BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sobczak Andrzej (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Zarządzanie długiem architektonicznym w kontekście systemowego ujęcia organizacji
Managing architectural debt in the context of systemic model of organisations
Źródło
Roczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych / Szkoła Główna Handlowa, 2015, nr 36, s. 245-257, rys., bibliogr. 17 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie długiem, Systemy informatyczne, Informatyka, Architektura korporacyjna
Debt management, Computer system, Information science, Enterprise architecture
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Zgodnie ze Słownikiem języka polskiego dług w ujęciu ekonomicznym oznacza: sumę pieniędzy, którą ktoś pożyczył i musi zwrócić; obowiązek dłużnika do spełnienia określonego świadczenia na rzecz wierzyciela. Pojęcie długu zostało wykorzystane na początku lat 90. XX w. w obszarze inżynierii oprogramowania, w którym wprowadzono termin "dług technologiczny". Za twórcę tego zwrotu uważa się H. G. "Warda" Cunninghama (znanego m.in. jako twórcę pierwszego serwisu wiki). Według niego dług technologiczny zostaje zaciągnięty, gdy budując system informatyczny od samego początku, stosuje się w tym procesie rozwiązania niedoskonałe (kompromisowe), wiedząc jednocześnie, że trzeba będzie w przyszłości do nich wrócić i wykonać tę pracę jeszcze raz - tym razem już poprawnie2. Oznacza to np., że od razu można zaprojektować i zbudować system elastyczny albo zaciągnąć dług i spłacić go później, tj. doprowadzić do powstania systemu szybciej, godząc się jednak na to, że będzie on nieelastyczny i że przy pierwszej konieczności zmiany w tym systemie pojawią się trudności dotyczące braku jego elastyczności. Najczęściej dług technologiczny odnosi się do sposobów kodowania, dokumentowania czy też testowania oprogramowania. Można także na tę koncepcję spojrzeć szerzej i uwzględnić tutaj kwestię zaniechania przechodzenia na najnowsze wersje narzędzi programistycznych (deweloperskich) czy też pozostawanie przy starszych wersjach systemów operacyjnych/ serwerów aplikacyjnych oraz serwerów bazowanych. (fragment tekstu)

The article presents the concept of architectural debt, which constitutes a development of the idea of technical debt. This concept is presented in the context of systemic model of organisations. The reasons for coining the notion of architectural debt are discussed, along with its consequences for organisations. Key mechanisms for managing such debt are also presented. The paper concludes with suggestions for further research.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Bibliografia
Pokaż
 1. A Description of Enterprise Architecture - as context for work on Business Architecture, Business Architecture Work Group - The Open Group, version 1.01, 18.01.2008.
 2. A Practical Guide to Federal Enterprise Architecture, Chief Information Officer Council, version 1.0, February 2001.
 3. Cempel C., Teoria i inżynieria systemów, wyd. 6, Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa, Poznań 2005, www.wbc.poznan.pl/dlibra.
 4. Cunningham H. W., The WyCash Portfolio Management System, OOPSLA '92 - Experience Report, March 26, 1992, USA.
 5. Goethals F., Vandenbulcke J., Lemahieu W., Developing the extended enterprise with the FADEE, w: Proceedings of the ACM Symposium on Applied Computing, 2004.
 6. Goikoetxea A., A Mathematical Framework for Enterprise Architecture Representation and Design, "International Journal of Information Technology and Decision Making" 2004, vol. 3, no. 1.
 7. IEEE recommended practice for software requirements specifications, IEEE Standard 830-1998, The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc., 20 October 1998.
 8. Informatyka dla ekonomistów. Studium praktyczne i teoretyczne, red. A. Nowicki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1998.
 9. Janssen M., Governing and Integrating Public Service Networks, tGov Workshop 2010, United Kingdom 2010.
 10. Kieżun W., Sprawne zarządzanie organizacją, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1997.
 11. Martin R., Robertson E., Springer J., Architectural Principles for Enterprise Frameworks, Technical Report, no. 594, Computer Science Department, Indiana University, Bloomington, April 2004.
 12. Nord R. L., Ozkaya I., Kruchten P., Gonzalez M., In Search of a Metric for Managing Architectural Debt, w: Joint 10th Working IEEE/IFIP Conference on Software Architecture (WICSA) and 6th European Conference on Software Architecture (ECSA), Helsinki, Finland, August 2012.
 13. Ross J., Weill P., Robertson D., Enterprise Architecture as Strategy: Creating a Foundation for Business Execution, Harvard Business Review Press, USA 2006.
 14. Schekkerman J., How to Survive in the Jungle of Enterprise Architecture Frameworks: Creating or Choosing an Enterprise Architecture Framework, wyd. 2, Trafford 2004.
 15. Sobczak A., Architektura korporacyjna. Aspekty teoretyczne i wybrane zagadnienia praktyczne, Ośrodek Studiów nad Cyfrowym Państwem, Łódź 2013.
 16. Stefanowicz B., Informacyjne systemy zarządzania, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2007.
 17. Wegmann A., On the Systemic Enterprise Architecture Methodology, w: Proceedings of the International Conference on Enterprise Information Systems, Angers 2003.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1232-4671
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu