BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Laskowski Michał (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Instytucjonalne uwarunkowania wspólnej polityki pieniężnej w Unii Gospodarczej i Walutowej
Institutional Framework of Single Monetary Policy in The Economic and Monetary Union
Źródło
Ekonomia Międzynarodowa, 2016, nr 16, s. 313-331, tab., bibliogr. s. 329-331
Słowa kluczowe
Polityka pieniężna Europejskiego Banku Centralnego, Banki centralne, Analiza instytucjonalna
Monetary Policy of the ECB, Central banks, Institutional analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Europejski Bank Centralny (EBC)
European Central Bank (ECB)
Abstrakt
Celem artykułu było zbadanie zmian, które zaszły w matrycy instytucjonalnej polityki pieniężnej Unii Gospodarczej i Walutowej po 2008 r. na skutek kryzysu finansowego i gospodarczego. Badanie zostało przeprowadzone na podstawie koncepcji instytucjonalizmu Douglasa Northa. W ramach dwuetapowej analizy opisano matrycę formalnych i nieformalnych instytucji polityki pieniężnej strefy euro, a następnie porównano jej strukturę ze strukturą przed rokiem 2008 i po nim. Wyniki analizy ujawniły zmiany w zakresie celów i narzędzi polityki pieniężnej; jednocześnie zostały zachowane struktury formalnych i nieformalnych instytucji polityki monetarnej UGiW sprzed kryzysu gospodarczego. (abstrakt oryginalny)

This paper aims to examine changes, which appeared within institutional framework of monetary policy in the Economic and Monetary Union after the crisis of 2008. Theoretical base for research was the new institutionalism under the methodological principles and criteria prepared by Douglass North. The analysis consist of two steps. The first describes institutional matrix of monetary policy in EMU. The second compares formal and informal institutions of monetary policy in the Eurozone before and after 2008. The analysis revealed, that changes have been made in monetary policy principles and tools. Nevertheless, institutional matrix was not changed. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acocella N. (2002), Zasady polityki gospodarczej. Wartości i metody analizy, PWN, Warszawa.
 2. Bernanke B., Woodford M. (1997), Inflation Forecasts and Monetary Policy, The National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 6157, New York.
 3. Blanchard O. (2011), Makroekonomia, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 4. Blanchard O., Leigh D. (2013), Growth Forecast Errors and Fiscal Multipliers, IMF Working Paper WP/13/1, International Monetary Fund, Washington DC.
 5. Bordo M. (2007), A Brief History of Central Banks, Federal Reserve Bank of Cleveland, Cleveland, OH.
 6. Bordo M., Silkos P. (2014), Central Bank Credibility, Reputation and Inflation Targeting in Historical Perspective, Working Paper 20693, National Bureau of Economic Research, Cambridge, Massachusetts.
 7. Bryson J. (1994), Fiscal policy coordination and flexibility under European Monetary Union: Implications for macroeconomic stabilization, "Journal of Policy Modeling", Vol. 16, Issue 6, Amsterdam.
 8. Debelle G., Fischer S. (1994),How Independent Should a Central Bank Be?, Working Papers in Applied Economic Theory, 94-05, Federal Reserve Bank of San Francisco.
 9. Disyatat P. (2008), Monetary policy implementation: Misconceptions and their consequences, BIS Working Papers, No. 269, Basel.
 10. EBC (2008), The European Central Bank, The Eurosystem, The European System of Central Banks, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 11. EBC (2011), The Monetary Policy of the European Central Bank, European Cen-tral Bank, Frankfurt am Main.
 12. Falagiarda M., McQuade P., Tirpák M. (2015), Spillovers from the ECB's non-standard monetary policies on non-euro area EU countries: evidence from an event-study analysis, Working Paper No. 1869, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 13. Financial Stability Review (2015), European Central Bank, November, Frankfurt am Main.
 14. Frydman R., Goldberg M. (2009), Ekonomia wiedzy niedoskonałej, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa. s. 45-52.
 15. Godłów-Legiędź J. (2010), Współczesna ekonomia. Ku nowemu paradygmatowi?, C.H. Beck, Warszawa.
 16. Kahneman D. (2012), Pułapki myślenia. O myśleniu szybkim i wolnym, Media Rodzina, Poznań.
 17. Kołodko G. (2011), Wędrujący świat, Prószyński i S-ka, Warszawa.
 18. Krugman P., Wells R. (2011), Makroekonomia, PWN, Warszawa.
 19. Landerth H., Colander D. (2005), Historia myśli ekonomicznej, PWN, Warszawa.
 20. Nobelprize.org (1993a), The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993, www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/ (data dostępu: 5.05.2016 r.).
 21. Nobelprize.org (1993b), Douglass C. North - Facts, The Sveriges Riksbank Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 1993, www.nobelprize.org/nobel_prizes/economic-sciences/laureates/1993/north-facts.html (data dostępu: 3.05.2016 r.).
 22. North D. (2014), Zrozumieć przemiany gospodarcze, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 23. Owsiak S., Finanse publiczne, PWN, Warszawa.
 24. Pattipeilohy C., van den End J.W., Tabbae M., Frosta J., de Haan J. (2013), Unconventional monetary policy of the ECB during the financial crisis: An assessment and new evidence, De Nederlandsche Bank NV, DNB Working Paper, No. 381, Amsterdam.
 25. Polański Z. (2015), Otoczenie monetarne dla polityki zacieśniania fiskalnego [w:] Dylematy polityki makroekonomicznej w warunkach kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa.
 26. Przybylska-Kapuścińska W. (2008), Współczesna polityka pieniężna, Difin, Warszawa.
 27. Schaal P. (1996), Pieniądz i polityka pieniężna, PWE, Warszawa.
 28. Sławiński A. (2011), Polityka pieniężna, CH Beck, Warszawa.
 29. Smith V. (2013), Racjonalność w ekonomii, Wolters Kluwer Business, Warszawa.
 30. Taylor J. (2013), The Effectiveness of Central Bank Independence Versus Policy Rules [w:] Central Bank Independence: Reality or Myth?, American Economic Association Annual Meeting, San Diego, California.
 31. TFUE, Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
 32. The Guardian (2013), IMF admits: we failed to realise the damage austerity would do to Greece, www.theguardian.com/business/2013/jun/05/imf-underesti-mated-damage-austerity-would-do-to-greece (data dostępu: 03.05.2016 r.).
 33. TUE, Traktat o Unii Europejskiej (wersja skonsolidowana), Dz. Urz. UE z dnia 26 października 2012 r. C326/01, ze zm.
 34. Vergote O., Stunder W., Efthymidas I., Merriman N. (2010), Main Drivers of The European Central Bank Accounts and European Central Bank Financial Strenght over The First 11 Years, Occasional Paper No. 111, European Central Bank, Frankfurt am Main.
 35. Wilhelmsen B., Zaghini A. (2005), Monetary Policy Predictability in the Euro Area. An international comparison, European Central Bank Working Paper No. 504, European Central Bank, Frankfurt am Main.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-4440
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.18778/2082-4440.16.02
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu