BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szymańska Elżbieta Jadwiga (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Integracja producentów żywca wieprzowego w łańcuchu dostaw wieprzowiny
Integration of Live Pig Producers in the Supply Chain of Pork
Źródło
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2016, T. 18, z. 3, s. 341-346, rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Integracja pionowa, Produkcja zwierzęca, Łańcuch dostaw, Mięso wieprzowe, Współpraca, Wyniki badań, Rynek mięsny
Vertical integration, Animal production, Supply chain, Pork meat, Cooperation, Research results, Meat market
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem badań było rozpoznanie zakresu współpracy w łańcuchach dostaw wieprzowiny w Polsce na tle wybranych krajów UE. W analizie wykorzystano studia literatury przedmiotu dane statystyki masowej oraz informacje pochodzące ze 110 gospodarstw w kraju wyspecjalizowanych w produkcji żywca wieprzowego. Z badań wynika, że w krajach o wysokim poziomie rozwoju chowu trzody chlewnej występuje silna koncentracji produkcji i przetwórstwa wieprzowiny oraz większa współpraca między uczestnikami łańcucha dostaw. W celu osiągnięcia przewagi konkurencyjnej w UE wskazany jest rozwój integracji poziomej i pionowej na rynku żywca wieprzowego w Polsce. Ich rozwój można osiągnąć poprzez stworzenie odpowiednich mechanizmów ekonomicznych.(abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to identify the scope of cooperation in pork supply chains in Poland on the background selected EU countries. The analysis has been based on the study of selected reference books, data storage statistics and information from 110 farms in the country specializing in the production of pork. Research showed that in countries with a high level of development of pig breeding there is a strong concentration of production and processing of pork and greater cooperation between the participants in the supply chain. In order to achieve a competitive advantage in the EU there is indicated the development of horizontal and vertical integration in the live pig market in Poland. Their development can be achieved through the creation of appropriate economic mechanisms.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Blicharski Tadeusz, Anna Hammermeister (red.). 2013. Strategia odbudowy i rozwoju produkcji trzody chlewnej w Polsce do roku 2030. Warszawa: Wydawnictwo POLSUS.
  2. GUS. 2011. Rocznik statystyczny rolnictwa. Warszawa.
  3. Hamann Karen. 2010. An Overview of Danish Pork Industry. Integration and structure. http://www.prairieswine. com/pdf/2470.pdf, dostęp 15.12.2014.
  4. Janusz Paulina. 2013. Zasady współpracy rolników z zakładami mięsnymi w wybranych krajach UE. [W] Trzoda chlewna w gospodarce narodowej. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu.
  5. Pejsak Zygmunt. 2012. "Produkcja świń i wieprzowiny w Niemczech - sukcesy w branży". Trzoda Chlewna 12: 17-22.
  6. Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy nr 44. 2013. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.
  7. Rynek Mięsa. Stan i Perspektywy nr 50. 2016. Warszawa: IERiGŻ, ARR, MRiRW.
  8. Szymańska Elżbieta Jadwiga. 2014. "Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską". Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 361: 250-258.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-3535
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu