BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kłeczek Ryszard (Wrocław University of Economics, Poland)
Tytuł
How the Company's Actions Influence Non-Financial and Financial Value Drivers : Managers' Perceptions in Polish Firms
Jakie działania wpływają na niefinansowe i finansowe czynniki wzrostu wartości - percepcje menedżerów w polskich firmach
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 35-43, tab., rys., bibliogr. 21 poz.
Słowa kluczowe
Wartość przedsiębiorstwa, Menedżer, Zarządzanie wiedzą, Tworzenie wiedzy
Enterprise value, Manager, Knowledge management, Creating knowledge
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie modelu wyjaśniającego, w jaki sposób podejmowane w firmach działania wpływają na niefinansowe i finansowe czynniki wzrostu wartości, oraz identyfikacja (na podstawie badania jakościowego) powtarzalnych sposobów postrzegania tego wpływu przez menedżerów w polskich firmach. Metoda wykorzystana w badaniu polega na generowaniu opisów działań podejmowanych w polskich firmach w celu uzyskania wpływu na niefinansowe i finansowe czynniki wzrostu wartości oraz identyfikacji powtarzalnych schematów w treści tych opisów. Autor artykułu zidentyfikował trzy schematy wpływu działań na niefinansowe i finansowe czynniki wzrostu wartości: zakres działań zwiększających czas produktywny jest większy od zakresu działań zwiększających wiedzę, nie zostały wygenerowane żadne opisy wpływu podejmowanych działań na wprowadzanie nowych produktów, tylko dwa spośród ośmiu czynników wzrostu wartości są postrzegane jako efekt podejmowanych działań. (abstrakt oryginalny)

This article has two main purposes: to suggest an explanation model of value creation in business that presents the influence of actions on non-financial and financial value drivers and to identify (based on qualitative research) patterns in which managers in Polish firms perceive this influence. Method used in the research is to generate self-reports about how actions performed in the firms influence value drivers, and to identify repeating (replicating) patterns of such influences in the content of these stories. Author of the article has identified three patterns in which particular actions influence non-financial and financial value drivers: actions that increase productive time outweigh actions that increase knowledge in the firms; there are no stories reported about how the reported actions influence new product introductions; only two of eight financial value drivers are perceived as final effects of the performed actions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abowd, J.M. (1990). Does performance-based managerial compensation affect corporate performance? Industrial and Labor Relations Review, 43, 53-72.
 2. Anderson, R.E., Hair, J.F., Bush, A.J. (1992). Professional Sales Management. McGraw-Hill, New York.
 3. Baldwin, C.Y, Clark, K.B. (2006). Modularity in the design of complex engineering systems. Springer, New York.
 4. Gorzeń, W., Piernicki K., Pniewski, K. (2008). Formułowanie i komunikacja strategii wzrostu wartości. [In:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (Eds), [Value Based Management]. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Poltext, Warszawa, 119-120.
 5. Ingram, T.N., LaForge, R.W., Schwepker, Ch.H. Jr. (1997). Sales management. Analysis and Decision Making. (3rd ed.). The Dryden Press, New York.
 6. Ittner, C.D., Larcker, D.F., Rajan, M.V. (1997). The Choice of performance Measures in Annual Bonus Compensation. The Accounting Review, 72, 2, 231-255.
 7. Kaplan, R.S., Anderson, S.R. (2004). Time-Driven Acivity-Based Costing. HBR Publishing Corporation.
 8. Kłeczek, R. (2014). NPV-Relevant Product Description and B2B Marketing Contribution to Value Creation. Management and Business Administration. Central Europe, 22, 4 (127), 109-117.
 9. Kłeczek, R. (2015). Productive time and success rates: their causes and effects in Polish firms. [In:] E. Magier-Łakomy (Ed.), Potencjał kulturowy i społeczny oraz zasoby ludzkie w procesach zarządzania. Prace Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Gdańsku, 41, 149-163.
 10. Langlois, R.N. (2002). Modularity in technology and organization. Journal of Economic Behavior & Organization, 49, 19-37.
 11. North, D. (1971). Institutional change and economic growth. The Journal of Economic History, 31 (1), 118-125.
 12. Pil, F.K., Cohen, S.K. (2006). Modularity: Implications for imitation, innovation, and sustained advantage. Academy of Management Review, 31, 995-1011.
 13. Rappaport, A. (1981). Selecting strategies that create shareholder value. Harvard Business Review, May-June, 139-149.
 14. Rappaport, A. (1983). Corporate performance standards and shareholder value. Journal of Business Strategy, 3, 28-38.
 15. Rappaport, A. (1986). Creating Shareholder Value. A Guide for Managers and Investors. The Free Press.
 16. Rappaport, A. (1988). Cash Flow Analysis of Corporate Performance. Small Business Reports, 13, 9, 80-86.
 17. Rust, R.T., Ambler, T., Carpenter G.S., Kumar, V., Srivastava, R.K. (2004). Measuring marketing productivity: Current knowledge and future directions. Journal of Marketing, October, 76-89.
 18. Sowińska-Bonder, K., Fietkiewicz, D. (2008). Motywowanie menedżerów do realizacji wzrostu wartości. [In:] A. Szablewski, K. Pniewski, B. Bartoszewicz (Eds), [Value Based Management]. Koncepcje, narzędzia, przykłady. Poltext, Warszawa, 159-182.
 19. Srivastava, R.K., Shervani, T.A., Fahey, L. (1998). Market-based assets and shareholder value: A framework for analysis. Journal of Marketing, 62, 1, 2-18.
 20. Walker, J.W. (2001). Zero defections? Human Resource Planning, 24 (1), 6-8.
 21. Zhu, F., Sun X., Miller, J., Deng, Z. (2014). Innovations in Knowledge Management: Applying Modular Design. International Journal of Innovation Science, 6, 2, 83-96.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu