BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kucia Marek (Jagiellonian University)
Tytuł
Auschwitz in the Perception of Contemporary Poles
Źródło
Polish Sociological Review, 2015, nr 2, s. 191-206, tab., bibliogr. 29 poz.
Słowa kluczowe
Percepcja, Żydzi, Studium przypadku, Historia, Holokaust
Perception, Jews, Case study, History, Holocaust
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Auschwitz
Auschwitz
Abstrakt
Based upon survey research and drawing upon literature by historians and social scientists, this article discusses what Auschwitz means to Poles and how perceptions of it have changed since the 1990s. The article shows that Auschwitz means to nearly all Poles genocide, the Polish martyrdom, and the Jewish Holocaust at the same time. It also identifies and analyzes the processes thereby the number of Poles perceiving Auschwitz as primarily Jewish has increased from minimal to a relative majority and the number of those perceiving Auschwitz as primarily Polish, once being a relative majority, has decreased, albeit still remains fairly high. The article argues that the perception of Auschwitz in Poland has considerably become "Judaized," "de-Polonized," "de-nationalized," and "de-Catholized." It also draws conclusions from the case study of the changing perceptions of Auschwitz for social memory studies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Act 1947. Ustawa z dnia 2 lipca 1947 r. o upamiętnieniu męczeństwa Narodu Polskiego i innych Narodów w Oświęcimiu [Act of 2 July 1947 on the Remembrance of Martyrdom of the Polish Nation and other Nations in Oświęcim] (Dz.U. nr 52, 1947, poz. 265).
 2. Bartoszewski, W. T. 1991. The Convent at Auschwitz. New York: George Braziller.
 3. CBOS [Social Opinion Research Centre]. 1995a. Oświęcim w zbiorowej pamięci Polaków [Auschwitz in the Collective memory of Poles], Research Report.
 4. CBOS. 1995b. Aneks do komunikatu "Oświęcim w zbiorowej pamięci Polaków" [Annex to the report "Auschwitz in the collective memory of Poles"], Research Report.
 5. CBOS. 2005. Po obchodach 60. rocznicy wyzwolenia Auschwitz-Birkenau: Obóz w Oświęcimiu w świadomości Polaków [After the Commemorations of the 60th Anniversary of the Liberation of Auschwitz-Birkenau: The Camp at Oświęcim in the Consciousness of Poles]; http://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2005/K_045_05.PDF [27 I 2014].
 6. Gross, J. T. with Grudzińska-Gross, I. 2011. Złote żniwa: Rzecz o tym, co się działo na obrzeżach zagłady Żydów [Golden Harvest: A Story of what was Happening at the Periphery of the Holocaust]. Kraków: Znak.
 7. Gross, J. T. 2000. Sąsiedzi: Historia zagłady żydowskiego miasteczka [Neighbors: A History of the Annihilation of a Small Jewish Town]. Sejny: Pogranicze.
 8. Gross, J. T. 2008. Strach: Antysemityzm w Polsce tuż po wojnie: Historia moralnej zapaści [Fear: Antisemitism in Poland Shortly after the War: A History of Moral Decline]. Kraków: Znak.
 9. Gross, J. T. 2006. Fear: Anti-Semitism in Poland After Auschwitz: An Essay in Historical Interpretation. New York: Random House.
 10. Huener, J. 2003. Auschwitz, Poland, and the Politics of Commemoration: 1945-1979. Ohio: Ohio University Press.
 11. Holocaust Encyclopedia. 2010. Washington: United States Holocaust Memorial Museum; http://www.ushmm.org/wlc/en/article.php?ModuleId=10005143 [27 I 2014].
 12. Kapralski, S. 2013. The Role Played by the Auschwitz-Birkenau State Museum in Public Discourse and the Evolving Consciousness of the Holocaust in Polish Society, in: F. Tych and M. Adamczyk- Garbowska (eds.), Jewish Presence in Absence: Aftermath of the Holocaust in Poland, 1945-2010. Jerusalem: Yad Vashem, pp. 605-633.
 13. Klein, E. 2001. The Battle for Auschwitz: Catholic-Jewish Relations Under Strain. London: Vallentine Mitchell.
 14. Kucia, M. 1996. Auschwitz in the Historical Consciousness of the Poles-February 1996. Unpublished typescript.
 15. Kucia, M. 2001a. KL Auschwitz w świadomości społecznej współczesnych Polaków [KL Auschwitz in the Social Consciousness of Contemporary Poles], Pro Memoria 15: 31-44.
 16. Kucia, M. 2001b. KL Auschwitz in the social consciousness of Poles, 2000 A.D. In: Elisabeth Maxwell and John K. Roth (eds), Remembering for the Future: The Holocaust in an Age of Genocide. London: Palgrave Macmillan, vol. 3, pp. 632-651.
 17. Kucia, M. 2005.Auschwitz jako fakt społeczny: Historia, współczesność i świadomość społeczna KL Auschwitz w Polsce [Auschwitz as a Social Fact: History, Present, and Social Consciousness of KL Auschwitz in Poland]. Kraków: Universitas.
 18. Kucia, M. 2011. Polacy wobec Auschwitz, Zagłady i Żydów w świetle badań socjologicznych z 2010 roku i badań wcześniejszych [Poles regarding Auschwitz, Holocaust, and Jews in the light of Sociological Research of 2010 and earlier], in: M. Kucia (ed.), Antysemityzm, Holokaust, Auschwitz w badaniach społecznych [Antisemitism, Holocaust, Auschwitz in Social Research]. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, pp. 11-36.
 19. Piper, F. 1991. Estimating the Number of Deportees to and Victims of the Auschwitz-Birkenau Camp, Yad Vashem Studies 21: 49-103.
 20. Piper, F. 1992. Ilu ludzi zginęło w KL Auschwitz: Liczba ofiar w świetle źródeł i badań 1945-1990 [How many People perished at KL Auschwitz: The Number of Victims in the light of Sources and Research], Oświęcim: Wydawnictwo Państwowego Muzeum w Oświęcimiu.
 21. Rittner, C. and Roth, J. K. (eds). 1991. Memory Offended: The Auschwitz Convent Controversy. New York: Praeger.
 22. Steinlauf, M. C. 1997. Bondage to the Dead: Poland and the Memory of the Holocaust. Syracuse: Syracuse University Press.
 23. TNS OBOP [TNS Public Opinion Research Center]. 2000a. Obraz II wojny światowej w pamięci Polaków, 2000 [The Image of World War II in the memory of Poles, 2000]; obop-arch.tnsglobal.pl/abin/r/247/015-00.pdf [27 I 2014].
 24. TNS OBOP. 2000b. Oświęcim: przeszłość a teraźniejszość w opiniach Polaków [Oświęcim: Past and Present in the Opinions of Poles]; www.obop.com.pl/abin/r/255/022-00.pdf [27 I 2014].
 25. TNS OBOP. 2005. Konzentrationslager Auschwitz 60 lat później [Konzentrationslager Auschwitz 60 years after]; obop-arch.tnsglobal.pl/abin/r/7190/003_05.pdf [27 I 2014].
 26. TNS OBOP. 2010. Auschwitz w świadomości społecznej Polaków, 2010 [Auschwitz in the social consciousness of Poles]; obop-arch.tnsglobal.pl/archive-report/id/7822 [27 I 2014].
 27. Webber, J. 1993. Personal Reflections on Auschwitz Today, in: T. Świebocka, J. Webber and C. Wilsack (eds.), Auschwitz: A History in Photographs. Oświęcim: Auschwitz-Birkenau State Museum, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, Warsaw: Książka i Wiedza, pp. 281-291.
 28. Wóycicka, Z. 2009. Przerwana żałoba: Polskie spory wokół pamięci nazistowskich obozów koncentracyjnych i zagłady 1944-1950 [An Interrupted Mourning: Polish Disputes about the Memory of the Nazi Concentration and Death Camps, 1944-1950]. Warszawa: Trio.
 29. Zubrzycki, Geneviève. 2006. The Crosses of Auschwitz: Nationalism and Religion in Post-Communist Poland. Chicago: Chicago University Press.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-1413
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu