BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolanin-Jarosz Elżbieta (Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu)
Tytuł
The Analysis of Global Brands - a Comparative Study Poland - Slovakia - Hungary
Analiza świadomości marek globalnych - studium porównawcze Polska - Słowacja - Węgry
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 135-144, tab., rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Marka globalna, Świadomość konsumenta, Studium przypadku
Global brand, Consumer awareness, Case study
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Słowacja, Węgry
Poland, Slovak Republic, Hungary
Abstrakt
W artykule zaprezentowano wyniki badań empirycznych, których celem jest określenie stopnia świadomości wiodących marek globalnych. Zasadniczy materiał badawczy pozyskano dzięki wywiadom bezpośrednim przeprowadzonych w trzech miastach: Rzeszowie (Polska), Debreczynie (Węgry) i Koszycach (Słowacja), na próbie 1200 respondentów (dorosłych mieszkańców). Jako instrument pomiarowy wykorzystano kwestionariusz wywiadu, opracowany przez autorkę artykułu. Okresem badawczym były lata 2012-2013. Otrzymane wyniki badań wskazują, iż najbardziej popularnymi markowymi produktami żywnościowymi okazały się: szwajcarskie czekolady Milka, francuskie jogurty Danone czy włoskie wina Martini. Z kolei za najbardziej znane markowe produkty nieżywnościowe uczestnicy badania uznali: amerykańską odzież i obuwie sportowe Nike, fińskie telefony komórkowe Nokia, czeskie samochody Škoda oraz włoską odzież i perfumy Giorgio Armani. (abstrakt oryginalny)

The empirical research results, which aim was to define the degree of awareness of the leading global brands, have been presented in the following article. The fundamental research material has been acquired thanks to direct interviews done in three cities: Rzeszów (Poland), Debrecen (Hungary) and Kosice (Slovakia), on the sample of 1,200 respondents (adult inhabitants). The survey questionnaire, elaborated by the author of this article, has been used as a measuring tool. The research period was from 2012 to 2013 year. The achieved research results indicate that the most popular food products brands are Swiss chocolate Milka, French yoghurt Danone and Italian wine Martini. In turn, according to the respondents, the most recognizable non-food products brands are: American clothes and Nike sports shoes, Finnish mobile phones Nokia, Czech Škoda cars and Italian clothes and perfumes Giorgio Armani. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Aczel, A.D. (2000). Statystyka w zarządzaniu [Statistics in management]. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
  2. Dębski, M. (2009). Kreowanie silnej marki [Creating strong brand]. PWE, Warszawa.
  3. Kędzior, Z. (2003). Konsument na rynku [Consummer on the market]. Postawy wobec produktów [Attitudes towards products]. Centrum Badań i Ekspertyz Akademii Ekonomicznej w Katowicach, Katowice.
  4. Kotler, Ph., Amstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2002). Marketing. Podręcznik Europejski. PWE, Warszawa.
  5. Michalski, E. (2015). Foreign market entry strategy. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 14 (2), 107-117.
  6. Özsomer, A. (2012). The Interplay Beetwen Global and Local Brands. A Closer Look at Perceived Brand Globalnees and Local Iconness. Journal of International Marketing. American Marketing Association, 20 (2), 72-95
  7. Stawecki, Ł. (2005). Zarządzanie marką oraz jej architekturą na przykładzie marki Porsche [Brand and its architecture management on the example of Porche brand] Marketing i Rynek, 4, 24-32.
  8. Steenkamp, J.B. (2014). How global brands create firm value: the 4V model. International marketing Review, 31(1), 5-29.
  9. Urbanek. G. (2002). Zarządzanie marką [Brand management]. PWE, Warszawa.
  10. Urbanek, G. (2010). Wykorzystanie marki w sektorze dostaw energii [The use of brand in the supplying energy sector]. Marketing i Rynek, 10, 54-55.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu