BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rudnicki Seweryn (AGH University of Science and Technology, Poland)
Tytuł
Complexity, Institutions, and an 'Agile' Disability Policy
Źródło
Polish Sociological Review, 2016, nr 3, s. 327-339, bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Instytucje, Teorie społeczne, Teoria systemów, Osoby niepełnosprawne
Institutions, Social theories, Theory of systems, Disabled people
Uwagi
summ.
Abstrakt
The aims of this article are: 1) to offer a deeper and more theoretically grounded understanding of the dysfunctions of the institutional support system for people with disabilities in Poland; and 2) to propose inspirations for a new, ‚agile' disability policy. To this end the author applies concepts from Niklas Luhmann's theory of social systems and its more recent interpretations, as well as ideas from so-called complexity theory. It is shown that the dysfunctions of the institutional system can be interpreted as resulting from the system's autopoiesis and insensitivity to the complexity of the environment. Yet, as the system/environment relationship is precarious, the system could be motivated to redefine itself and to implement solutions that would make it more responsive to the environment. It is argued that an agile disability policy, based on the assumption that complexity is a crucial environmental feature, could be a solution to this problem. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barnes, C. 2012. Understanding the Social Model of Disability: Past, Present and Future, in: N. Watson, A. Roulstone and C. Thomas (eds.). Routledge Handbook of Disability Studies. London and New York: Routledge, pp. 12-29.
 2. Bartkowski, J. 2014. Położenie społeczno-ekonomiczne i jakość życia osób niepełnosprawnych w Polsce, in: B. Gąciarz, S. Rudnicki (eds.), Polscy (Nie)pełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, pp. 45-104.
 3. Byrne, D. 1998. Complexity Theory and the Social Sciences. An Introduction. London: Routledge.
 4. Drozdowski, R., and Szlendak, T. 2013. Socjologia wobec złożoności współczesnego świata, Studia Socjologiczne 4(211): 8-17.
 5. Dudzińska, A. 2010. Życie z niepełnosprawnością w Warszawie 2010. Raport z badań diagnostycznych. Warszawa: Stowarzyszenie Rodzin i Opiekunów Dzieci z Zespołem Downa "Bardziej kochani"
 6. Gąciarz, B. 2014a. Model społeczny niepełnosprawności jako podstawa zmian w polityce społecznej, in: B. Gąciarz, S. Rudnicki (ed.), Polscy (Nie)pełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, pp. 17-44.
 7. Gąciarz, B. 2014b. W kierunku nowego modelu polityki społecznej, in: B. Gąciarz, S. Rudnicki (ed.), Polscy (Nie)pełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej Kraków: Wydawnictwa AGH, pp. 377-392.
 8. Gąciarz, Barbara. 2014c. Wstęp, in: B. Gąciarz, S. Rudnicki (ed.), Polscy (Nie)pełnosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, pp. 7-16.
 9. Gąciarz, Barbara, Kubicki, Paweł, and Rudnicki, Seweryn. 2014. System instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych w Polsce - diagnoza dysfunkcji, in: B. Gąciarz, S. Rudnicki (eds.), Polscy (Nie)peł-nosprawni: od kompleksowej diagnozy do nowego modelu polityki społecznej. Kraków: Wydawnictwa AGH, pp. 105-126.
 10. Gąciarz, B., Ostrowska, A., and Pańków, W. 2008. Integracja społeczna i aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych zamieszkałych w małych miastach i na terenach wiejskich. Uwarunkowania sukcesów i niepowodzeń. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 11. Gell-Mann, M. 1995. The Quark and the Jaguar: Adventures in the Simple and the Complex. New York: W. H. Freeman.
 12. Golinowska, S., Sowa, A., and Wilmowska-Pietruszyńska, A. 2012. Funkcjonowanie orzecznictwa lekarskiego oraz działalność lekarzy orzeczników w systemie zabezpieczenia społecznego i wspierania zatrudnienia, Polityka Społeczna, Special Issue 2: 26-31.
 13. Grammenos, S. 2010. Indicators of Disability Inequality in Europe. Report prepared for the Academic Network of European Disability experts (ANED).
 14. Kubicki, P. 2013. "Najlepsze praktyki instytucjonalnego wsparcia osób niepełnosprawnych na poziomie społeczności lokalnych i regionalnych, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów edukacji powszechnej, doradztwa i kształcenia zawodowego, pośrednictwa na rynku pracy, dostępu do kultury, korzystania z transportu publicznego," Report prepared as part of the project 'From a comprehensive diagnosis of situation of people with disabilities to a new model of disability policy'. Kraków: Akademia Górniczo- Hutnicza.
 15. Lawson, A., and Priestley M. 2009. Monitoring the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in Europe: Principles for the Identification and the Use of Indicators. Report prepared for the Academic Network of European Disability experts (ANED).
 16. Livneh, H., and Parker, R.M. 2005. Psychological Adaptation to Disability: Perspectives From Chaos Theory and Complexity Theory, Rehabilitation Counseling Bulletin 49(1): 17-28.
 17. Luhmann, N. 1995. Social Systems. Translated by J. Bednarz, Jr. with D. Baecker. Stanford: Stanford University Press.
 18. Luhmann, N. [1981] 1994. Politische Theorie im Wohlfahrtsstaat, Polish edition Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego, translated by G. Skąpska. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 19. Nowak, A., Borkowski, W., and Winkowska-Nowak, K. 2009. Układy złożone w naukach społecznych. Wybrane zagadnienia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR.
 20. Room, G. 2011 Complexity, Institutions and Public Policy: Agile Decision-making in a Turbulent World. Cheltenham: Edward Elgar.
 21. Rudnicki, S. 2014. Niepełnosprawność i złożoność, Studia Socjologiczne 2(213): 43-61.
 22. Rudnicki, S. 2013. "Szanse na integrację społeczną i dobrobyt osób z niepełnosprawnościami. Uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i prawno-instytucjonalne realizacji polityki integracyjnej w Polsce," Report prepared as part of the project 'From a comprehensive diagnosis of situation of people with disabilities to a new model of disability policy'. Kraków: Akademia Górniczo-Hutnicza.
 23. Skąpska, G. 1994). Wstęp, in: Niklas Luhmann, Teoria polityczna państwa bezpieczeństwa socjalnego. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, pp. 7-17
 24. Sojak, R. 2013. Socjologiczny syndrom Münchhausena. Złożoność w teorii i praktyce, Studia Socjologiczne 4(211): 51-66.
 25. Valentinov, V. 2013. Corporate social responsibility and sustainability: insights from Boulding and Luhmann, International Journal of Sustainable Development and World Ecology 20(4): 317-324.
 26. Valentinov, V. 2014a. K. William Kapp's theory of social costs: A Luhmannian interpretation, Ecological Economics 97: 28-33.
 27. Valentinov, V. 2014b. The Complexity-Sustainability Trade-Off in Niklas Luhmann's Social Systems Theory, Systems Research and Behavioral Science 31: 14-22.
 28. Valentinov, V. 2015. Form equilibrium to autopoiesis: a Luhmannian reading of Veblenian evolutionary economics, Economic Systems 39(1): 143-155.
 29. Szydłowski, M., andTambor, P. 2010. Złożoność, in: Encyklopedia Filozofii Przyrody. Retrieved 20.01.2014 [http://www.kul.pl/hasla-nadeslane,art_20941.html].
 30. Urry, J. 2005. The Complexities of the Global Theory, Culture and Society 22(5): 235-254.
 31. Warren, K., Franklin, C., and Streeter, C.L. 1998. New Directions in Systems Theory: Chaos and Complexity, Social Work 43(4): 357-372.
 32. Waszkielewicz, A. 2008. Dostęp do świadczeń w ramach funduszy strukturalnych, in: Polska droga do Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych ONZ. Kraków: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego.
 33. White, L. 2001. 'Effective Governance' Through Complexity Thinking and Management Science, System Research and Behavioral Science 18: 241-257.
 34. WHO. 2001 International Classification of Functioning, Disability and Health. Geneva: World Health Organization.
 35. WHO. 2011. World Report on Disability. Geneva: World Health Organization.
 36. Wojtowicz-Pomierna, A. 2010. Polityka państwa wobec osób niepełnosprawnych: dylematy systemowe, in: A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska (eds.), Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, pp. 267-281.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu