BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Hajduk Jurij (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie), Stępniewski Tomasz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;)
Tytuł
Wojna hybrydowa Rosji z Ukrainą: uwarunkowania i instrumenty
Russia-Ukraine Hybrid War: Determinants and Instruments
Źródło
Studia Europejskie / Centrum Europejskie Uniwersytetu Warszawskiego, 2015, nr 4, s. 135-151, bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Konflikty zbrojne, Konflikty polityczne, Wojna hybrydowa
Armed conflicts, Political conflicts, Hybrid war
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Rosja, Ukraina
Russia, Ukraine
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest próba ukazania uwarunkowań i instrumentów związanych z prowadzoną przez Rosję wojną hybrydową z Ukrainą. Szczególny nacisk zostanie położony na wojnę informacyjną Rosji z Ukrainą. Wynika to z faktu, że Rosja w walce o wpływy na Ukrainie wszczęła zakrojoną na szeroką skalę i dobrze zaplanowaną wojnę informacyjną. Gdy bierze się pod uwagę specyfikę przestrzeni informacyjnej na Ukrainie, która w odróżnieniu od rosyjskiej nie jest skonsolidowana w jednych rękach, należy zauważyć, że sięga ona do najbardziej charakterystycznych narzędzi właściwych propagandzie, często czerpie przy tym wzory z propagandy radzieckiej. Dodatkowo działaniom propagandowym ze strony Rosji wobec Ukrainy towarzyszą również działania militarne - konflikt konwencjonalny na obszarze południowo-wschodniej Ukrainy.(fragment tekstu)

The paper aims at presenting determinants and instruments applied by Russia in its hybrid war against Ukraine. The aspect of information warfare will be emphasised in particular. This aspect seems significant due to the fact that Russia launched a wide-scale and well-planned information war in its struggle for power in Ukraine. As a consequence of information space in Ukraine not being consolidated around one particular entity (as opposed to the space in Russia), the war applies tools characteristic for propaganda and derives from models set by the Soviet propaganda. By means of diverse instruments, Russia moulds the image of the great Russia which looks after Russians, and manipulates information, creates false facts and draws on myths lingering in the consciousness of the postsoviet states. Russia plots, very much like Soviet Union did, a conspiracy theory accusing the West of being the origin of all cultural, economic and political threats.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Revolution in Orange: The Origins of Ukraine's Democratic Breakthrough, red. A. Åslund, M. McFaul, Washington, D.C. 2006.
 2. Wiele twarzy Ukrainy, red. I. Chruślińska, P. Tyma, Lublin 2005.
 3. Orange Revolution and Aftermath: Mobilization, Apathy, and the State in Ukraine, red. P. D'Anieri, Washington, DC and Baltimore 2010.
 4. Darczewska J., Anatomia rosyjskiej wojny informacyjnej. Operacja Krymska - studium przypadku, "Punkt Widzenia OSW", nr 42, Ośrodek Studiów Wschodnich, Warszawa 2014, s. 9-10.
 5. Hajduk J., Władza i media we współczesnej Ukrainie, w: Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej. 20 lat doświadczeń, red. A. Koseski, J. Wojnicki, Pułtusk 2011, s. 106-107.
 6. Lasswell H.D., The Theory of Political Propaganda, "The American Political Science Review", Vol. 21, No. 3/1927, s. 627, http://www.jstor.org/ stable/1945515?origin=JSTOR-pdf&seq=1#page_scan_tab_contents [dostęp 25.10.2015].
 7. Hayduk Y., Ukraińska sfera publiczna, w: Dylematy rozwoju Ukrainy, red. L. Hurska-Kowalczyk, Szczecin 2011, s. 104.
 8. Hoffman F., On Not-So-New Warfare: Political Warfare vs Hybrid Threats, "War on the Rocks", 28 July 2014, http://warontherocks.com [dostęp 20.12.2015].
 9. Kuzio T., From Kuchma to Yushchenko. Ukraine's 2004 Presidential Elections and the Orange Revolution, "Problems of Post-Communism", Vol. 52, No. 2, March/April 2005.
 10. Willson F.G., A Theory of Public Opinion, Chicago 1962, s. 160-161, za: Kuśmierski S., Teoretyczne problemy propagandy i opinii publicznej, Warszawa 1980, s. 87-88.
 11. Wilson A., Ukraine's Orange Revolution, New Haven-London 2005.
 12. Авторская программа Аркадия Мамотова, http://russia.tv/video/show/brand_id/9361/episode_id/108505/video_id/108505/ [dostęp 29.10.2015].
 13. Бандеровци. Палачи не бывают героями, http://russia.tv/brand/show/ brand_id/57932/ [dostęp 27.10.2015].
 14. Выступление и дискуссия на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности. 10 февраля 2007 г. Мюнхен, http://archive.pe63381type82634_118097.shtml [dostęp 25.10.2015].
 15. Доктрина информационной безопасности Российской Федерации, 9 сентября 2000 г., http://www.scrf.gov.ru/documents/6/5.html [dostęp 25.10. 2015].
 16. Дугин А., Русский мир, http://arcto.ru/article/1393 [dostęp 27.10.2015].
 17. Дуцик Д., Українська інформаційна політика в умовах війни: критичні зауваження, w: Протидія російській інформаційній агресії: спільні зусилля задля захисту демократії, Аналітичний звіт, Київ 2015, s. 8, https://dl.dropboxusercontent.com/u/30479341/Telekritika_analytics_ propaganda_2015.pdf [dostęp 27.10.2015].
 18. Евроинтеграция разделила Украину, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1147080 [dostęp 27.10.2015].
 19. Кто владеет СМИ в России: ведущие холдинги, http://www.bbc.com/ russian/russia/2014/07/140711_russia_media_holdings [dostęp 27.10. 2015].
 20. Насікільки жителі різних регіонів України та деяких сусідніх країн близь- кі Вам за характером, звичаями, традиціями? (динаміка 2006-2007) (регіональний розподіл), http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_ id=720 [dostęp 27.10.2015].
 21. Панарин И., Вторая мировая информационная война. Как в ней победить России?, http://www.km.ru/spetsproekty/2015/09/28/mirovayaekspansiya- ssha/764831-vtoraya-mirovaya-informatsionnaya-voinakak- [dostęp 26.10.2015].
 22. Панарин И., СМИ, пропаганда и информационные войны, Москва 2012, http://propagandahistory.ru/books/Igor-Panarin_SMI-propaganda-iinformatsionnye-voyny/ [dostęp 27.10.2015].
 23. Протесты в Киеве: украинцы не хотят ассоциации с ЕС, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1132773 [dostęp 28.10.2015].
 24. Советник Путина: Подписав соглашение с ЕС, Украина нарушит До- говор о дружбе с Россией, http://korrespondent.net/ukraine/3201158- sovetnyk-putyna-podpysav-sohlashenye-s-es-ukrayna-narushyt-dohovor-o-druzhbe-s-rossyei [dostęp 27.10.2015].
 25. Украина и евроинтеграция: усилия ЕС пошли прахом, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1161927# [dostęp 28.10.2015].
 26. Харьков и Донецк не хотят кормить Майдан, http://www.vesti.ru/doc.html?id=1243576&tid=105474# [dostęp 27.10.2015].
 27. Доренко: быть нерусским на Украине - коммерческий проект, https:// www.youtube.com/watch?v=9CVbMNVkxTk [dostęp 27.10.2015].
 28. Черненко С., Бурковський П., Як російські телеканали висвітлювали події в Україні. Моніторинг новин за січень 2014 - березень 2015 рр., w: Протидія російській інформаційній агресії: спільні зусилля зад- ля захисту демократії, Аналітичний звіт, Київ 2015, s. 25, https://dl.dropboxusercontent.com/u/30479341/Telekritika_analytics_ propaganda_2015.pdf [dostęp 27.10.2015].
 29. Чи довіряєте Ви ЗМІ Росії? (динаміка, 2000-2013), http://www.uceps.org/ukr/poll.php?poll_id=86 [dostęp 27.10.2015].
 30. Шутов Р., Російський інформаційно-психологічний вплив в Україні в кон- тексті збройного конфлікту, w: Протидія російській інформаційній агресії: спільні зусилля задля захисту демократії, Аналітичний звіт, Київ 2015, s. 13, https://dl.dropboxusercontent.com/u/30479341/Telekritika_ analytics_propaganda_2015.pdf [dostęp 27.10.2015].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-149X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu