BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Styczyński Michał (Adam Mickiewicz University in Poznań)
Tytuł
L'educazione ai valori collegialmente condivisinella comunità educative
Common Education for Values in the School Community
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 4, s. 389-396, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Edukacja, Wartości i normy etyczne, Wolność, Odpowiedzialność
Education, Value and ethical norms, Freedom, Responsibility
Uwagi
summ.
Abstrakt
The author takes on the theme of education for values in an educational community. In order to establish collectively approved values, there should be more emphasis in today's schools on the process of integral human education, which includes education for values. The author shows the need to define such institutions as schools through the formulation of a concrete hierarchy of values on which the school community can rely, which will ensure its effectiveness and high quality of its actions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bińczycka J., Credo pedagogiczne - czynnik budujący edukacyjną wspólnotę, in: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. J. Danilewska, UJ, Kraków 2005.
 2. Chałas K., Wychowanie ku wartościom. Elementy teorii i praktyki, vol. 1, Jedność, Lublin - Kielce 2006.
 3. Czerepniak-Walczak M., Istota i granice wolności w interakcjach edukacyjnych, in: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, UJ, Kraków 1999.
 4. Denek K., Wartości i cele edukacji szkolnej, "Edukacja - Szkoła, Nauczyciel, Programy Szkolne" 2000, No 2.
 5. Furmanek W., Wychowanie do wartości, in: Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej. Materiały I Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wielkopolskim w dniach 26 i 27 września 1996 roku, red. W. Pasternak, J. Kaliszan, WOM, Gorzów Wielkopolski 1997.
 6. Gioia B. De, L'educazione morale nel tempo della complessità. Significati e considerazioni per la scuola contemporanea, "Quaderni" 2004, No 4(8).
 7. Kawula S., Młodzież wobec swej przyszłości i deklarowanych wartości - przesłanki do edukacji współczesnej, in: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, UJ, Kraków 1999.
 8. Kubiak-Jurecka E., Etyczne wymiary relacji w wychowaniu, in: Edukacja wobec dylematów moralnych współczesności, red. F. Adamski, A.M. de Tchorzewski, UJ, Kraków 1999.
 9. Lacueva A., De la escuela - fábrica e la escuela - casade cultura, [www.researchgate.net/publication/266872204_DE_LA_ESCUELA-ABRICA_A_LA_ESCUELA-CASA_DE_CULTURA], pubblicato: 2002.
 10. Lacueva A., La investigación en la escuela-casa de la cultura. Proyectos, actividadesy recursos, [www.academia.edu/19807431/La_investigaci%C3%B3n_en_la_escuela-casa_de_la_cultura._Proyectos_actividades_y_recursos].
 11. Kuźma J., W poszukiwaniu teorii nowej szkoły, "Życie Szkoły" 2002, No 7.
 12. Schaps E., Battisich V., Solomon D., School as a caring community: Key to character education, in: The construction of children's character, red. A. Molnar, National Society for the Study of Education, Chicago IL 1997.
 13. Szempruch J., Aksjologia w kształceniu i działaniu nauczycieli w zreformowanej szkole, "Nowa Szkoła" 2000, No 4(582).
 14. Trusz S., Jedność i różnorodność - konteksty edukacyjnej wspólnoty, in: Fundamenty edukacyjnej wspólnoty, red. J. Danilewska, UJ, Kraków 2005.
 15. Tota M., Wychowanie do wolności, "Wychowawca" 2013, No 2.
 16. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, Dz.U. z 1990, nr 16, poz. 95.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
ita
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu