BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Siudek Tomasz (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Czarnecki Edward (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie), Vashchyk Mariana (National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine)
Tytuł
Assessment of the Sustainability of Rural Development in the European Union Member States
Ocena zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 101-113, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Obszary wiejskie, Rozwój zrównoważony, Analiza czynnikowa
Rural areas, Sustainable development, Factor analysis
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem pracy jest określenie stopnia zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich w krajach Unii Europejskiej. Badania obejmowały trzy wymiary rozwoju obszarów wiejskich, tj. ekonomiczny, ekologiczny i społeczny. Każdy wymiar określany był za pomocą wskaźnika syntetycznego opracowanego na podstawie zmiennych pierwotnych, przy wykorzystaniu analizy czynnikowej. Badania przeprowadzono we wszystkich krajach UE w latach 2000-2012. Z uzyskanych danych wynika, że najwyższy stopień zrównoważenia rozwoju obszarów wiejskich wystąpił na Węgrzech, w Bułgarii i na Cyprze, a najniższy na Łotwie, w Rumunii i Wielkiej Brytanii. (abstrakt oryginalny)

The aim of the study was to determine the level of sustainability of rural development in the European Union Member States. The study included three dimensions of rural development, namely economic, environmental and social. Each dimension was determined using synthetic index elaborated on the basis of the primary variables, with the use of factor analysis. The study was conducted in all EU countries in the years 2000-2012. The obtained data shows that the highest degree of sustainability of rural development has occurred in Hungary, Bulgaria and Cyprus, and the lowest in Latvia, Romania and the United Kingdom. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolch, B.W., Huang, C.J. (1974). Multivariate statistical methods for business and economics. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ:
 2. Cherevko, G., Cherevko, I. (2010). Sustainable development of rural areas. Agrarian Economy, 3 (1-2), 77-84.
 3. Daly, H.E. (2007). Ecological Economics and Sustainable Development-Selected Essays of H. Daly (Advances in ecological economics). Edward Elgar Publishing Limited, UK.
 4. Dobosz, M. (2001). Wspomagana komputerowo statystyczna analiza wyników badań. Wyd. Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa.
 5. European Commission - Agriculture Directorate-General (2001). Framework for Indicators for the Economic and Social Dimensions of Sustainable Agriculture and Rural Development. Retrieved from: http://ec.europa.eu/agriculture/publi/reports/sustain/index_en.pdf.
 6. Harman, H.H. (1967). Modern factor analysis. University of Chicago Press, Chicago.
 7. Harwood, R.R. (1990). A history of sustainable agriculture. [In:] Edwards C.A., Lal R., P. Madden, R. Miller, G. House (Eds). Sustainable Agricultural Systems. Soil and Water Conservation Society, Ankeny, IA.
 8. International Institute for Sustainable Development (2015). What is Sustainable Development? Retrieved from: https://www.iisd.org/sd/#one.
 9. Jajuga, K. (1993). Statystyczna analiza wielowymiarowa. Wyd. Naukowe PWN, Warszawa.
 10. Majewski, E. (2008). Trwały rozwój i trwałe rolnictwo - teoria a praktyka gospodarstw rolniczych. Wyd. SGGW, Warszawa.
 11. Matthews, A. (2012). What role for agriculture in rural development? Retrieved from: http://capreform.eu/what-role-for-agriculture-in-rural-development/.
 12. Morrison, D.F. (1990). Wielowymiarowa analiza statystyczna. PWN, Warszawa.
 13. OECD (2000). Sustainable agriculture 2000. Agricultural Policies in OECD Countries: Monitoring and Evaluation. Glossary of Agricultural Policy Terms.
 14. Pearce, D., Barbier, E., Markandya, A. (1990). Sustainable Development: Economics and Environment in the Third World. Edward Elgar Publishing/ Earthscan Publications.
 15. Pearce, D., Warford J. (1993). World without end: Economics, Environment, and Sustainable Development. Oxford University Press, New York - Oxford.
 16. Region of Hamilton-Wenetworth (1996). Creating a Sustainable Community: Hamilton-Wentworth's VISION 2020, Canada. Retrieved from: http://www.unesco.org/most/usa4.htm.
 17. Rogers P., Jalal K.F et al., 1997. Measuring Environmental Quality in Asia. Harvard University and Asian Development Bank.
 18. Shalaby, M.Y., Al-Zahrani, K.H., Baig, M.B., Straquadine, G.S., Aldosari, F. (2011). Threats and Challenges to Sustainable Agriculture and Rural Development in Egypt: Implications for Agricultural Extension. The Journal of Animal & Plant Sciences, 21 (3), 581-588.
 19. Siudek, T. (2006). Badanie regionalnego zróżnicowania sytuacji ekonomiczno-finansowej banków spółdzielczych w Polsce z wykorzystaniem metod taksonomicznych. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 58, 41-53.
 20. Siudek, T. (2008).Wpływ kredytów rolniczych udzielanych przez banki spółdzielcze na rozwój rolnictwa w Polsce. Zeszyty Naukowe SGGW, Ekonomika i Organizacja Gospodarki Żywnościowej, 66, 37-47.
 21. Siudek, T., Vashchyk, M. (2014). Economic development of rural areas in European Union Member States in 2000-2012. Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, 13 (3), 95-105.
 22. Solow, R. (1999). Notes on Social Capital and Economic Performance. [In:] P. Dasgupta, I. Serageldin (Eds). Social Capital. A Multifaceted perspective. The World Bank, Washington.
 23. Stanny, M. (2011). Analiza poziomu komponentów rozwoju zrównoważonego i ocena stopnia ich zrównoważenia na obszarach wiejskich ZPP. Spatial analysis of the level of sustainable development components and evaluation of their degree of sustainability in rural areas of the green lungs of Poland. Folia Oeconomica, 253, 99-114.
 24. Tadeusiewicz, R. (1993). Biometria. Wyd. Akademii Górniczo-Hutniczej, Kraków.
 25. United Nations (2009a). Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future.
 26. United Nations (2009b). Report on the 17th session of CSD-E/CN.17/2009/19/ Sustainable Development Knowledge Platform. Retrieved from: https://sustainabledevelopment.un.org/topics/ruraldevelopment/decisions.
 27. United Nations Environment Programme (1992). Rio Declaration an Environment and Development. UN Document A/CONF.151/26. Retrieved from: http://www.unep.org /Documents. Multilingual/Default.asp?DocumentID=78&ArtideID=1163.
 28. Vashchyk, M., Siudek, T. (2014). Ecological development of rural areas in European Union Member States in 2000-2012. Problemy Rolnictwa Światowego, 14 (4), 194-204.
 29. Vashchyk, M., Siudek, T. (2015). Social development of rural areas in European Union Member States in 2000-2012. Roczniki Ekonomii Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, 102, (1), 7-17.
 30. World Bank (1991). World Development Report. Retrieved from http://web.worldbank. org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/EXTWDRS/0,,contentMDK:22295143~pagePK:478093~piPK:477627~theSitePK:477624,00.html.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu