BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Swianiewicz Paweł (University of Warsaw), Chełstowska Karolina (Ministry of Infrastructure and Development)
Tytuł
Neighbourhood Council as a Path of Political Career Development in Poland
Źródło
Polish Sociological Review, 2015, nr 2, s. 223-238, tab., wykr., bibliogr. 39 poz.
Słowa kluczowe
Wybory samorządowe, Kariera zawodowa, Polityka, Badania empiryczne
Local election, Professional career, Politics, Empirical researches
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article discusses the role of sub-municipal (neighbourhood, city district) councils as a path to a political career in Polish big cities. The reported research is based on data from six Polish cities. The analysis of social composition of the group of neighbourhood councillors refers to Putnam's law of increasing disproportionality. Through reference to various theoretical concepts, the process of selection is divided into three stages: self-selection, pre-selection (top-down selection) and bottom-up selection. The role of neighbourhood councils is considered in the context of the concepts of the "incubator" and "respirator" of a political career.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Aars, J., Offerdal, A., 1998. Local Political Recruitment in Crisis? A Comparison of Finland and Norway, Scandinavian Political Studies 21(3): 207-230.
 2. Aars, J., Offerdal, A., Ryšavy, D., 2012. The Careers of European Local Councillors. A Cross-National Comparison, Lex Localis 10 (1): 63-84.
 3. Bäck, H., Gjelstrup, G., Helgessen, M., Johansson, F., Klausen, J. E., 2005. Urban Political Decentralization: Six Scandinavian Cities. Wiesbaden: Verlag fur sozialwissenschaften.
 4. Bäck, H., Johansson, E, Larsen, H., 2000. Local Government in Nordic Big Cities, in: O. Gabriel, V. Hoffmann-Martinot, H. Savitch (eds.), Urban Democracy. Opladen: Leske + Budrich, p. 31-72.
 5. Bačlija, I., Haček, M., 2009. Political Perception of Urban Sub-Local Entities. A Comparison of Studies from Ljubljana and Swedish Cities, Khamasin, Jorunal ofAmerican University in Cairo 3: 34-47.
 6. Bartkowski, J. 1990. Kariery działaczy lokalnych. Systemowe mechanizmy selekcji w latach osiemdziesiątych. Warszawa: Instytut Socjologii UW.
 7. Bartkowski, J. 1996. Lokalne elity władzy w Polsce w latach 1966-1995. Warszawa: Inter-Art.
 8. Bartkowski,J. 2012. Powiatowe elity władzy-rekrutacja, skład społeczny i polityczny, in: M. Dajnowicz (ed.), Regionalne elity polityczne II i III Rzeczypospolitej. Białystok: Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, p. 131-170.
 9. Blakeley, G., 2010. Governing Ourselves: Citizen Participation and Governance in Barcelona and Manchester, International Journal of Urban and Regional Research 34(1): 130-145.
 10. Daemen, H., Shaap, L. 2012. Puzzles of Local democracy, in: L. Schaap, H. Daemen (eds.), Renewal in European Local Democracies. Wiesbaden: Springer.
 11. Denters, S. A. H., Klok, P. J., 2013. Wijk- en dorpsraden in Europa. Enschede.
 12. Denters, S. A. H., Klok, P. J., 2005. The Netherlands: In Search of Responsiveness, in: B. Denters, L. Rose (eds.), Comparing local governance. Trends and developments. London: Palgrave, p. 65-82.
 13. Egner, B., Sweeting, D., Klok, P. J. 2013. Local Councillors in Europe. Wiesbaden: Springer.
 14. Flis, J. 2011. Numerologia stosowana, http://jaroslawflis.salon24.pl/307430,numerologia-stosowana
 15. Franke, T., Löhr, R. 2001. Neighbourhood Management-A Key instrument in Integrative Urban District Development. Berlin : Deutsches Institut für Urbanistik.
 16. Gendźwiłł, A. 2010. Bezpartyjni prezydenci miast i ich znaczenie dla lokalnej polityki, Studia Regionalne i Lokalne, no 4: 98-119.
 17. Griggs, S., Roberts, M. 2012. From Neighbourhood Governance to Neighbourhood Management: A Roll-Out Neo-Liberal Design for Devolved Governance in the United Kingdom?, Local Government Studies 38(2): 183-210.
 18. Halamska, M., 2001. Reprodukcja czy wymiana: przekształcenia lokalnych elit politycznych w Polsce w latach 1990-1998. Warszawa: Scholar.
 19. Hambleton, R., Hogget, P., 1990. Beyond Excellence: Quality Local Government in the 1990's. Bristol: School for Advanced Urban Studies, University of Bristol, Working Paper no 85.
 20. Kjær, U. 2012. Local Politics: Incubator or Respirator for Political Parties?, in: J. Blom-Hansen, C. Green-Pedersen, S.-E. Skaaning, (eds.), Democracy, Elections, and Political Parties. Essays in honour of Jørgen Elklit, Aarhus: Politica, p. 201-209
 21. Kokot, M., 2009. Rady osiedli powinny mieć większe kompetencje, Gazeta.pl, http://wroclaw.gazeta.pl/wroclaw/1,35771,6352965,Rady_osiedli_powinny_miec_wieksze_kompetencje.html#ixzzlgGSld9Fg.
 22. Lowndess, V., Sullivan, H., 2008. How Low Can You Go? Rationales and Challenges for Neighbour-hood Governance, Public Administration 86(1): 53-74.
 23. Matczak, P., 2006. Czynniki podejmowania działalności w samorządach pomocniczych. Przykłady Poznania i Kalisza, in: M. Nowak, M. Nowosielski (eds.), Czy społeczny bezruch?. Poznań: Instytut Zachodni.
 24. Michalak, A., 2001. Lokalni wyborcy samorządowi. Socjologiczne studium politycznych reprezentacji zachowań wyborczych. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 25. Nalewajko, E. 2006. Powiatowe partie polityczne-trudna adaptacja, in: J. Wasilewski (ed.), Powiatowa elita polityczna. Warszawa: ISP PAN.
 26. Olszowiec, K. 2012. Polityczny wymiar miejskich jednostek pomocniczych w kontekście teorii karier. MA dissertation, Faculty of Geography and Regional Studies, University of Warsaw.
 27. Prewitt, K. 1970. The Recruitment of Political Leaders: A Study of Citizen-Politicians. Indianapolis-New York: The Bobbs-Merrill Company, Inc.
 28. Putnam, R. D. 1976. The Comparative Study of Political Elites. Englewood Cliffs: Prentice-Hall
 29. Quinn, B. 2012. A New Position for Civil Society and Citizens?, in: L. Schaap, H. Daemen (eds.), Renewal in European Local Democracies. Wiesbaden: Springer.
 30. Ringeling, A., Daemen, H., Schaap, L. 2012. The Dynamics of Democratic Learning, in: L. Schaap, H. Daemen (eds.), Renewal in European Local Democracies. Wiesbaden: Springer.
 31. Skarżyńska, K. 2005. Człowiek a polityka. Zarys psychologii politycznej. Warszawa: Scholar.
 32. Steyvers, K., Reynaert, H. 2005. From the Few are Chosen the Few...: On the Social Background of European Mayors, in: H. Bäck, H. Heinelt, A. Magnier (eds.), The European Mayor. Wiesbaden: Verlag für Sozialwissenschaften, p. 21-42.
 33. Steyvers, K., Verhelst, T., 2012. Path Dependency: Do Councillor Recruitment and Career Development Matter?, Lex Localis 10(1): 85-110.
 34. Swianiewicz, R 2008. Portret radnego 2007, Samorząd Terytorialny 4: 5-16.
 35. Swianiewicz, P., Krukowska, J., Lackowska, M., Kurniewicz, A. 2013. Błędne rondo marginalizacji? Jednostki pomocnicze w zarządzaniu wielkimi miastami w Polsce. Warszawa: Elipsa.
 36. Van Assche, D., Dierickx, G. 2007. The Decentralization of City Governments and the Restoration of Political Trust, Local Government Studies 33(1): 25-47.
 37. Verhelst, T, Reynaert, H., Steyvers, K. 2013. Political Recrutitment and Career Development of Local Councillors in Europe, in: B. Egner, D. Sweeting, P. J. Klok (eds.), Local Councillors in Europe. Wiesbaden: Springer, p. 27-49.
 38. Wasilewski, J. 2006. Powiatowa elita polityczna. Warszawa: ISP PAN.
 39. Zarycki, T. 1997. Nowa przestrzeń społeczno-polityczna Polski. Warszawa: Euroreg UW.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu