BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baczko-Dombi Anna (Polish Academy of Sciences), Wysmułek Ilona (Polish Academy of Sciences)
Tytuł
Determinants of Success in Public Opinion in Poland: Factors, Directions and Dynamics of Change
Źródło
Polish Sociological Review, 2015, nr 3, s. 277-293, tab., wykr., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Opinia publiczna, Analiza czynnikowa, Dane panelowe, Merytokracja
Public opinion, Factor analysis, Panel data, Meritocracy
Uwagi
summ.
Abstrakt
In this paper we present the analysis of changes in perceiving subjective determinants of success in Poland, including implicit attitudes towards the idea of meritocracy. On the basis of factor analysis, we have prepared two scales for the 'meritocratic' and 'family and friends' dimensions of opinion about path to success. We investigate how support for these scales is differentiated and influenced by socio-demographic characteristics and social class.We accompany in the paper the analysis of 'meritocratic' and 'family and friends' scales with the analysis of the changing support for individual determinants, such as for example 'hard work', 'good education' and 'knowing the right people'. We examine how the opinion of the same group of people on path to success changes over time and to which extend radical changes have occurred in the perception of certain determinants. Our analyses are based on data from the Polish Panel Survey (POLPAN, 1988-2013), where the question as to what conditions success in life was asked in every survey wave. It provides an opportunity to compare attitudes towards success from just before regime transformation and every five years thereafter. We place in the paper a particular emphasis in the paper on previously unanalysed data from the years 2008-2013. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baczko-Dombi, A., Wysmułek, I. 2014. Czynniki sukcesu. Ciężka praca i talent czy pochodzenie i szczęście?, IFiS PAN: Zespół Porównawczych Analiz Nierówności Społecznych, http://polishpanelsurvey.files.wordpress.com/2014/03/polpan_czynniki-sukcesu.pdf.
 2. Bylok, F. 2005. Wzór sukcesu w społeczeństwie polskim w okresie transformacji społeczno-ustrojowej, Annales. Etyka w życiu gospodarczym 8(1): 87-96.
 3. CBOS. 2013. Wykształcenie ma znaczenie?. Komunikat z badań (BS/96/2013), http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2013/K_096_13.PDF.
 4. Cichomski, B. et al. 2013. Percepcja nierówności społecznych w Polsce w latach 1992 i 1999. Polskie Generalne Sondaże Społeczne: struktura skumulowanych wyników badań 1992-2010. Warszawa: Uniwersytet Warszawski.
 5. Czapiński, J., Panek, T. (ed.). 2009. Diagnoza Społeczna. Warunki i jakość życia Polaków. Warszawa: Rada Monitoringu Społecznego.
 6. Domański, H. 2011. Rise of Meritocracy in Poland: 1982-2008. European Sociological Review 27(3): 400-411.
 7. Firkowska-Mankiewicz, A. 1997. Czym jest sukces życiowy dla współczesnego Polaka?, in: H. Domański, A. Rychard (eds.), Elementy nowego ładu. Warszawa: Wydawnictwo Instytutu Filozofii i Socjologii PAN.
 8. Foltyniewicz, A. 2012. Uwarunkowania postaw merytokratycznych. Współczesna Polska w perspektywie porównawczej. Nieopublikowana rozprawa doktorska. Uniwersytet Warszawski.
 9. Gładys-Jakóbik, J. (ed.). 2005. Różne oblicza i uwarunkowania sukcesu we współczesnej Polsce. Warszawa: Szkoła Główna Handlowa.
 10. Grzeszczyk, E. 2003. Sukces: amerykańskie wzory-polskie realia. Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN.
 11. Herrnstein, R., Murray, B. 1994. Bell Curve: Intelligence and Class Structure in America Life. New York: A Free Press.
 12. Hildebrandt-Wypych, D. 2010. Sukces życiowy wobec przemian kapitalizmu - od indywidualizmu wczesnej nowoczesności do hiperindywidualistycznego rozproszenia ponowoczesności, in: D. Hildebrandt-Wypych, K. Kabacińska (eds.), Młodzież a sukces życiowy. Studium z pedagogiki porównawczej na przykładzie młodzieży polskiej, czeskiej, niemieckiej i holenderskiej. Kraków: Impuls.
 13. Janicka, K., Słomczyński, K. M. 2007. Co ludzie myślą o szansach powodzenia w życiu. Zróżnicowanie opinii, in: K. M. Słomczyński (ed.), Kariera i sukces: analizy socjologiczne. Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 14. Kozłowski, W., Matczak, E. 2013. Sukcesja i merytokracja: stałość i zmienność kryteriów życiowego sukcesu. Naukovi zapyski. Seria "Psychologia i pedagogika"-http://bit.ly/1y4M007.
 15. Leszkowicz-Baczyński, J. 2007. Koncepcja i przejawy sukcesu w środowiskach klasy średniej, in: K. M. Słomczyński (ed.), Kariera i sukces: analizy socjologiczne. Zielona Góra: Wydawnictwo Uni-wersytetu Zielonogórskiego.
 16. McNamee, S. J., Miller, R. K. Jr. 2004. The Meritocracy Myth. New York: Rowman & Littlefield Publishers, Inc.
 17. Skarżyńska, K., Chmielewski, K. 1997. Motywacja osiągnięciowa i uwarunkowania sukcesu w Polsce, Studia Psychologiczne 2: 95-117.
 18. Słomczyński, K. M. 2007. Wprowadzenie. Kariera i sukces jako przedmiot badań socjologicznych, in: K. M. Słomczyński (ed.), Kariera i sukces: analizy socjologiczne, Zielona Góra: Wydawnictwo Uniwersytetu Zielonogórskiego.
 19. Słomczyński, K. M., Janicka, K. 2005. Pęknięta struktura społeczeństwa polskiego, in: Maria Jarosz (ed.), Polska, ale jaka? Warszawa: Oficyna Naukowa.
 20. Walzer, M. 1983. Spheres of Justice. Trans. P. Poławski, http://rszarf.ips.uw.edu.pl/tps/teksty/Walzer.pdf.
 21. Walzer, M. 2007. Sfery sprawiedliwości. Obrona pluralizmu i równości [Spheres of Justice. A Defense of Pluralism and Equality]. Trans. M. Szczubiałka. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego.
 22. Weakliem, D. et al. 1995. Toward Meritocracy? Changing Social-Class Differences in Intellectual Ability, Sociology of Education 68(4): 271-86.
 23. Wolny-Peirs, M. 2005. Język sukcesu we współczesnej polskiej komunikacji publicznej. Warszawa: Wydawnictwo Trio.
 24. Woźniak, W. 2012. Użycie i nadużycie nauk społecznych. Przypadek merytokracji, in: P. Żuk, Wiedza, władza, ideologia. O społecznej funkcji uniwersytetu w społeczeństwie rynkowym, Warszawa: Scholar, pp. 99-120.
 25. Young, M. 1958. The Rise of Meritocracy: 1870-2033-An Essay on Education and Equality. London: Thames and Hudson.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu