BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wysokińska Zofia (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Response of the EU Member States to Climate Change in the Context of EU Policy and Strategy
Odpowiedź krajów członkowskich Unii Europejskiej na zmiany klimatyczne w świecie w kontekście polityki i strategii unijnej
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 3, s. 85-99, tab., rys., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Odnawialne źródła energii, Konsumpcja energii, Zużycie energii, Zmiany klimatyczne
Renewable energy sources, Energy consumption, Energy consumption, Climate change
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem artykułu jest przedstawienie wyników analizy odnoszącej się do krajów członkowskich UE w kontekście założeń strategii globalnych i europejskich w zakresie osiągania wskaźników zwiększenia udziału energii odnawialnych w ogólnym zużyciu energii elektrycznej do co najmniej 20%. Jak wynika z przeprowadzonych badań już do roku 2012 niektóre kraje wskaźniki te znacząco przekroczyły, co wymaga poświęcenia im szczególnej uwagi. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to present selected results achieved by the Member States of the EU in the context of the recent global and European strategies oriented toward enhancement of the role of renewable energy sources and on mitigation of negative climate changes in the Earth. Special attention has been paid to those countries that have approached or already reached, in the year 2012, a share of renewable energy indicators at a percentage level higher than the required 20%. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy" COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT; Brussels, 16.11.2006, SEC(2006) 1500, p.1-5.
 2. COM(2010) 2020; Brussels, 3.3.2010.
 3. GREEN PAPER, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Brussels, 8.3.2006; COM(2006) 105 final. ANNEX: Tables.
 4. GREEN PAPER, A European Strategy for Sustainable, Competitive and Secure Energy, Brussels, 8.3.2006; COM(2006) 105 final.
 5. http://europa.eu/legislation_summaries/energy/european_energy_policy/l27062_en.htm
 6. http://ec.europa.eu/energy/strategies/2010/2020_en.htm
 7. http://ec.europa.eu/clima/policies/package/index_en.htm
 8. http://europa.eu/pol/ener/index_en.htm
 9. http://www.cpcc.ch/pdf/ar5/pr_ wg3/20140413_pr_pc_wg3_en.pdf
 10. http://ec.europa.eu/clima/news/articles/news-2014 041401-en.htm
 11. Technology and Innovation Report (2011), Powering Development with Renewable Energy Technologies United Nations, New York, Geneva, 2011, p. 8-9.
 12. Trade and Environment Review 2009/2010, United Nations, New York, Geneva, 2010, p. 3.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/cer-2014-0024
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu