BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pomorska Alicja (Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie)
Tytuł
Najnowsze zmiany w konstrukcji podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce
The Latest Changes in the Construction of Personal Income Tax in Poland
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 2, s. 151-157, bibliogr. 11 poz.
Słowa kluczowe
Podatek dochodowy od osób fizycznych, Ulgi podatkowe, Redystrybucja, Polityka prorodzinna
Individual income tax, Tax incentives, Redistribution, Family policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja

Abstrakt
Przedmiotem artykułu jest analiza i ocena zarówno nowoprzyjętych w konstrukcji podatku rozwiązań, jak też rozwiązań niezaakceptowanych przez Sejm, zawartych w poselskim projekcie zmian. W pierwszej kolejności analizie i ocenie poddane zostaną przyjęte przez Sejm dwa nowe rozwiązania w systemie ulg prorodzinnych, z których będą mogli skorzystać podatnicy już przy rozliczeniu podatku za 2014 r. (fragment tekstu)

The subject of the paper is an analysis and evaluation of new laws regarding personal income tax implemented from the 1st January 2015 as well as proposals rejected by the Polish Parliament including reasons for the rejection. Due to that, the expected range of change was significantly narrowed, focusing on family tax relief measures only that can be used for 2014 tax settlements. The main change will affect only large families. Therefore, it is not possible to consider this expected reform of the whole personal income tax law, that has already been partially modified over 200 times. The introduced changes are indeed necessary and beneficial for the society, however, they were introduced too late. It was significantly unfair that families with low income and a lot of children were not allowed to benefit form family tax relief for so long. The problem with the personal tax law - too small tax-free threshold still remains in place and in practice it means taxing income necessary for biological survival of a taxpayer. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Gomułowicz A. (2001), Zasada sprawiedliwości podatkowej, Wyd. Dom Wydawniczy ABC, Warszawa.
 2. Guza Ł., Rodzić za wszelką cenę, "Dziennik Gazeta Prawna" z 17-19.10.2014 r., nr 202, s. A5.
 3. Kołodko G. (2008), Wędrujący świat, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa, s. 23.
 4. Krajewska A. (2012), Podatki w Unii Europejskiej, PWE, Warszawa.
 5. Ofiarski Z. (2007), Niestabilność reguł opodatkowania dochodów osób fizycznych w Polsce, [w:] J. Głuchowski, A Pomorska, J. Szołno-Koguc (red.), Podatkowe i niepodatkowe źródła finansowania zadań publicznych, Wyd. KUL.
 6. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (druk sejmowy nr 2414) rozpatrywany na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 26.06.2014 r., zob. sprawozdanie stenograficzne Sejmu RP z 70. posiedzenia, Warszawa 2014, s. 285-295.
 7. Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy 2, nr 2781) rozpatrywany na 77. posiedzeniu Sejmu RP w dniu 9.10.2014 r.; zob. sprawozdanie stenograficzne z 77. posiedzenia Sejmu RP, Warszawa 2014, s. 181-191.
 8. Skwirowski P., I znów większa ulga na dzieci, "Gazeta Wyborcza" z dnia 9.02.2015 r., s. 12.
 9. Skwirowski P., Za biedni na podatek, "Gazeta Wyborcza" z 8.10.2014, s. 24.
 10. Ustawa z dnia 23.10.2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 2005 Dz .U. z 2014 r., poz. 1644.
 11. Wach K. (2006), Systemy podatkowe w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.151
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu