BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klimiuk Zbigniew (Instytut Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie)
Tytuł
Gospodarka Polski w okresie Wielkiego Kryzysu (1929-1935)
The Polish Economy During the Great Depression (1929-1935)
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2016, T. 2, nr 2, s. 169-192, tab., bibliogr. 60 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Gospodarka, Kapitał zagraniczny, Deflacja, Upadłość przedsiębiorstwa, Bezrobocie
Economic crisis, Economy, Foreign capital, Deflation, Enterprise bankruptcy, Unemployment
Uwagi
summ.
Abstrakt
Generalnie można stwierdzić, że wielki kryzys gospodarczy dotknął bardzo mocno wszystkie działy gospodarki państwa i poważnie obniżył poziom życia większości obywateli (Kwiatkowski, 1935, 5 grudnia). Polska należała do grupy państw stosunkowo najsilniej dotkniętych załamaniem. Złożyło się na to wiele różnych przyczyn, a jedną z nich był błędny wybór priorytetów w polityce gospodarczej rządu (Kalecki, 1936). Jej korekta nastąpiła dopiero po 1935 r. i związana jest z nazwiskiem Eugeniusza Kwiatkowskiego (Drozdowski, 1961b, s. 352). (fragment tekstu)

In developed countries the outbreak of the crisis occurred at the end of 1929. In the majority of these countries the full effects of the crisis became evident in 1930, with the bottom of it being reached in 1931. Subsequently, in 1933, the analyzed countries entered a depression phase. Since 1934, and particularly since 1935 the developed countries have witnessed an expansion phase, which lasted until 1937. However, in Poland, similarly to the majority of less developed countries, economic recession surfaced as early as in the mid-1928, transforming at the turn of 1928 and 1929 into the crisis. The bottom of the industrial crisis was observed in the first quarter of 1933. In the case of Poland, the end of the industrial crisis did not signifiy the conclusion of the general economic crisis since the nation's economy was based primarily on agriculture. In the agricultural sector the bottom of the crisis was recorded as late as in 1935. Likewise, the financial crisis lingered in Poland until 1934/35. Hence, it is estimated that in Poland the crisis ended in 1935. The above-mentioned data indicates that in Poland the crisis stared earlier than in developed countries and lasted longer. It can be assumed that it erupted about one year earlier than in highly developed countries and that it ended two years later than in those countries. Hence, the length of the crisis in Poland amounted to approximately 6-7 years, while in the developed countries it lasted for about 4 years. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ajnenkiel, A. (1980). Polska po Przewrocie Majowym. Zarys dziejów politycznych Polski 1926-1939. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 2. Amonn, A. (1934). Zur gegenwartigen Krisenlage und inflationischer Krisenbekampfungdpolitik. Berlin.
 3. Breit, M. (1934). Z zagadnień teorii koniunktury. Ekonomista, t. II, 40.
 4. Carell, E. (1929). Sozialökonomische Theorie und Konjunkturproblem. München: Duncker & Humblot.
 5. Clark, J. M. (1935). Cumulative Effects of Changes in Aggregate Spending as illustrated by Public Works. American Economic Review, XXV, 14-20.
 6. Derengowski, J. (1933). Próba szacunku dochodów robotniczych z pracy w przemyśle 1928-1932. Warszawa: ISS.
 7. Dmowski, A. (1974). Warunki rozwoju handlu zagranicznego Polski w okresie kryzysu. W: Materiały do seminariów z najnowszej historii gospodarczej Polski (s. 69-84). Warszawa: SGPiS.
 8. Drozdowski, M. (1961a). Bezrobocie w Polsce w latach 1925-1936. W: Najnowsze dzieje Polski, t. IV (s. 211-238). Warszawa: PWN.
 9. Drozdowski, M. (1961b). Przesłanki ewolucji polityki gospodarczej rządu polskiego lat 1936-1939. Kwartalnik Historyczny, 2, 345-379.
 10. Drozdowski, M. (1963). Polityka gospodarcza rządu polskiego 1936-1939. Warszawa: PWN.
 11. Drybiński, M. (1935). Zasady i formy finansowania wywozu. Warszawa: BANK.
 12. Gayer, A. D. (1935). Public works in prosperity and depression. New York: National Bureau of Economic Research.
 13. Gostkiewicz, I. (1935). Rozwój taryf celnych w Polsce. Warszawa.
 14. Gościcki, J. (1932). Preferencje dla krajowych surowców rolniczych. Warszawa: Izba Przemysłowo-Handlowa.
 15. Grabiński, H. (1930). Środki aktywizacji polskiego bilansu handlowego. Poznań: Izba Przemysłowo-Handlowa.
 16. Grotkopp, A. W. (1954). Die grosse Krise. Düsseldorf: Econ.
 17. Grünfeld, W. (1936,). Die auslandsverschuldung Polens. Katowice: Vita.
 18. Haberlar, G. (1935). Systematyczna analiza teorii cyklu koniunkturalnego. Ekonomista, t. IV, 3-41.
 19. Jack, D. T. (1927). The Restoration of European Currencies. London: P. S. King.
 20. Jezierski, A. Leszczyńska C. (2003). Historia gospodarki Polski. Warszawa: Key Text.
 21. Kalecki, M. (1933). Nakręcanie koniunktury światowej. Polska Gospodarcza, z. 45, 1111-1115.
 22. Kalecki, M. (1934a). Koniunktura a dobrobyt. Polska Gospodarcza, z. 5, 1531- 1543.
 23. Kalecki, M. (1934b). Losy eksperymentów. Polska Gospodarcza, z. 21, 637-640.
 24. Kalecki, M. (1935). Koniunktura a zbrojenia. Polska Gospodarcza, z. 22, 701-703.
 25. Kalecki, M. (1936). Mechanizm poprawy koniunkturalnej. Warszawa: Ministerstwo Przemysłu i Handlu.
 26. Karpiński, Z. (1958). Bank Polski (1924-1939). Warszawa: Polskie Wydawnictwa Gospodarcze.
 27. Kernschlagl, R. (1936). Zur Frage der Finanzierung staatlicher Investitionstätigkeit. Weltwirtschaftliches Archiv, t. 43, 319-337.
 28. Knakiewicz, Z. (1967). Deflacja polska 1930-1935. Warszawa: PWE.
 29. Kożuchowski, J. (1938). Przebudowa gospodarcza Polski. Warszawa: Towarzystwo Pracy Społeczno-Gospodarczej.
 30. Kwiatkowski, E. (1928). Polska gospodarcza w roku 1928. Lwów: Przemysł i Handel.
 31. Kwiatkowski, E. (1930, 3 kwietnia). Sprawozdanie kierownika Ministerstwa Przemysłu i Handlu o sytuacji gospodarczej państwa [z protokołu piątego posiedzenia Rady Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej]. W: Protokoły posiedzeń Rady Ministrów, t. 51, j. 3-4. Warszawa: AAN.
 32. Kwiatkowski, E. (1932). Dysproporcje, rzecz o Polsce przeszłej i obecnej. Kraków: Towarzystwo Szkoły Ludowej.
 33. Kwiatkowski, E. (1935, 7 lutego). Kryzys współczesny i zagadnienia odbudowy życia gospodarczego. Referat wygłoszony na posiedzeniu Rady Związku Izb i Organizacji Rolniczych RP, Warszawa.
 34. Kwiatkowski, E. (1935, 5 grudnia). W walce z teraźniejszością o lepszą przyszłość gospodarczą. Przemówienie na Plenum Sejmu, Warszawa.
 35. Landau, Z. (1961). Polskie zagraniczne pożyczki państwowe 1918-1926. Warszawa: KiW.
 36. Lederer, E. (1928). Zur Morpfologie der Krisem. Die Wirtschaftstheorie der Gegenwart. Wien: Springer.
 37. Lipiński, E. (1934a). Nakręcanie koniunktury. Ekonomista, t. I, 49-54.
 38. Lipiński, E. (1934b). Próba określenia pojęcia elastyczności inwestycji. Ekonomista, t. IV, 76-83.
 39. Lipiński, E. (1935). Kilka aktualnych tematów z polityki koniunktury. Ekonomista, t. II, 89-100.
 40. Michałowski, J. (1935). Wieś nie ma pracy. Warszawa: Fundusz Pracy.
 41. Miduch, Z. (1929). Polityka celna i traktatowa. W: Bilans gospodarczy dziesięciolecia Polski odrodzonej, t. 2 (s. 69-90). Poznań.
 42. Mieszczankowski, M. (1960). Struktura agrarna Polski międzywojennej. Warszawa: PWN.
 43. Ormicki, W. (1937). Gęstość wiejskiej ludności rolniczej w Polsce. Warszawa: Instytut Badań Spraw Narodowościowych.
 44. Plutyński, A. (1932). Polska na tle światowego kryzysu finansowego. Warszawa: Wydawnictwo Przeglądu Politycznego.
 45. Preiser, E. (1933). Grudzüge der Konjunkturtheorie. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck).
 46. Schmölders, G. (1934). Interventionen am Geldmarkt als Mittel staatlicher Konjunkturpolitik. Weltwirtschaftliches Archiv, t. 39, 547-576.
 47. Secomski, K. (1935). Ubezpieczenie kredytów eksportowych. Warszawa: Izba Przemysłowo- Handlowa.
 48. Seifert, T. (1932). Polskie i zagraniczne instytucje popierania eksportu. Lwów: nakład własny.
 49. Skodlarski, J. (2007). Zarys historii gospodarczej Polski. Warszawa: PWN.
 50. Sokołowski, K. (1932). Dumping. Warszawa.
 51. Szempliński, Z. (1939). Inwestycje a koniunktura. Polska Gospodarcza, z. 31, 1123-1127.
 52. Szturm de Sztrem, E. (oprac.). (1936). Mały rocznik statystyczny, t. 7. Warszawa: GUS RP.
 53. Tennenbaum, H. (1935a). Nakręcanie koniunktury. Polityka Gospodarcza, nr 2, 1-3.
 54. Tennenbaum, H. (1935b). Struktura gospodarstwa polskiego, t. II. Warszawa: Biblioteka Polska.
 55. Tennenbaum, H. (1935c). Struktura gospodarstwa polskiego. Warszawa: Biblioteka Polska.
 56. Tomaszewski, J., Landau, Z. (1986). Zarys historii gospodarczej Polski 1918-1939. Warszawa: PWN.
 57. Wagemann, E. (1935). Zwischenbilanz der Krisenbekämpfung. Berlin.
 58. Wiśniewski, J. (1938). Wskaźnik produkcji przemysłowej. Polska Gospodarcza, nr 35, 1223-1225.
 59. Z., St. (1935). Sytuacja gospodarcza polskiego przemysłu górniczo-hutniczego w 1934 r. Przegląd Górniczo-Hutniczy, 5, 234.
 60. Zawadzki, W. (1938). Przesilenie gospodarcze w świetle doświadczeń polskich. W: Pamiętnik trzydziestolecia Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Warszawa: SGH.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu