BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fałek Artur (Medical University of Lodz, Poland), Brzozowska Melania (Medical University of Lodz, Poland), Śliwczyński Andrzej (Medical University of Lodz, Poland), Michalak Jacek (Medical University in Łódź, Poland), Iltchev Petre (Medical University of Lodz, Poland), Czeleko Tomasz (National Health Fund), Jahnz-Różyk Karin (Military Medical Institute, Warsaw), Marczak Michał (Medical University of Lodz, Poland)
Tytuł
Polish Experience in Financial Management of Medicines Market by Public Payer
Źródło
Journal of Health Policy and Outcomes Research, 2014, nr 2, s. 4-11, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie finansami, Refundacja leków, Rynek farmaceutyczny
Financial management, Reimbursement of medicines, Pharmaceutical market
Uwagi
summ.
Abstrakt
The most important features of medicines market in Poland are presented with the special reference to the terms and conditions of medicines reimbursement. A number of data on value and development of the pharmaceutical market, the value of reimbursement of medicines, changes in the numbers of open pharmacies, are presented also. The processes of decision making on reimbursing medicines in Poland before and after the Reimbursement Act are described in details. The implementation of the Act resulted in the increase of transparency of ways and methods for pricing of medicines, including them into the national health insurance system; the improved financial stability of public payer - gained by the precisely defined part of payer's budget, spent on medicines; patient-oriented approach in introducing new molecules into reimbursement system. The positive impact of the Reimbursement Act on the pharmaceutical market can be noted(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z dnia 13 czerwca 2011 r.)
 2. Dz. Urz. WE L 40 z 11.02.1989, str. 8; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5 t. 1, str. 345
 3. Ustawa z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.)
 4. ​Available from: http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr&ms&ml=pl&mi=92&mx=0&ma=10772
 5. Available from: http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=12
 6. Available from: http://www.nfz-lodz.pl/index.php/dlapacjentow/gdzie-si-leczy/2012
 7. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U.2008.45.271 j.t.)
 8. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 września 2004 r. w sprawie sposobu oraz terminów przedstawiania przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych zbiorczych zestawień zrealizowanych recept podlegających refundacji, a także wzoru zbiorczego zestawienia recept podlegających refundacji (Dz.U.04.213.2165)
 9. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.09.2004 w sprawie:"Trybu udostępniania podmiotowi zobowiązanemu do finansowania świadczeń ze środków publicznych do kontroli recept zrealizowanych przez świadczeniobiorców i związanych z tym informacji." (Dz. U. 04.213.2166)
 10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28.04.2004 w sprawie:" Zakresu niezbędnych informacji gromadzonych i przekazywanych przez apteki podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych." (Dz. U. 04.213. 2167)
 11. Available from: http://www.zus.pl/files/minimalna_podstawa.pdf
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-1247
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.7365/JHPOR.2014.2.1
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu