BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tendera-Właszczuk Helena (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Przyszłość integracji w świetle analizy źródeł kryzysu idei europejskiej
Future of the European Integration in the Light of the Analysis of the Sources of European Idea Crisis
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 2, s. 205-213, bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza i polityczna Europy, Koncepcje integracji Europy, Historia integracji europejskiej
Economic and political integration of Europe, Concepts of European integration, History of European integration
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest analiza i ocena modelu integracji, który wykształcił się od lat pięćdziesiątych, wskazanie jego słabości i wpływu na obecny stan ugrupowania oraz zarysowanie przyszłych scenariuszy rozwoju integracji europejskiej. Obecny kryzys idei europejskiej wynika w dużej mierze z powodu braku przyjęcia przez kraje członkowskie jednego, spójnego modelu integracji. Obecny stan jest wypadkową ścierających się od początku koncepcji modelu konfederacyjnego i modelu federacyjnego. W wyniku tego powstał niespójny, hybrydowy model integracji, który w znaczącym stopniu przyczynił się do obecnego kryzysowego stanu Unii Europejskiej, co stanowi tezę niniejszego artykułu. (fragment tekstu)

Since 2000, the intensive debate on the future of the European integration has started again. The beginning of the current debate was the Constitutional Treaty, which did not come to force. The idea of creating a federal organization collapsed. The future model of integration is still an open question. On the other hand, the economic crisis of the world economy, started in 2008, which influenced the EU very strongly, rises a question whether the European Union is able to face internal and external crisis. The possible scenarios for the European Union in the years to come can be very different. The main objective of the paper is to analyze the current model of the European integration, which consists of very many federal model's elements but is still far away from federation. The influence of the treaties on the hybrid model of integration is discussed in the paper. There are three possible scenarios for the future of the EU presented in this paper. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barcz J. (2010), Unia Europejska na rozstajach. Traktat z Lizbony. Dynamika i główne kierunki reformy ustrojowej, Instytut Wydawniczy EuroPrawo, Warszawa.
 2. European Economic Governance in an International Context, European Commission 2013.
 3. Godino R., Verder F. (2014), Heading Towards a European Federation: Europe's Last Chance, "Notre Europe Policy Paper", No. 105.
 4. Habermas J. (2012), The Crisis of the European union. A Response, Cambridge Polity Press.
 5. Iszkowski K. (2009), Po co nam Europa? O rozbieżnych wizjach integracji, Wyd. Difin, Warszawa.
 6. Matusik D. (2009), Koncepcje federacji europejskiej a europejskie procesy integracyjne, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 7. Niedziółka T. (2010), Przyszłość Unii Europejskiej po kryzysie gospodarczym, "Studia i Materiały", nr 17.
 8. Quo vadis Europo III? (2009), [w:] E. Piontek, K. Karasiewicz (red.), Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa.
 9. Reflection Group (2013), New Pact for Europe 2013 - Strategic Options for Europe's Future, European Commission.
 10. Tendera-Właszczuk H. (red.) (2014), Kryzys Unii czy kryzys w Unii? Kierunki dyskusji nad przyszłością integracji europejskiej, Wyd. Difin, Warszawa.
 11. Tendera-Właszczuk H. (red.) (2012), Unia Europejska po traktacie lizbońskim. Wybrane zagadnienia prawne, ekonomiczne i politologiczne, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 12. Wessels W. (2013), The Political Implications of European Economic Integration - Towards a Political Union. Conference "The political implication of European economic integration", Brussels, 14 November 2013.
 13. http://ec.europa.eu
 14. http://www.presseurop.eu
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.205
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu