BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pasierbiak Paweł (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Tytuł
Osłabienie powiązań gospodarczych Japonii z Unią Europejską w latach 2007-2014
The Weakening of the Japanese Economic Ties with the European Union in the Years 2007-2014
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 2, s. 127-137, tab., rys., bibliogr. 13 poz.
Słowa kluczowe
Relacje inwestycyjne, Handel zagraniczny, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne, Polityka zagraniczna
Investment relations, Foreign trade, Direct investments, Foreign investment, Foreign policy
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Kraj/Region
Japonia
Japan
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza i ocena znaczenia gospodarczego Unii Europejskiej dla Japonii w latach 2007-2014. Analizie poddane zostaną głównie związki handlowe (ograniczone do handlu towarami) i inwestycyjne, a także w nieznacznym zakresie polityka gospodarcza Japonii wobec Unii Europejskiej. Wykorzystane metody badawcze obejmują: metodę analizy danych statystycznych, metodę wnioskowania oraz opisu. (fragment tekstu)

The author examines the development of economic ties between Japan and the European Union in the years 2007-2014. Trade and investment relations but also foreign economic policy pursued by Japan towards the European partner are evaluated from the Japanese perspective. The formulated thesis on decreasing economic importance of the European Union for Japan is confirmed but mainly in the sphere of trade links. In the area of investment, the EU is still a significant partner for Japan. In the author's opinion, Japanese economic policy should be pursued more actively, and not as a response to the initiatives taken by other entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. De Gucht K. (2013), Challenge and Opportunity: Starting the Negotiations for Free Trade Agreement between the EU and Japan, EU-Japan Business Sumiit, Speech/13/256, Tokyo, 25th March 2013.
 2. IMF (2014), World Economic Outlook Database. October 2014 Edition, http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2014/02/weodata/index.aspx (dostęp: 24.10.2014).
 3. JETRO (2008), 2008 JETRO White Paper on International Trade and Foreign Direct Investment, Tokyo.
 4. JETRO (2014a), JETRO Japanese Trade and Investment Statistics, http://www.jetro.go.jp/en/reports/statistics/ (dostęp: 5.10.2014).
 5. JETRO (2014b), 2014 JETRO Global Trade and Investment Report (Overview), On Making Japan a Base for International Business Circulation, Overseas Research Department, 7th August 2014.
 6. JETRO (2014c), 2014 JETRO Global Trade and Investment Report (Material+Tables); http://www.jetro.go.jp/en/reports (dostęp: 5.10.2014).
 7. Kongstad B. (2014), EU-Japan Trade Relations, European Business Council in Japan, Tokyo, September 2013, www.eu-japan.eu/speaker-presentation/782 (dostęp: 7.11.2014).
 8. OECD (2009), OECD Economic Survey: Japan, Vol. 18, September 2009.
 9. Pasierbiak P. (2008), Miejsce Unii Europejskiej w zagranicznej ekspansji gospodarczej Japonii, Wyd. UMCS, Lublin.
 10. UNCTAD (2014), UNCTADstat Database, http://unctadstat.unctad.org (dostęp: 24.10.2014).
 11. WTO (2013), Trade Policy Review. Report by Japan, WT/TPR/G/276, 15th January 2013.
 12. WTO (2014a), International Trade Statistics 2014, http://www.wto.org/english/res_e/statis_e/its2014_e/its14_toc_e.htm (dostęp: 28.10.2014).
 13. WTO (2014b), WTO Statistics Database 2014, http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language=E (dostęp: 28.10.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.49.2.127
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu