BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gierusz Anna (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Charakterystyka i porównanie zasad funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych (PPE) w Wielkiej Brytanii i w Polsce
Characterisation and comparison of functioning of occupational pension schemes in the United Kingdom and Poland
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 37, s. 58-69, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Oszczędności, Fundusze emerytalne, Programy emerytalne, Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK)
Savings, Pension funds, Pension schemes, Occupational Pension Schemes
Uwagi
streszcz., summ
Kraj/Region
Polska, Wielka Brytania
Poland, United Kingdom
Abstrakt
Gromadzenie środków na cel emerytalny, a następnie konsumpcja zebranych oszczędności po przejściu na emeryturę to dwie fazy zawierające ryzyko związane z zabezpieczeniem emerytalnym. Funkcjonujące w różnych krajach pracownicze programy emerytalne pozwalają uczestnikom na zarządzanie ryzykiem w jednej lub obu tych fazach. W artykule omówiono i porównano zasady funkcjonowania pracowniczych programów emerytalnych w Wielkiej Brytanii i w Polsce, z uwzględnieniem skali ich rozpowszechnienia i możliwości zarządzania ryzykiem przez uczestników tych programów. (abstrakt oryginalny)

Accumulation of funds for retirement followed by consumption of accumulated savings are the two phases which can be used to characterise retirement risk. Occupational pension schemes allow their members to manage risk in one or both phases. This article presents and compares the functioning of occupational pension schemes in the United Kingdom and Poland, taking into account the prevalence of such schemes and opportunities for members to manage risk before and after retirement.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bezpieczeństwo dzięki zapobiegliwości. Analiza pracowniczych programów emerytalnych, Raport Urzędu Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi, Warszawa 2001.
 2. Biuletyn roczny. Rynek PPE, lata 2007-2012, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa.
 3. Chrzanowska E., Wykorzystanie systemu zdefiniowanej składki w pracowniczych programach emerytalnych, "Polityka Społeczna" 2011, numer specjalny: Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie, cz. 1, s. 50-53.
 4. EMP02: Public and private sector employment, Office for National Statistics, 18 December 2013.
 5. Gierusz A., Jackowska B., Szreder M., Obowiązek czy dobrowolność ubezpieczenia - wybrane aspekty ekonomiczne, "Zarządzanie i Finanse" (Wydział Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego) 2014, nr 1, s. 57-81.
 6. Klimkiewicz A., Poziom świadomości emerytalnej a rozwój pracowniczych programów emerytalnych, "Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica" 2011, nr 259, s. 33-48.
 7. Kwartalna informacja o rynku pracy, lata 2007-2012, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
 8. Neill A., Life contingencies, Heinemann Professional Publishing, Oxford 1977.
 9. Occupational Pension Schemes Survey - 2012, Office for National Statistics.
 10. O'Connell A., Silver N., Occupational pension provision in the public sector, A PPI Discussion Paper, Pensions Policy Institute, 2005.
 11. Szczepański M., Alokacja ryzyka w PPE w Polsce, "Polityka Społeczna" 2010, nr 2, s. 10-15.
 12. Szczepański M., The design of supplementary pension schemes in Poland and longevity risk: current situation and proposed changes, Pensions Institute Discussion Paper PI-1202, The Pensions Institute, Cass Business School, City University, London 2012.
 13. Szumlicz T., Ubezpieczenie społeczne. Teoria dla praktyki, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz-Warszawa 2006.
 14. Turner J. A., Hughes G., Large declines in defined benefit plans are not inevitable: the experience of Canada, Ireland, the United Kingdom, and the United States, Pensions Institute Discussion Paper PI-0821, The Pensions Institute, Cass Business School, City University, London 2008.
 15. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o pracowniczych programach emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 116, poz. 1207 z późn. zm.).
 16. http://www.hmrc.gov.uk/manuals/rpsmmanual/RPSM00100000.htm (dostęp: 15.04.2014).
 17. Rejestr pracowniczych programów emerytalnych, Komisja Nadzoru Finansowego, http:// www.knf.gov.pl/dla_rynku/Rejestry_i_Ewidencje/index.html (dostęp: 16.04.2014).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu