BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Węcławski Jerzy (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Unia bankowa jako element europejskiej sieci bezpieczeństwa finansowego
The Banking Union as a Component of Financial Security Net
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 2, s. 233-246, bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Unia bankowa, Instytucje finansowe, Nadzór bankowy, Stabilność finansowa
Banking union, Financial institutions, Bank supervision, Financial sustainability
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem opracowania jest określenie przyczyn utworzenia unii bankowej i krytyczna analiza mechanizmów nadzoru nad bankami ważnymi systemowo. Mechanizmy unii bankowej są dopiero wdrażane, dlatego na tym etapie nie jest jeszcze możliwa ocena ich skuteczności. W pracy zastosowano następujące metody badawcze - metodę dedukcji oraz analizy danych zastanych w badanym zakresie. Ze względu na dynamikę badanych zjawisk i procesów w niniejszym opracowaniu uwzględniono stan prawny na koniec sierpnia 2014 r. (fragment tekstu)

Financial and economic crisis has led to a re-evaluation of the idea of financial markets deregulation. Public authorities have lost the control over the functioning of the large banks, whose activity put the stability and security of economies to threat. New supervising institutions are being created in the European Union. Their control covers all bodies from the Eurozone countries recognised as essential in terms of financial security system. Such supervision over remaining bodies from the EU is optional. With the conflict of national interests a complicated structure of entities and supervisory procedures has been created. This, in turn, may affect efficiency of tasks realised. One positive element of this change is implementing solutions, which will allow to brake rescuing big banks by means of public resources under crisis circumstances. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arcand J.-L. et al. (2012), Too Much Finance?, "IMF Working Paper", WP/12/161.
 2. Banking Structures Report (2013), European Central Bank, November 2013.
 3. Boegl M. (2013), Die neue Bankenaufsicht bei EZB, "Die Bank", nr 9.
 4. Boegl M. (2013), Nationale makroprudenzielle Aufsicht etabliert, "Die Bank", nr 6.
 5. Council Regulation (EU) No. 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, L 287/63, 29 October 2013.
 6. Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, L 176/13, 27th June 2013.
 7. Directive 2014/49/EU of the European Parliament and of the Council of 16 April 2014 on deposit guarantee schemes, L 173/149, 12 June 2014.
 8. Directive 2014/59/EU of the European Parliament and of the Council of 15 May 2014 establishing a framework for the recovery and resolution of credit institutions and investment firms, OJ L 173, 12 June 2014.
 9. European Financial Stability and Integration Report 2012, European Commission, April 2013.
 10. Global Financial Development Report 2013. Rethinking Role of the State in Finance (2012), The World Bank, Washington.
 11. Goedeckemeyer K.H. (2014), Fűr die Bankenunion gut gerűstet, "Die Bank", nr 5.
 12. High-level Expert Group on reforming the structure of the EU banking sector (2012), Chaired by E. Liikanen, Final Report, Brussels, 2 October 2012.
 13. Hryckiewicz A., Pawłowska M. (2014), Zmiany w sektorze finansowym oraz ich wpływ na system finansowy w krajach UE, "Ekonomista", nr 4.
 14. Jordan T. (2013), Banken immer noch too big to fail, "Finanz und Wirtschaft", nr 72.
 15. Małecki W. (2014), Przemiany sektora bankowego i ich konsekwencje, "Ekonomista", nr 4.
 16. Meller F. (2013), Banken als Intermediäre im traditionellen Bankengeschäft - Bedrohung durch Basel III?, "Corporate Finance law", No. 2.
 17. Merler S., Wolff G.B. (2013), Ending uncertainty: recapitalisation under European Central Bank supervision, "Breugel Policy Contribution", 18 December 2013.
 18. Mitręga-Niestrój K. (2011), Siatka bezpieczeństwa finansowego w Eurosystemie - stan obecny i perspektywy, [w:] J. Żabińska (red.), Rynki finansowe w Unii Europejskiej w strefie euro, CeDeWu, Warszawa.
 19. Ortgies J. (2013), Auf der Zielgeraden, "Die Bank", nr 2.
 20. Sławiński A. (red.) (2011), Polityka pieniężna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 21. Proposal of the European Parliament and of the Council on structural measures improving the resilience of EC credit institutions, 2014/0020/COD, 3 February 2014.
 22. Regulation (EU) No 1093/2010 OF THE European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), L331/12, 15 December 2010.
 23. Regulation (EU) No 575/2013 of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on prudential requirements for credit institutions and investment firms, L 176/13, 27 June 2013.
 24. Regulation (EU) No 806/2014 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund, L 225, 30 July 2014.
 25. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 2012 r. (2014), Narodowy Bank Polski, Warszawa.
 26. Röseler R. (2014), Bankenaufsicht im Wandel, "Die Bank", nr 4.
 27. Smaga P. (2014), Optymalny kształt pierwszego filara unii bankowej, "Ekonomista", nr 4.
 28. Sytuacja polskiego sektora bankowego (2012), Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa, listopad 2012.
 29. Top 1000 World Banks Ranking (2013), "The Banker", 1 July 2013.
 30. Zaleska M. (red.), Unia bankowa, Difin S.A., Warszawa 2013.
 31. Völz M., Vedow M. (2011), Market discipline and too-big-to-fail in the CDS market: Does banks' size reduce market discipline?, "Journal of Empirical Finance", Vol. 18.
 32. Żabińska J. (2014), Unia bankowa, [w:] J. Pietrucha, J. Żabińska (red.), Zarządzanie gospodarcze w strefie euro, Difin S.A., Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.233
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu