BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maśniak Jacek (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Interventionism on the Agricultural Land Market - a Critical Analysis
Interwencjonizm na rynku ziemi rolniczej - analiza krytyczna
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 45-54, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Użytkowanie ziemi, Austriacka szkoła ekonomii, Interwencjonizm w rolnictwie
Agriculture, Land use, Austrian School, Interventionism in agriculture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest ekonomiczna ocena skutków interwencjonizmu na rynku ziemi rolniczej w świetle teorii austriackiej szkoły ekonomii. Analiza odnosi się głównie do polityki kształtowania ustroju rolnego, która stanowi wyspecjalizowany rodzaj polityki w zakresie alokacji ziemi. Istota poglądu ekonomistów szkoły austriackiej na problem interwencjonizmu sprowadza się do tego, że wprowadza on przymus w miejsce dobrowolnej współpracy. Prowadzi to do redystrybucji bogactwa i ogólnego spadku produktywności społeczeństwa. (abstrakt oryginalny)

The aim of the article is the economic evaluation of the effects of interventionism on the agricultural land market in the light of the Austrian school of economics theories. The analysis refers mainly to the policy of forming the agricultural system, which constitutes a specialised type of a land allocation policy. The essence of the Austrian school economists' view on interventionism boils down to the fact that it introduces coercion in place of voluntary cooperation. This leads to the redistribution of wealth and a general decline in social productivity. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Czyżewski, A., Czyżewski, B. (2013). Ziemia i jej renty w nowym paradygmacie rozwoju rolnictwa [Land and Land Annuities in a New Paradigm of Agricultural Development]. Retrieved from http://www.pte.pl/kongres/referaty (accessed: 14.12.2015).
 2. Hayek, F.A. (1948). Individualism and Economic Order. University of Chicago Press, Chicago.
 3. Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Journal of Laws 1997 no 78 item 483).
 4. Mises von, L. (2000). Interventionism [Interventionism: An Economic Analysis]. Arcana, Kraków.
 5. Mises von, L. (2007). Ludzkie działanie. Traktat o ekonomii [Human Action: A Treatise on Economics]. Instytut Ludwiga von Misesa, Warszawa.
 6. Report on the activities of the Agricultural Property Agency regarding Agricultural Property Stock of the State Treasury in 2014, Warszawa 2015.
 7. Rothbard, M.N. (2009). Interwencjonizm, czyli władza a rynek [Power and Market: Government and the Economy]. Fijor Publishing, Warszawa.
 8. Stiglitz, J.E. (1987). Some Theoretical Aspects of Agricultural Policies. The World Bank Research Observer, 2, 1.
 9. Act of 19 October 1991 on the Management of State Treasury Agricultural Land Property (Journal of Laws 2012 item 1187).
 10. Act of 5 August 2015 on the Formation of the Agricultural System (Journal of Laws 2015 item 1433).
 11. Wilkin, J. (2003). Interwencjonizm państwowy w rolnictwie - dlaczego był, jest i będzie [State Interventionism in Agriculture - Why It Was, Is and Will Be]. [In:] A. Kowalski (Ed.), Dostosowanie polskiego rynku rolnego do wymogów Unii Europejskiej [Adjusting Polish Agricultural Market to the Requirements of the European Union]. SGH, IERiGŻ, ARR, Warszawa, 39-50.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu