BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Olejniczuk-Merta Anna (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Innovations and Consumption versus Raising the Quality of Life of Society
Innowacje i konsumpcja a podnoszenie jakości życia społeczeństwa
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 91-100, bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Innowacje, Konsumpcja, Jakość życia
Innovations, Consumption, Quality of life
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest poświęcony analizie innowacji i konsumpcji jako czynników rozwoju, sprzyjających poprawie jakości życia społeczeństwa. Rozważania w nim zawarte uwzględniają źródła, czynniki i efekty rozwoju innowacji. Pokazują konsumpcję jako praźródło innowacji i potencjalną siłę sprawczą długotrwałego rozwoju gospodarki i postępu społecznego. Podjęta zostaje próba odpowiedzi na pytania: czy rozwój innowacji i zmiany konsumpcji zeń wynikające są czynnikiem zapewniającym podnoszenie jakości życia społeczeństwa, czy też nie, a jeżeli nie - to jakie warunki powinny być spełnione. W ramach tego jest podniesiona kwestia modyfikacji dalszej drogi rozwoju, służącego podnoszeniu jakości życia społeczeństwa i zwiększenia w tym celu inwestowania w kapitał ludzki i społeczny oraz dokonanie innych istotnych zmian o charakterze kulturowym. (abstrakt oryginalny)

The article analyses innovation and consumption as growth factors that are conducive to raising the quality of life of society. Factors taken into consideration include the source, factors and effects of innovation. They show consumption as the original source of innovation and a potential long-term driving force of economic development and social progress. I make an attempt to answer the following questions: whether the development of innovation and changes in consumption resulting from it are factors which lead to the raising of the quality of life in society or not, and if not - what conditions should be fulfilled. I also raise the question of further modifications of development - development which serves to increase the quality of society's life. And in order to achieve this to increase the investments in human and social capital as well as make other significant changes of a cultural nature. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Becker, G.S. (1990). Ekonomiczne podejście do zachowań ludzkich. PWN, Warszawa.
 2. Bendyk, E. (2015). Białe plamy na mapie, czyli o ukrytych potencjałach innowacyjności. [In:] P. Zadura-Lichota (Ed.), Innowacyjna przedsiębiorczość w Polsce. Odkryty i ukryty potencjał polskiej innowacyjności. Wyd. PARP, Warszawa, 91-107.
 3. Branson, R. (2015). Biznes do góry nogami wywrócony. Studio Emka, Warszawa, 12.
 4. Deaton, A. (2014). Przez ciemność w stronę jaśniejszej przyszłości. [In:] Gospodarka za 100 lat. Najważniejsi ekonomiści przewidują przyszłość. Kurhaus, Warszawa.
 5. Eggers, W.D., Macmillan, P. (2014). Rewolucja rozwiązań. Współpraca pomiędzy biznesem, rządami oraz przedsiębiorstwami społecznymi na rzecz rozwiązywania największych problemów współczesnego świata. Deloitte, Poltext, Warszawa.
 6. Gilder, G. (2015). Bogactwo i ubóstwo. Zysk i S-ka, Warszawa.
 7. Hwang, V.W., Horowitt, G. (2012). The rainforest: The sekret to building the next Silicon Valley, Calif. Regenwad, Los Altos Hills.
 8. Kołodko, G. (2013). Dokąd zmierza świat. Ekonomia polityczna przyszłości. Pruszyński i S-ka, Warszawa.
 9. Kowalik, T. (2013). O lepszy ład społeczno-ekonomiczny. PTE, PAN - Instytut Ekonomiczny, Warszawa.
 10. Lipiński, E. (1969). Karol Marks i zagadnienia współczesności. PWN, Warszawa.
 11. Olejniczuk-Merta, A. (2013). Innowacje społeczne. Konsumpcja i Rozwój, 1 (4), 21-33.
 12. Reforma kulturowa 2020-2030-2040. Sukces wymaga zmian [Cultural reform 2020-2030-2040. Success demends changes] (2015). PTE, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu