BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Figiel Szczepan (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie), Kufel Justyna (Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute)
Tytuł
Food Product Innovations and the Main Consumer Trends
Żywnościowe innowacje produktowe a główne trendy konsumenckie
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2016, R. 15, nr 3, s. 5-14, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Innowacyjność produktu, Preferencje konsumenta, Konsumencka ocena produktu, Trendy konsumenckie
Food, Product innovation, Consumer preferences, Consumer Product Rating, Consumer trends
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
,
,
Abstrakt
Rynek dóbr żywnościowych charakteryzuje się znikomym wzrostem, stabilnym popytem i szeroką ofertą, co sprawia, że innowacje produktowe są głównym czynnikiem przyciągającym uwagę konsumentów. W konsekwencji, aby udanie rozwijać innowacje produktowe, producenci żywności powinni właściwie śledzić trendy konsumenckie. Cel artykułu ma dwojaki charakter. Po pierwsze, pojawiające się ostatnio rodzaje żywnościowych innowacji produktowych skonfrontowano z głównymi trendami konsumenckimi, aby ocenić jak udanie producenci żywności zaspokajają potrzeby konsumentów. Po drugie, wskazane zostały luki między trendami konsumenckimi a innowacyjnością firm wytwarzających żywność. Rezultaty przeprowadzonych analiz opracowane na podstawie danych zaczerpniętych z publikacji XTC World Innovation z 2015 roku oraz źródeł literaturowych wskazują, że biorąc pod uwagę główne trendy konsumenckie, żywnościowe innowacje produktowe powinny być zorientowane przede wszystkim na przyjemność i zdrowie. (abstrakt oryginalny)

Relatively slowly growing global food markets, soft demand, and ample supply make product innovations a key factor in attracting consumers attention. Consequently, in order to develop successful innovative products food producers are supposed to accurately track consumer trends. The aim of this paper is twofold. Firstly, recent developments in food product innovations and major consumer trends are contrasted in order to assess how successful food producers are in meeting new consumer demands. Secondly, gaps between the consumer trends and innovativeness of food companies are indicated. Results of the performed analyses based mainly on the data from a study by XTC World Innovation published in 2015 and literature sources suggest that considering main consumer trends food product innovations should be primary oriented towards pleasure and health. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Figiel, S. (2015). New Consumer Trends in Traditional Dairy Products. An Economic Perspective. Paper presented at the Conference and Brokerage Event Innovative Technologies for Traditional Dairy Producers, Poznań, 18-19.06.2015.
  2. Mróz, B. (2014). Nowe trendy konsumenckie. Implikacje dla strategii biznesowych firm. Paper presented at the XXV Ogólnopolski Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji, Toruń 14-16.09.2014.
  3. Naisbitt, J. (1982). Megatrends: Ten New Directions Transforming Our Lives. Warner Books.
  4. Nielsen (2014). Nielsen Breakthrough Innovation Report - European Edition.
  5. Tirole, J. (1988). The Theory of Industrial Organization. MIT Press, Cambridge.
  6. Vejlgaard, H. (2008). Anatomy of trend. McGraw-Hill, New York.
  7. XTC World Innovation, 2015. World Innovation Panorama. Key facts, new trends, outstanding concepts in food innovation.
  8. Zalega, T. (2013). Nowe trendy i makrotrendy w zachowaniach konsumenckich gospodarstw domowych w XXI wieku. Konsumpcja i Rozwój, 2 (5), 3-21.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu