BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarosz-Angowska Aneta (Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie)
Tytuł
Zmiana znaczenia rolnictwa Unii Europejskiej na tle gospodarki światowej w latach 2000-2012
Changing Role of European Union Agriculture on the Background of Global Economy in the Years 2000-2012
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H. Oeconomia, 2015, vol. 49, nr 2, s. 61-71, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Eksport, Wartość dodana
Agriculture, Export, Value added
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Autorka niniejszej pracy przy zastosowaniu metody krytycznej analizy literatury przedmiotu i danych statystycznych, będzie się starała rozwiązać następujące problemy badawcze: 1) określenie zmian znaczenia rolnictwa w gospodarce krajów Unii Europejskiej na tle Stanów Zjednoczonych, Japonii, Indii, Chin i Brazylii; 2) zbadanie zmian znaczenia eksportu rolniczego poszczególnych krajów w latach 2000-2012. W celu weryfikacji wyłonionych problemów badawczych dokonano zmierzenia udziału wartości dodanej wytworzonej w rolnictwie w strukturze PKB oraz eksportu rolniczego w PKB w wybranych krajach. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze the development of value added produced in agriculture and agricultural export in the EU against chosen countries. The author tried to answer two questions: 1) what is the importance of agriculture in the economy of EU countries against the United States, Japan, India, China and Brazil; 2) what is the importance of agricultural exports of individual countries by measuring the share of agricultural exports in Gross Domestic Product. In general, the importance of agriculture measured by value added is declining, but export share in GDP is increasing which compose to increasing globalization of agricultural markets. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Andzio-Bika H.L., Wei L. (2005), Agricultural productivity growth and technology progress in developing country agriculture: case study in China, "Journal of Zhejiang University Science", 6A (suppl. 1) ISSN 1009-3095 (dostęp: 5.10.2014).
  2. Hua-Cao K., Birchenall J.A. (2013), Agricultural productivity, structural change, and economic growth in post-reform China, "Journal of Development Economics", 104 (2013).
  3. Mucha-Leszko B. (2004), Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE - przesłanki i uwarunkowania zmian systemowych, "Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio H Oeconomia", vol. XXXVIII.
  4. Sapa A. (2014), Pozycja konkurencyjna wybranych regionalnych ugrupowań handlowych na globalnym rynku rolno-żywnościowym, "Journal of Agribusiness and Rural Development", 1 (31).
  5. Timmer C.P. (2007), The Structural Transformation and the Changing Role of Agriculture in Economic Development: Empirics and Implications, American Enterprise Institute, Washington DC.
  6. World Bank (2008), World Development Report 2008. Agriculture for Development, Washington DC.
  7. World Bank, World Development Indicators, http://databank.worldbank.org/data/home.aspx (dostęp: 11.10.2014).
  8. WTO database: http://stat.wto.org/StatisticalProgram/WSDBViewData.aspx?Language=E (dostęp: 10.10.2014). Changing role of European Union agriculture on the background of global economy in the years 2000-2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0459-9586
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17951/h.2015.59.2.61
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu