BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dann Graham M.S. (UiT Arctic University of Norway), Jacobsen Jens Kr. Steen (University of Stavanger, Norway)
Tytuł
Saving or Sharing Tourist Experiences: Selfishness or Selflessness?
Doświadczenia turystyczne - zachowywać, czy dzielić się: egoizm czy bezinteresowność?
Źródło
Folia Turistica / Akademia Wychowania Fizycznego im. B. Czecha w Krakowie, 2015, nr 37, s. 13-29, bibliogr. 45 poz.
Tytuł własny numeru
Anthropology of tourism
Słowa kluczowe
Turystyka, Zachowania konsumenta, Psychologia konsumenta
Tourism, Consumer behaviour, Consumer psychology
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Cel. Osiągnięcie pogłębionego zrozumienia pojęcia doświadczeń turystycznych.
Metoda. Drogą formalistycznych rozważań uwaga została skupiona na rozdzielnym traktowaniu podstawowego wyboru pomiędzy zachowywaniem doświadczeń a dzieleniem się nimi, a dzięki podaniu typowych przykładów przygotowana została podstawa teoretyczna dla zastosowania podejścia wskaźnikowego.
Wyniki. Analizie poddano osiem kombinacji postaw i zachowań: Schadenfreude, crabs in a barrel, ego-tourism, role negotiation, dog in a manger, anti-tourists, one-upmanship oraz secrecy. Zauważa się występowanie subtelnych różnic między nimi.
Ograniczenia badań i wnioskowania. Badanie podkreśla potrzebę posiadania wiedzy teoretycznej dla pełniejszego zrozumienia modeli o charakterze kontinuum, leżących u podstaw turystyki. Nie twierdzi się jednak, iż modele te wyczerpują zagadnienie lub wzajemnie się wykluczają.
Implikacje praktyczne. Wykorzystanie wcześniejszych spostrzeżeń przygotowuje grunt pod odwoływanie się do różnic w motywacji oraz sposobów ich wykorzystania w promocji.
Oryginalność pracy. Perspektywa Simmla jest rzadko spotykana w badaniach nad turystyką. Podejście takie pozwala, aby analiza skoncentrowała się na istocie zjawiska turystyki.
Rodzaj pracy. Artykuł teoretyczny. (abstrakt oryginalny)

Purpose. To reach a greater conceptual understanding of tourist experiences.
Method. Via formalistic reflection attention focuses on the binary treatment of fundamental choices between saving or sharing so that, through typical instances, the theoretical base is prepared for the utilisation of a subsequent indicator approach.
Findings. Eight cases of various combinations of attitude and behaviour are examined: Schadenfreude, crabs-in-a-barrel, ego-tourism, role negotiation, dog-in-a-manger, anti-tourists, one-up-man-ship and secrecy. Subtle differences emerge.
Research and conclusions limitations. The research emphasises the need for theoretical awareness in obtaining a nuanced appreciation of a number of continua models underpinning tourism. However, no claim is made for mutual exclusivity or exhaustiveness.
Practical implications. By utilising the foregoing insights the ground is prepared for making informed appeals to corresponding differences in motivation and the ways that they can be tapped and targeted in promotion.
Originality. A Simmelian perspective is rare in tourism research. By adopting such an approach, the analysis is able to concentrate of the essences constituting the phenomenon of tourism.
Type of paper. Theoretical. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aramberri, J. (2010), Modern Mass Tourism, Emerald, Bingley.
 2. Archer, J. (1998), The Eleventh Commandment, Harper-Collins, New York.
 3. Byron, G. G. (Lord) (1812-1818), Childe Harold's Pilgrimage, John Murray, London.
 4. Cohen, E. (1972), Toward a sociology of international tourism, "Social Research" 39, pp. 164-182.
 5. Cohen, E. (1979), A phenomenology of tourist experiences, "Sociology" 13, pp. 179-201.
 6. Collins English Dictionary and Thesaurus. (2007), HarperCollins, Glasgow.
 7. Crick, M. (1989), Representations of international tourism in the social sciences: Sun, sex, sights, savings and servility, "Annual Review of Anthropology" 18, pp. 307-344.
 8. Dann, G. (1992), Travelogs and the management of unfamiliarity. "Journal of Travel Research" 30(4), pp. 59-63.
 9. Dann, G. (1994), Hyping the Destination Image through the Rich and (In)-famous: The Boundaries of Name Dropping, "Cahiers du Tourisme", série C, no. 187.
 10. Dann, G. (1996), The Language of Tourism: A Sociolinguistic Perspective. CAB International, Wallingford.
 11. Dann, G. (2006), Promotional issues, [in:] G. Baldacchino (ed.), Extreme Tourism: Lessons from the World's Cold Water Islands, Elsevier, Oxford, pp. 15-29.
 12. Dann, G. (2013), Rooms for rent (Editor's Choice). "Tourism, Recreation Research" 38(2), pp. 203-212.
 13. Dann, G. and Jacobsen, J. K. S. (2002), Leading the tourist by the nose, [in:] G. Dann (ed.), The Tourist as a Metaphor of the Social World, CAB International, Wallingford, pp. 209-235.
 14. Fussell, P. (1979), The stationary tourist, Harper's, April, pp. 31-38.
 15. Goey, C. (2015), Gated Communities: Access Control Issues. www.crimedoctor.com/gated.htm (accessed 9 October).
 16. Goffman, E. (1959), The Presentation of Self in Everyday Life, Doubleday, New York.
 17. Hirsch, F. (1977), Social Limits to Growth, Routledge & Kegan Paul, London.
 18. Hobbes, T. (2010), Leviathan, A. Martindale and B. Battiste, (eds). Broadview Press Peterborough.
 19. Hobbes, T. (2012), Leviathan, N. Malcolm, (ed.) 3 vols, Oxford University Press, Oxford.
 20. Jacobsen, J. K. S. (2000), Anti-tourist attitudes: Mediterranean charter tourism, "Annals of Tourism Research" 27, pp. 284-300.
 21. James, C. (2012), The book of my enemy has been remaindered, Globe and Mail, 6 February.
 22. Karch, C., and Dann, G. (1981), Close encounters of the third world, "Human Relations" 34(4), pp. 249-268.
 23. Kipling, R. (1885), My rival, The Pioneer, July 8 (signed under the pen name of Giroflé (clove Fr.)
 24. Kuipers, G. (2014), Schadenfreude and social life: a comparative perspective on the expression and regulation of mirth at the expense of others, [in:] W. W. van Dijk and J. W. Ouwerkerk (eds.), Schadenfreude: Understanding Pleasure at the Misfortune of Others, Cambridge University Press, Cambridge, pp. 259-274.
 25. Lihoreau, T. (2011), Schadenfreude: The Little Book of Black Delights, Elliott and Thompson, London.
 26. McCall, G., and Simmons, J. (1966), Identities and Interactions, Collier-Macmillan, New York.
 27. McKercher, B. (2014), Tourism: The quest for the selfish, "Tourism, Recreation Research" 39(1), pp. 99-104.
 28. Millstream Restaurant, Hitchin, UK(2014), http://www.tripadvisor.co.uk/Restaurant_Review-g658254-d2520823-Reviews-Millstream-Hitchin_Hertfordshire_England.html.
 29. Nash, D. (1979), The rise and fall of an aristocratic tourist culture: Nice 1763-1936. "Annals of Tourism Research" 6(1), pp. 61-75.
 30. Potter, S. (1970), The Complete Upmanship, Rupert Hart-Davis, London.
 31. Russell, B. (1930), The Conquest of Happiness, H. Liverwright, New York.
 32. Said, E. (1978) [1991], Orientalism: Western Conceptions of the Orient. Penguin, Harmondsworth.
 33. Schutz, A. (1972), The Phenomenology of the Social World, Heinemann, London.
 34. Simmel, G. (1906), The sociology of secrecy and of secret societies, "American Journal of Sociology" 11, pp. 441-498.
 35. Simmel, G. (1968) [1908], Soziologie: Untersuchungen über die Formen der Vergesellschaftung (Sociology: Investigations of Social Forms), Duncker und Humblot, Berlin.
 36. Theroux, P. (1975), The Great Railway Bazaar: By Train through Asia, Houghton Mifflin, Boston.
 37. Travelers' Century Club (2014), www.travelerscenturyclub.org, (accessed 10 November).
 38. Tully, M. (2014), Something Understood. BBC Radio 4, 14 December.
 39. Tully, M. (2015), Something Understood. BBC Radio 4, 13 September.
 40. Veblen, T. (1994) [1899], The Theory of the Leisure Class, Dover Publications, New York.
 41. Waugh, E. (1981) [1946], When the Going was Good, Penguin, Harmondsworth.
 42. Wheeller, B. (1993), Sustaining the ego, "Journal of Sustainable Tourism" 1(2), pp. 121-129.
 43. Wilson, P. (1995), Crab Antics: A Caribbean Study of the Conflict between Reputation and Respectability, Waveland Press, Providence Island.
 44. Wolff, K. (1908), The Sociology of Georg Simmel, Free Press, New York.
 45. http://www.phrases.org.uk, (2014), (accessed 17 October).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0867-3888
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu