BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pawlik Tomasz (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Tytuł
Prakseologia Tadeusza Kotarbińskiego - czy ma wartość dla współczesnego biznesu?
Tadeusz Kotarbiński's Praxeology : Does it Matter for Modern Business?
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 3, s. 219-228, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Prakseologia, Etyka, Globalizacja
Praxeology, Ethics, Globalization
Uwagi
summ.
Kotarbiński Tadeusz
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi próbę ukazania takich wartości w odniesieniu do prakseologii Tadeusza Kotarbińskiego - polskiego filozofa i ucznia Kazimierza Twardowskiego. Próbując odpowiedzieć na postawione w tytule pytanie, autor scharakteryzuje pojęcie globalizacji, które współcześnie odgrywa istotną rolę w biznesie. Następnie omówi prakseologię i etykę niezależną Kotarbińskiego oraz przyjrzy się relacji między nimi, a w podsumowaniu podejmie próbę odpowiedzi na pytanie o wartość teorii sprawnego działania dla biznesu. (fragment tekstu)

An attempt to answer the question whether Tadeusz Kotarbiński's praxeology has any value for modern business is made. The notion of globalization and its relation to business, the notion of praxeology according to Tadeusz Kotarbiński and his independent ethic are considered and an attempt is made to show the relation between praxeology and independent ethic. In the view of the author, modern business should apply certain elements derived from praxeology as well as independent ethic. Practical application of praxeology without the prescriptions derived from independent ethic will not result in a limitation of human suffering but will only contribute to the realization of business goals. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauman, Z. (2000). Globalizacja. I co z tego dla ludzi wynika. Warszawa: PIW.
 2. Castells, M. (2000). The rise of the network society. Malden: Blackwell.
 3. Choroszy, J. F. (1997). Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego. Studium historyczno- analityczne. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego.
 4. Konwersatorium Zakładu Prakseologii i Naukoznawstwa. (1990). Prakseologia, 1-2(106-107), 213-238.
 5. Kotarbiński, T. (1965). Traktat o dobrej robocie. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 6. Kotarbiński, T. (1970). Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Warszawa: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 7. Kotarbiński, T. (1987). Pisma etyczne. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich.
 8. Piłejko, K. (1976). Prakseologia - nauka o sprawnym działaniu. Warszawa: PWN.
 9. Starosta, P. (2001). Społeczne skutki globalizacji. W: J. Klich (red.), Globalizacja (s. 41-64). Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 10. Wnuk-Lipiński, E. (2004). Świat międzyepoki. Globalizacja, demokracja, państwo narodowe. Kraków: Znak.
 11. Woleński, J. (1990). Kotarbiński. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 12. Ziewiec, G. (2012). Trzy fale globalizacji: rozwój, nadzieje i rozczarowania. Warszawa: ASPRA - JR.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu