BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Witkowska Janina (University of Lodz, Poland)
Tytuł
Capital Movements between the European Union and Turkey within the Integration Processes
Przepływy kapitałowe między Unią Europejską a Turcją w procesie integracji
Źródło
Comparative Economic Research, 2014, vol. 17, nr 3, s. 29-45, wykr., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Przepływy kapitałowe, Negocjacje akcesyjne, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Capital flows, Accession negotiations, Direct investments, Foreign investment
Uwagi
summ., streszcz.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Turcja
Turkey
Abstrakt
W procesie integracji między Unią Europejską a Turcją wykorzystany został instytucjonalny model, zakładający utworzenie unii celnej w ramach umowy o stowarzyszeniu. W kontekście trudności, jakie wystąpiły w trakcie negocjacji o członkostwo Turcji w UE, pojawia się pytanie, czy realna integracja gospodarcza między tymi partnerami wykroczyła poza poziom osiągnięty na etapie unii celnej. Przedmiotem artykułu jest swobodny przepływ kapitału, stanowiący kluczową swobodę w ramach jednolitego rynku europejskiego. Zobowiązania Turcji w zakresie swobodnego przepływu kapitału są bardziej daleko idące w ramach wymagań obowiązujących w UE, niż w ramach członkostwa w OECD, regulowanych tzw. Kodeksami. Rzeczywista integracja ekonomiczna między UE a Turcją wymaga dalszej liberalizacji przepływów kapitałowych. Turcja zachęca bezpośrednich inwestorów zagranicznych do inwestowania, wykorzystując hojny pakiet zachęt. Rola bezpośrednich inwestycji zagranicznych w gospodarce Turcji pozostaje jednak umiarkowana. (abstrakt oryginalny)

The institutional model used in the integration process between the European Union (EU) and Turkey was that of establishment of a customs union under an Association Agreement. In the context of the difficulties that have occurred in the membership negotiations between the EU and Turkey, the question arises whether real economic integration between them has gone further than that achieved at the stage of a customs union. Free movement of capital, constituting one of the so-called four fundamental freedoms within the single European market, is the subject of examination in this paper. The obligations of Turkey, as an EU candidate country, in the field of free movement of capital are more demanding under the EU scheme of liberalization of capital flows than within the OECD, which is regulated by the Code of Liberalisation of Capital Movements and the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations. Real economic integration between the EU and Turkey requires further liberalization of the free movement of capital. While Turkey encourages the inflow foreign direct investment using a generous package of incentives, the role of FDI in its economy still remains moderate. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Additional Protocol (1972), Additional Protocol and Financial Protocol signed on 23 November 1970, annexed to the Agreement establishing the Association between the European Economic Community and Turkey and on measures to be taken for their entry into force - Final Act - Declarations, OJ L293/4, 29.12.1972.
 2. Aksu K. (2012), A historical Background to Turkey-Europe Relations [in:] K. Aksu (ed.), Turkey-EU Relations: Power. Politics and the Future, Newcastle upon Tyne, eBook.
 3. Balassa B. (1962), The Theory of European Integration, Alen&Unwin, London.
 4. CEIC data basis.
 5. EC (2013), Commission Staff Working Document. Turkey 2013 Progress Report. Accompanying the document Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Enlargement Strategy and Main Challenges 2013-2014, Brussels, 417 final.
 6. Ekinci E. (2006), Foreign direct investment, [in:] P.H. Rosenblatt, M. Terterov (eds.), Turkey: A Business and Investment Review, GMB Publishing Ltd., Rosenblatt&Company, London.
 7. Hakura (2006), Turkey's accession to the European Union, [in:] P.H. Rosenblatt, M. Terterov (eds.), Turkey: A Business and Investment Review, GMB Publishing Ltd., Rosenblatt&Company, London.
 8. Inglis K. (2011), Pre-accession and Accession Treaty Legal Practice: Insights and Lessons for the Future, [in:] H. Kabaalioglu, A. Ott and A. Tatham (eds), EU and Turkey: Bridging the Differences in a Complex Relationship, Economic Development Foundation- Publication No: 250, Istanbul.
 9. Investment Incentives Turkey, http://www.incentives.gov.tr/index.cfm?saya=9B5670C6_dCC9
 10. Joseph J.S. (2012), EU Enlargement: The Challenge and Promise of Turkey [in:] F Bindi, I. Angelescu (eds.), The Foreign Policy of the European Union. Assessing Europe's Role in the World, Brookings Institution Press, Washington D.C.
 11. Molle W., Morsink R. (1991), Intra-European Direct Investment, [in:] B. Burgenmeier, J.L. Mucchelli (eds.), Multinationals and Europe 1992. Strategies for Future, Routledge, London.
 12. Molle W. (1995), Ekonomika integracji europejskiej. Teoria, praktyka, polityka, Fundacja Gospodarcza NSZZ "Solidarność", Gdańsk.
 13. Nas T.F. (2008), Tracing the Economic Transformation of Turkey from the 1920s to EU Accession, Martinus Nijhoff Publisher, eBook.
 14. Nienhaus V. (1987), Aussenwirtschaftliche Integrationstheorie und die Integrationspolitik grosser Entwicklungslander-Gruppierungen, Duncker&Humblot, Berlin.
 15. OECD, The Code of Liberalisation of Capital Movements and the Code of Liberalisation of Current Invisible Operations http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/codes.htm
 16. OECD (2002), Forty Years' Experience With The OECD Code of Liberalisation of Capital Movements. Summary and Conclusions, http://www.oecd.org/daf/inv/investment-policy/2510947
 17. OCED (2011), OECD Code of Liberalisation of Capital Movements, Annex B, OECD Publishing, doi: 10.1787/9789264110779-en
 18. OECD (2012), OECD Economic Surveys: Turkey, OECD publishing, doi: 10.1787/eco-surveystur-2012-en
 19. OECD (2013), OECD International Direct Investment Statistics, Paris.
 20. Pelkmans J. (1997), European Integration. Methods and Economic Analysis, Longman, Harlow, New York.
 21. Rapoport C. (2011), EC-Turkey Customs Union and the WTO System, [in:] H. Kabaalioglu, A. Ott and A. Tatham (eds.), EU and Turkey: Bridging the Differences in a Complex Relationship, Economic Development Foundation - Publication No: 250, Istanbul.
 22. Takim A. (2010), Influences of Decree No. 32 on capital movements in Turkey: A theoretical analysis, 'African Journal of Business Management' Vol. 4(4), pp. 526-533, available online at http://www.academicjournals.org/AJBM
 23. Turkey-EU Relations, http://www.mfa.gov.tr/relations-between-turkey-and-the-european-u
 24. UNCTAD (2013), World Investment Report 2013, Global Value Chains: Investment and Trade for Development - Overview, New York and Geneva.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1508-2008
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/cer-2014-0021
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu