BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Źróbek-Różańska Alina (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Zysk Elżbieta (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland), Źróbek-Sokolnik Anna (University of Warmia and Mazury in Olsztyn, Poland)
Tytuł
Studies Over Characteristics Shaping Residential Attractiveness of Suburban Rural Areas
Badanie cech kształtujących atrakcyjność mieszkaniową podmiejskich obszarów wiejskich
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 145-154, tab., bibliogr. 44 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Urbanizacja, Mieszkalnictwo, Atrakcyjność regionu
Rural areas, Urbanisation, Housing, Regions attractiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Co trzecia migrująca osoba w Polsce przeprowadza się z miasta na obszar wiejski w sąsiedztwie dużego miasta. Władze podmiejskich gmin powinny badać atrakcyjność mieszkaniową oraz identyfikować obszary najbardziej podatne na koncentrację inwestycji zabudowy rezydencjonalnej. Głównym celem artykułu było zastosowanie reguły addytywnej ważonej w celu wskazania tego rodzaju miejsc. Wymagało to stworzenia profilu potencjalnego osadnika oraz przygotowania listy pożądanych cech lokalizacja wraz z ich wagami. Badania wykazały, iż na wsi zamieszkałyby osoby w wieku 25-40 lat z małymi dziećmi, zdolnością kredytową, wyższym wykształceniem oraz silnymi powiązaniami z miastem. Na wybór miejsca zamieszkania największy wpływ miałaby niska cena nieruchomości, brak obiektów uciążliwych, pełny dostęp do mediów oraz zadbane otoczenie. Jednakże niedostatek poszczególnych charakterystyk lokalizacji może być rekompensowany wysoką jakością innych, a stopień kompensacji zależy od wag przypisanych poszczególnym charakterystykom. (abstrakt oryginalny)

Nearly every third migrating person in Poland is found to have moved out of the city and into a rural area near big cities. Local authorities should analyze governed area in the terms of residential attractiveness and identify the most attractive localizations prone to residential development concentration. The aim of the article was to apply the weighted additive rule to identify the most attractive areas. It required creating the potential newcomer's profile and the list of demanded characteristics equipped with weights. It appeared that potential newcomers would be people in their 25-40 with small children, with the ability to achieve mortgage credit, higher education and strong links with neighboring city. The strongest impact on their decision would have low price of real estate, lack of burdensome objects, full access to media and neat surroundings. The scarcity of some characteristics can be compensated by the high quality of the others, and the level of compensation depends on the prescribed weights. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Almeida, M., Loupa-Ramos, I., Menezes, H., Carvalho-Ribeiro, S., Guiomar N., Pinto-Correia, T. (2015). Urban population looking for rural landscapes: Different appreciation patterns identified in Southern Europe. Land Use Policy, 53, 44-55.
 2. Anas, A., Rhee, H-J. (2006). Curbing excess sprawl with congestion tolls and urban boundaries. Regional Science and Urban Economics, 36, 510-541.
 3. Banasiak, K. (2010). Zachowania inwestorów w warunkach globalnego kryzysu finansowego. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 9 (2),17-28.
 4. Betsch, T., Glöckner, A. (2010). Intuition in judgment and decision making: Extensive thinking without effort. Psychological Inquiry, 21, 279-294.
 5. Bijker, R.A., Haartsen, T., Strijker, D. (2012). Migration to less-popular rural areas in the Netherlands: exploring the motivations. Journal of Rural Studies, 8, 490-498.
 6. Brocas, I., Carrillo, J.D. (2014). Dual-process theories of decision-making: A selective survey. Journal of Economic Psychology, 41, 45-54.
 7. Brueckner, J. (2000). Urban sprawl: diagnosis and remedies. International Regional Science Review, 23, 160-179.
 8. Bryant, C.R., Russwurm, L.H., McLellan, A.G. (1982). The city's countryside. Land and its management in the rural-urban fringe. Longman, London-New York.
 9. Bryant, D.J. (2014). Strategy Selection in Cue-Based Decision Making. Canadian Journal of Experimental Psychology, 68, 2, 97-110.
 10. Burchfield, M., Overman, H.G., Puga, D., Turner, M.A. (2006). Causes of sprawl: a portrait from space. Quarterly Journal of Economics, May.
 11. Charmes, E. (2009). On the Residential 'Clubbisation' of French Periurban Municipalities. Urban Studies, SAGE Publications, 46 (1), 189-212.
 12. Claval, P. (2005). Reading the rural landscapes. Landscape and Urban Planning, 70, 9-19.
 13. Czarnecki, W. (1965). Planowanie miast i osiedli. T.1. Wiadomości ogólne. Planowanie przestrzenne. PWN, Warszawa.
 14. de Palma, A., Motamedi, K., Picard N., Waddell, P. (2005). A model of residential location choice with endogenous housing prices and traffic for the Paris region. European Transport // Trasporti Europei, 31.
 15. Drejerska, N., Chrzanowska, M., Pomianek, I. (2014). Strefa podmiejska Warszawy. Wybrane zagadnienia. Wyd. SGGW, Warszawa.
 16. Frenkel, I. (2011). Przemiany demograficzne na wsi w latach 2006-2009. Wieś i Rolnictwo, 1 (150), 55-74.
 17. Fundacja CBOS (2011). Mobilność i preferencje migracyjne Polaków. Wyd. CBOS, Warszawa.
 18. Glaeser, E., Kahn, M. (2004). Sprawl and urban growth. [In:] Handbook of Urban and Regional Economics. Vol. 4, NBER Working Paper 9733, Amsterdam.
 19. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2011). Dojazdy do pracy w 2010 roku na podstawie BAEL. Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. [unpublished].
 20. Główny Urząd Statystyczny [GUS] (2014). Migracje wewnętrzne ludności. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań, Wyd. GUS, Warszawa.
 21. Holbrook, M.B., Hulbert, J.M. (1975). Multi-Attribute Attitude Models: a Comparative Analysis. [In:] M.J. Schlinger, A. Abor (Eds), Advances in Consumer Research. Vol. 2. Association for Consumer Research, 375-388.
 22. Jałowiecki, B. (1987). Proces urbanizacji a relacje miasto-wieś. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa. PWN, Warszawa.
 23. Jałowiecki, B., Szczepański, M.S. (2006). Miasto i przestrzeń w perspektywie socjologicznej. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 24. Kałuża, D. (2010). Migracje wewnętrzne a poziom rozwoju społeczno-gospodarczego wybranych największych miast w Polsce. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, 237, 29-41.
 25. Karaszewski, W., Sudoł, S. (1997). Empirical Research on the Process of Transformation of Polish Companies in the Period of 1990-1995. Wyd. UMK w Toruniu, Toruń.
 26. Konsorcjum profile - ARC Rynek i Opinia. Diagnoza przyczyn i motywów wewnętrznej i zagranicznej migracji zarobkowej, charakter mobilności regionalnej pracowników (raport cząstkowy z IV etapu projektu: Badanie rynku na potrzeby projektu "Od diagnozy do prognozy - potrzeby gospodarki a jakość kapitału ludzkiego w województwie świętokrzyskim", Priorytet VIII, Działania 8.1, Poddziałania 8.1.4. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki).
 27. Król, B., Majdecki, L., Wolski, P. (Eds), (1983). Kształtowanie krajobrazu stref podmiejskich. Sesja Naukowa. Wyd. SGGW-AR, Warszawa.
 28. Laibson, D.I. (1997). Golden eggs and hyperbolic discounting. Quarterly Journal of Economics, 112, 443-477.
 29. Lorens, P. (Ed.), (2005). Problem suburbanizacji. Urbanista, Warszawa.
 30. McFadden, D. (1997). Modelling the choice of residential location [In:] J. Quigley (Ed.), The Economics of Housing. Edwarg Elgar, London.
 31. Nechyba, T.J., Walsh, R.P. (2004). Urban sprawl. Journal of Economic Perspectives, 18 (4), 177-200.
 32. O'Donoghue, T., Rabin, M. (1999). Doing it now or later. American Economic Review, 89, 103-124;
 33. Pagliara, F., Preston, J., Simmonds, D. (Eds), (2010). Residential Location Choice. Models and Applications. Springer Heidelberg Dordrecht, London-New York.
 34. Rieskamp, J., Hoffrage, U. (1999). When do people use simple heuristics, and how can we tell? [In:] G. Gigerenzer, P.M. Todd (Eds), Simple heuristics that make us smart. Oxford University Press, Oxford.
 35. Rosner, A. (2014). Migracje wewnętrzne i ich związek z przestrzennym zróżnicowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego wsi. Wieś i Rolnictwo, 1 (162), 63-79.
 36. Rothwell, A., Ridoutt, B., Page, G., Bellotti, W. (2015). Feeding and housing the urban population: Environmental impacts at the peri-urban interface under different land-use scenarios. Land Use Policy, 48, 377-388.
 37. Skwara, A. (2007). Tendencje zmian na obszarach wiejskich w Polsce. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 6 (4), 83-93.
 38. Śleszyński, P. (Ed.), (2013). Wskaźniki zagospodarowania i ładu przestrzennego w gminach. Biuletyn KPZK PAN, Warszawa.
 39. Tietz, R. (1992). Semi-normative theories based on bounded rationality. Journal of Economic Psychology, 13, 297-314.
 40. Todd, P.M., Gigerenzer, G. (2000). Précis of Simple heuristics that make us smart. Behavioral and Brain Sciences, 23, 727-741.
 41. United Nations DESA (2014). World Urbanisation Prospects, New York. Retrived from https:// www.un.org/development/desa/publications/2014-revision-world-urbanization-prospects.html (accessed: 21.10.2015).
 42. Zondag, B., Pieters, M. (2005). Influence of accessibility on residential location choice. Transportation Research Record Journal of the Transportation Research Board, August.
 43. Zuziak, Z.K. (1982). Przestrzeń, miejsce, przestrzeń społeczna - rozważania nad naturą pojęć. Osiedlowa przestrzeń społeczna. II Ogólnopolskie Konserwatorium Polskiej Architektury Współczesnej, 18-19.11.1981, Mogilany, Polska Akademia Nauk, Oddział w Krakowie. Komisja Urbanistyki i Architektury. Wyd. Politechniki Krakowskiej, Kraków.
 44. Zysk, E. (2013). Funkcja mieszkaniowa na obszarach wiejskich na przykładzie gminy Stawiguda - aspekty społeczne i rynku nieruchomości. [In:] K. Kurowska (Ed.), Planowanie rozwoju przestrzeni wiejskiej. Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu