BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wolniak Radosław (Politechnika Śląska), Skotnicka-Zasadzień Bożena (Politechnika Śląska)
Tytuł
Ocena funkcjonowania e-administracji w Bytomiu z punktu widzenia osób niepełnosprawnych
Evaluation of the Functioning of e-Government in Bytom from the Viewpoint of Handicapped
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 162-171, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Osoby niepełnosprawne, Jakość usług, Administracja publiczna, e-administracja, e-usługi publiczne
Disabled people, Quality of services, Public administration, e-government, Public e-services
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano oceny funkcjonowania e-administracji w urzędzie miejskim w Bytomiu. Badania zostały przeprowadzone wśród osób niepełnosprawnych z różnym stopniem niepełnosprawności. Wynik analizy pozwoliły na sformułowanie następujących problemów jakie występują w ocenie osób niepełnosprawnych w funkcjonowaniu e-administracji: dotyczą systemu monitorowania spraw klienta na platformie e-administracji i szybkości realizacji usług. Problem jest istotny, zwłaszcza, że szybkość funkcjonowania jest wymieniana, jako jedna z głównych zalet e-administracji. Z perspektywy osoby niepełnosprawnej bardzo ważną zaletą e-administracji jest możliwość załatwienia spraw bez wychodzenia z domu, bez kolejek. (abstrakt oryginalny)

This paper presents a performance evaluation of e-government at the town hall in Bytom. The study was conducted among people with disabilities of varying degrees of disability. Result analysis allowed us to formulate the following problems that occur in the evaluation of persons with disabilities in the functioning of e-government: they concern matters customer monitoring system on the platform of e-government and speed of service delivery. The problem is significant, especially since the speed of the operation is cited as one of the main advantages of e-government. From the perspective of a disabled person a very important advantage of e-government is the possibility of resolving the case without leaving home, no queues. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. K. Brodnicki, K. Kubiszewska, E. Tymoszuk. "E-administracja w ujęciu jakościowym i finansowym". Zarządzanie i finanse Journal of Management and finance, 3/3 2012.
  2. A.I. Brzezińska, R. Kaczan, K. Smoczyńska. (red) Diagnoza potrzeb i modele pomocy dla osób z ograniczeniami sprawności. Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2010.
  3. M. Garbat. "Społeczne i ekonomiczne modele niepełnosprawności". Kwartalnik Niepełnosprawność i Rehabilitacja, nr1/2013.
  4. R.A. Kane. "Quality of life". In: L. Breslow (Ed) Encyclopaedia of Public Health. Vol 3. New York: Macmillan Reference USA. 2002.
  5. B. Kasprzyk. "Aspekty funkcjonowania e-administracji dla jakości życia obywateli". Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Społeczeństwo informacyjne - regionalne aspekty rozwoju, 2011. Zeszyt Nr 23, Wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu