BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waligórska-Kotfas Anna (Państwowe Wyższa Szkoła Zawodowa w Koninie)
Tytuł
Etyczny wymiar usług infobrokerskich w gospodarce opartej na wiedzy
Ethical Perspective on Information Broker Services in Knowledge-Based Economy
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 3, s. 229-241, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Etyka, Broker
Knowledge-based economy, Ethics, Broker
Uwagi
summ.
Abstrakt
Bazując na zarysowanych powyżej warunkach społeczno-gospodarczych, w pierwszej części artykułu nakreślono zagadnienia etyczne korelatywne z gospodarką opartą na wiedzy, a następnie przeanalizowano kluczowe kwestie etyki informacji na poziomie mikro i makro. Celem drugiej części publikacji jest deskrypcja usług infobrokerskich wpisujących się we współczesne profesjonalne usługi informacyjne oraz analiza ich podmiotowych, przedmiotowych determinant w perspektywie etycznej. Artykuł oparty jest na literaturze przedmiotu oraz raportach i badaniach prowadzone przez międzynarodowe instytucje życia społecznego, takie jak The Association of Independent Information Professionals, International Centre for Information Ethics, Instytut Banku Światowego oraz Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. (fragment tekstu)

Implied by the ICT revolution, the transformation of the modern economy paradigm towards the knowledge-based economy has led to the creation and expansion of new products and services. Simultaneously, the socio-economical shift interdependent on information processing and knowledge diffusion results in ethical dilemmas. Ethical issues corresponding to the knowledgebased economy are discussed, together with information ethics, from both the macro and micro perspectives. Information brokers services as professional information services are described and exemplified, and their determinants from the ethical perspective are analyzed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arvanitidis, P. A., Petrakos, G. (2011). Defining knowledge-driven economic dynamism in the world economy: A methodological perspective. W: P. Nijkamp, I. Siedschlag (red.), Innovation, growth and competitiveness: Dynamic regions in the knowledge-based world economy (s. 15-39). Berlin: Springer-Verlag.
 2. Białos, I., Cisek, S., Januszko-Szakiel, A. (2015). Wprowadzenie do infobrokeringu. Wybrane aspekty. W: S. Cisek, A. Januszko-Szakiel (red.), Zawód infobroker. Polski rynek informacji (s. 13-28). Warszawa: Wolters Kluwer.
 3. Castells, M. (2003). Galaktyka Internetu: refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem. Poznań: Rebis.
 4. Castells, M. (2013). Społeczeństwo sieci. Warszawa: PWN.
 5. Code of ethical business practice. (2014). Pobrane ze strony the Association of Independent Information Professionals: http://www.aiip.org/About/Codeof- Ethical-Business-Practice
 6. Floridi, L. (2006). Information ethics, its nature and scope. SIGCAS Computers and Society 36(3), 21-36.
 7. Floridi, L., Sanders, J. W. (2003). Internet ethics: The constructionist values of homo poieticus. W: R. J. Cavalier (red.), The impact of the internet on our moral lives (s. 195-214). New York: State University of New York.
 8. Hrabiec-Hojda, P. (2013). Specyfika usług infobrokerskich a kompetencje informacyjne infobrokera. Biblioteka Nostra, 1(31), 87-95.
 9. The field. (2015). Pobrane ze strony International Centre for Information Ethics: http://icie.zkm.de/research
 10. Kietliński, K. (2009). Moralność gospodarki opartej na wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.
 11. Kowalska, M. (2015). Infobroker - definicja misji, zadania, kompetencje. W: M. Kowalska, T. Wojewódzki (red.), Infobrokerstwo. Idee, koncepcje, rozwiązania praktyczne (s. 161-193). Gdańsk: Ateneum - Szkoła Wyższa w Gdańsku.
 12. Król, A. (2005). Kapitał intelektualny - rola i odpowiedzialność dyspozytorów wiedzy. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 6, 63-75.
 13. Materska, K. (2007). Informacja w organizacjach wiedzy. Warszawa: Wydawnictwo SBP.
 14. Mikuła, B., Pietruszka-Ortyl, A., Potocki, A. (2007). Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy. Warszawa: Difin.
 15. Krajowy standard kompetencji zawodowych. Broker informacji (researcher) (262204). (2013). Warszawa: MPiPS, CRZL.
 16. Dahlman, C. J., Andersson, Th. (red.). (2000). Korea and the knowledge-based economy: Making the transition. Paris: OECD/WBI.
 17. Papińska-Kacperek, J. (red.). (2008). Społeczeństwo informacyjne. Warszawa: PWN.
 18. Prensky, M. (2009). Homo sapiens digital: From digital immigrants and digital natives to digital wisdom. Innovate: Journal of Online Education, 5(3). Pobrane z: http://nsu works.nova.edu/innovate/vol5/iss3/1
 19. Sienkiewicz, P., Nowak, J. S. (red.). (2008). Społeczeństwo informacyjne. Krok naprzód, dwa kroki wstecz. Katowice: Polskie Towarzystwo Informatyczne.
 20. Zalega, T. (2004). Rynek pracy w epoce cywilizacji informacyjnej i procesów globalizacji gospodarki światowej. W: T. Zalega (red.), Gospodarka w okresie globalizacji (s. 45-54). Łódź: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu