] Bueno, C. y S. Ayora, coords., Consumos globales: de México para el mundo. México, Universidad Iberoamericana, Universidad Autónoma de Yucatán, pp. 221-249.
 6. Bajic, I. (2013), Food, Family, and Memory: Belgrade Mothers and Their Migrant Children, "Food and Foodways" 21, pp. 46-65.
 7. Beck, U. (1998), ¿Qué es la globalización? Falacias del globalismo, respuestas a la globalización. Madrid. Paidós.
 8. Berger, P. L. and T. Luckmann (2011), La construcción social de la realidad. Buenos Aires, Amorrortu.
 9. Bessière, J. (1998), Local Development and Heritage: Traditional Food an Cuisine as Tourist Attractions in Rural Areas, "Sociologia Ruralis" 38, pp. 22-34.
 10. Bessière, J. (2013), Heritagisation, a challenge for tourism promotion and regional development: an example of food heritage, "Journal of Heritage Tourism" 8, pp. 275-291.
 11. Bourdieu, P. (1987a), Distinction. A social critique of the judgment of taste. Harvard University Press. USA.
 12. Bourdieu, P. (1987b), Los tres estados del capital cultural, "Sociológica" 5, pp. 11-17.
 13. Cohen, E. and N. Avieli (2004), Food in tourism: attraction and impediment. "Annals of Tourism Research" 31, pp. 755-778.
 14. Di Pietro, L. Guglielmetti - Mugion, R. M. Renzi (2013), Cultural technology district: a model for local and regional develpment. "Current Issues in Tourism" 17, pp. 640-656.
 15. FAO. Food and Agriculture Organization (2014), Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada hacia América Latina y el Caribe 2014. CEPAL, FAO, IICA. Costa Rica.
 16. García, M. y G. Bermúdez, (2014), Alimentos sustentables a la carta. De la tierra a la mesa. CALMIL - CONABIO, México.
 17. Gascón, J. (2014), Pro-Poor Tourism as a Strategy to Fight Rural Poverty: A Critique. "Journal of Agrarian Change" 15, pp. 499-518.
 18. González, R. (2001), Zapotec Science. Farming and Food in the Northern Sierra of Oaxaca. University of Texas Press, United States of America.
 19. González-Turmo, I. (2001), Antropología de la alimentación: propuestas metodológicas, [in:] Garrido Aranda, Antonio (Comp.), Comer cultura.
 20. Estudios de cultura alimentaria. Servicio de Publicaciones, Universidad de Córdoba, pp. 13-25.
 21. Goodman, L. (1961), Snowball Sampling, "Annals of Mathematical Statistics" 32, pp. 148-170.
 22. Harper, C. and Le Beau, B. (2003), Food, Society and Environment. Prentice Hall. United States of America.
 23. Henchion, M. (2014), The Speciality Food Sector, [in:] O´Donoghue Cathal; Conneely, Ricky; Frost, Dierdre; Heaunue, Kevin; Leonard, Brian and David Meredith (Coords.) Rural Economic Development in Ireland, Rural Economy and Development Programme. TEAGASC. Ireland, pp. 81-94.
 24. Holtzman, J. (2006), Food and Memory. "Annual Reviews Anthropological" 35, pp. 361-378.
 25. INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010a), Censo de Población y Vivienda 2010, México, INEGI.
 26. INEGI Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010b), Marco Geoestadístico Municipal 2010, Versión 5.0, México, INEGI.
 27. Kazimierczak, M. and Malchrowicz, E. (2013), Specific and Developmental Trends of Sport Tourism. "Folia Turistica" 28(2), pp. 71-92.
 28. LaRochelle, S. and F. Berkes. (2003), Traditional Ecological Knowledge and Practice for Edible Wild Plants: Biodiversity use by the Rarámuri in the Sierra Tarahumara, Mexico. "International Journal of Sustainable Development & World Ecology" 10, pp. 361-375.
 29. Michalska-Dudek, I. (2014), Multidimensionality and Determinants of Consumer Loyalty in Tourist Services. "Folia Turistica" 33, pp. 83-106.
 30. Millennium Ecosystem Assessment Synthesis Report (2005), Ecosystems and Human Well-being: Synthesis. Island Press. Washington.
 31. Moon, S. (2008), Buddhist temple food in South Korea: Interests and Agency in the Reinvention of Tradition in the Age of Globalization, "Korea Journal" 48, pp. 147-181.
 32. Pérez, S. E.; L. A. Vega and G. Romero (2007), Prácticas alimentarias de mujeres rurales: ¿una nueva percepción del cuerpo?, "Salud Pública de México" 49:1, pp. 52-62.
 33. Popenoe, R. (2005), Ideal [in:] Kulick, Don and Anne Meneley (eds.). Fat: The Anthropology of a Obsession. Penguin Group, United States of America.
 34. Rebato, E. (2009), Las nuevas culturas alimentarias: globalización vs. Etnicidad. "Osasunaz" 10, pp. 135-147.
 35. Rubio, M. Torres, N. Gutiérrez, J. and Méndez, R. (2004), Composition and sensory evaluation of lamb carcasses used for the traditional Mexican lamb dish, barbacoa. "Meat Science" 67, pp. 359-364.
 36. Siti, R. Shahrim, A. Ainul, Z. and O. Siti. (2014), Safeguarding Malaysian Heritage Food (MHF). The Impact of Malaysian Food Culture and Tourists, Food Culture Involvement on Intentional Loyalty, "Procedia - Social and Behavioral Sciences" 172, pp. 611-618.
 37. Squire, S. (1994), The cultural values of literary tourism. "Annals of Tourism Research" 21, pp. 103-120.
 38. Stake, R. (2000), Case Studies [in:] Denzin, N. and Lincoln Y. (Eds.) Handbook of qualitative research. Sage, London, pp. 435-454.
 39. Strietska-Ilina, O. and Tessaring, M. (2005), Trends and skill needs in tourism. CEDEFOP, Greece.
 40. Stronza, A. (2001), Anthropology of Tourism: Forging New Ground for Ecotourism and Other Alternatives, "Annual Reviews Anthropological" 30, pp. 261-283.
 41. Sutton, D. (2010), Food and the Senses. "Annual Reviews Anthropological" 39, pp. 209-223.
 42. Thomé-Ortiz, H. (2015), Agri-food tourism and, new social metabolisms of local products. "Revista Mexicana de Ciencias Agrícolas" 6, pp. 1373-1386.
 43. Thoms, A. (2009), Rocks of ages: propagation of hot-rock in western North America, "Journal of Archaeological Science" 36, pp. 573-591.
 44. Timothy, D. and Boyd, S. (2006), Heritage Tourism in the 21st Century: Valued Traditions and New Perspectives, "Journal of Heritage Tourism" 1, pp. 1-16.
 45. Timothy, D. (2005), Shopping Tourism, Retailing and Leisure. Channel View Publications. Clevedon.
 46. Timothy, D. (1997), Tourism and the personal heritage experience, "Annals of Tourism Research" 34, pp. 751-754.
 47. Wall, G. and Xie, F. (2005), Authenticating ethnic tourism: Li dancers perspectives. "Asia Pacific Journal of Tourism Research" 9, pp. 213-223.
 48. Ward, P. (1998), Future livelihoods in Mexico City: A glimpse into the new millenium, "Cities" 15, pp. 63-74.
 49. Warde, A. and Martens, L. (2000), Eating out. Social differentiation, consumption and pleasure. Cambridge University Press. United Kingdom.
 50. Wansink, B., M. Cheney and N. Chan. (2003), Exploring comfort food preferences across and gender, "Physiology and behavior" 79, pp. 739-747.
 51. Weismantel, M. J. (1988), Food, Gender, and Poverty in the Ecuadorian Andes. Waveland Press, United States of America.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu