BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klepczarek Emilia (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Disclosure of Risk Information in the European Banking Sector
Zakres informacji o ryzyku ujawnianych w podmiotach europejskiego sektora bankowego
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2016, nr 16, s. 350-366, rys., tab., bibliogr. s. 363-365
Słowa kluczowe
Jawność sprawozdań finansowych, Sektor bankowy, Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (MSR), Amerykańskie standardy rachunkowości
Disclosure of financial statements, Banking sector, International Accounting Standards (IAS), Generally Accepted Accounting Principless (GAAP)
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Doświadczenia globalnego kryzysu finansowego sprawiły, że debata nad zakresem informacji ujawnianych przez banki nabrała szczególnego znaczenia. Odpowiednia ilość danych trafiających do domeny publicznej warunkuje bowiem przejrzystość sektora bankowego optymalizującą decyzje uczestników rynku. Jednocześnie na globalnym rynku finansowym obserwuje się tendencję do ujednolicania standardów rachunkowości, aby zakres ujawnianych informacji był taki sam. Celem przedstawionych w artykule badań jest zweryfikowanie istnienia różnic, jeśli chodzi o ilość ujawnianych informacji wymaganych standardami GAAP i IFRS, oraz zbadanie, czy bardziej stabilne sektory bankowe mają tendencję do ujawniania większego zakresu danych. Wskazanie czynników determinujących poziom ujawnień wydaje się istotne dla wypracowania procedur poprawiających przejrzystość i stabilność rynków finansowych. (abstrakt oryginalny)

A debate on the scope of bank information disclosures seems to be essential, especially after the Global Financial Crisis. The adequate quantity of data provided to the public domain is a condition of transparency of the banking sector which should assure the optimization of market participants' decisions. There is also a tendency to unify global accountancy standards, and they are expected to ensure the same scope of disclosed information for the global financial market. The aim of the study is to investigate if there are any differences with the number of risk disclosures among the banks using GAAP and IFRS accounting standards, and if more stable banking sectors tend to report a wider scope of data. Finding out the nature of the determinants of disclosures is an important aspect in terms of working out the procedures which will increase the transparency and stability of the financial markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akerlof, G. (1970), The market for lemons: Quality uncertainty and the market mechanism, "Quarterly Journal of Economics", Vol. 84, s. 488-500.
 2. Basel Committee on Banking Supervision (1998), Enhancing Bank Transparency Public disclosure and supervisory information that promote safety and soundness in banking systems, Bank for International Settlements, Bazylea.
 3. Benston, G.J. (2004), What's Special About Banks?, "Financial Review", Vol. 39, No. 1, s. 13-33.
 4. Bhimani, A. (2009), Risk management, corporate governance and management accounting: Emerging interdependencies, "Management Accounting Research", Vol. 20, No. 1, s. 2-5.
 5. Bossone, B. (2000), What Makes Banks Special? A Study of Banking, Finance, and Economic Development, Policy Research Working Paper; No. 2408. World Bank, Washington, DC.
 6. Capiga, M. (2010), Zarządzanie bankiem, PWN, Warszawa.
 7. Capiga M., Gradoń W., Szustak G. (2011), Adekwatność kapitałowa w ocenia bezpieczeństwa banku, CeDeWu, Warszawa.
 8. Cheung, S.Y.-L., Connely, J. T., Limpaphayon, P. (2007). Determinants of corporate disclosure and transparency: Evidence from Hong Kong and Thailand, "International Corporate Responsibility Series", Vol.3, s. 313-342.
 9. Cheung, S.Y.-L., Jiang, P., Tan, W. (2010), A transparency Disclosure index measuring disclosures: Chinese listed companies, "Journal of Accounting and Public Policy", Vol. 29, No. 3, s. 259-280.
 10. Detken C., Weeken, O., Alessi, L., Bonfim, D., Boucinha, M.M., Castro, C., Frontczak, S., Giordana, G., Giese, J., Jahn, N., Kakes, J., Klaus, B., Lang, J. H., Puzanova, N., Welz, P. (2014), Operationalizing the Countercyclical Capital Buffer, ESRB Occasional Paper, No. 5, Frankfurt nad Menem.
 11. Financial Reporting Faculty (2007), EU Implementation of IFRS and the Fair Value Directive. A report for the European Commission, The Institute of Chartered Accountants in England and Wales, Londyn.
 12. Frendzel, M., Ignatowski, R., Kabalski, P. (2011), Ujawnienia w sprawozdaniach finansowych. MSR 1, MSSF 7, MSSF 8, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
 13. Harney, S. (2010), Accounting risk and revolution, "Critical Perspective on Accounting", Vol. 21, No. 1, s. 14-17.
 14. Healy, P.M., Palepu, K.G. (2001), Information asymmetry, corporate disclosure, and the capital markets: A review of the empirical disclosure literature, "Journal of Accounting and Economics", Vol. 31, No. 1-3, s. 405-440.
 15. Institute of Chartered Accountants in England and Wales (1997), Financial reporting of risk- proposals for a statement of business risk, ICAEW Financial Reporting Committee, London.
 16. International Accounting Standards Board (2009), Technical Summary: IFRS 7 Financial Instruments: Disclosures, www.iasb.org.
 17. Jensen, M.C., Meckling W.H. (1976), Theory of the firm: managerial behavior, agency costs and ownership structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, s. 305-360.
 18. Karolyi, G.A., Stulz R.M. (1996), Why Do Markets Move Together? An Investigation of U.S.-Japan Stock Return Comovements, "The Journal of Finance", Vol. 51, No. 3, s. 951-986.
 19. Lajili, K., Zéghal, D. (2005), A Content Analysis of Risk Management Disclosures in Canadian Annual Reports, "Canadian Journal of Administrative Sciences", Vol. 22, No. 2, s. 125-142.
 20. Linsley, P.M., Shrives, P.J. (2005), Examining Risk Reporting in UK Public Companies, "Journal of Risk Finance", Vol. 6, No. 4, s. 292-305.
 21. Linsley, P.M., Shrives, P.J. (2005), Transparency and the Disclosure of Risk Information in the Banking Sector, "Journal of Financial Regulation and Compliance", Vol. 13, No. 3.
 22. Lopes, P.T., Rodrigues, L.L. (2007), Accounting for financial instruments: An analysis of the determinants of disclosure in the Portuguese stock exchange, "The International Journal of Accounting", Vol. 42, No. 1, s. 25-56.
 23. Lopes, A.B., de Alencar, R.C. (2008), Disclosure and cost of equity capital in the emerging markets: the Brazilian Case, "SSRN Electronic Journal", Vol. 45, No. 4, s. 443-464.
 24. Power, M. (2009), The risk management of nothing, "Accounting, Organizations and Society", Vol. 34, No. 6-7, s. 849-855.
 25. PricewaterhouseCoopers. (2011), Similarities & differences. A comparison of US GAAP and IFRS for investment companies, Nowy Jork, NY.
 26. Pyle, D.H. (1997), Bank Risk Management: Theory, Working Paper, Haas School of Business, University of California, Berkeley.
 27. Redaelli, L. (2007), La prima applicazione del principio contabile IFRS 7, PWC Conference Proceedings, Mediolan.
 28. Santomero, A.M. (1997), Commercial Bank Risk Management: An Analysis of the Process, Paper presented at the Wharton Financial Institutions Center Conference on Risk Management in Banking (October 1996), University of Pennsylvania, Filadelfia.
 29. Świderska, G.K., red.(2010), Wpływ zakresu ujawnianych informacji na poprawę ochrony inwestorów oraz pozycję konkurencyjną papierów wartościowych, Szkoła Główna Handlowa, Warszawa.
 30. Woods, M., Dowd, K., Humphrey, C.G. (2004), Credibility at Risk? The Accounting Profession, Risk Reporting and the Rise of VaR, CRIS Discussion Paper Series 2004.III, Nottingham.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.16.04
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu