BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Mroczkowska Patrycja (Politechnika Śląska), Biały Witold (Politechnika Śląska)
Tytuł
Zwałowiska górnicze, a środowisko wodne na obszarach górniczych Republiki Czeskiej
Mining Dumping and Aquatic Environment on the Mining Areas of the Czech Republic
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 132-141, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Szkody górnicze, Środowisko przyrodnicze, Zbiorniki wodne, Eksploatacja górnicza
Mining damages, Natural environment, Water container, Mining exploitation
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Republika Czeska
Czech Republic
Abstrakt
Rejon Karviny to obszar na terenie Republiki Czeskiej, uznawany za najbardziej zagrożony ekologicznie. Występują tam liczne zmiany rzeźby terenu, spowodowane eksploatacją górniczą prowadzoną bez zastosowania podsadzania wyrobisk (na zawał). Poza deformacją obszaru, która negatywnie wpływa na ekosystem, zauważa się także naruszenie stosunków wodnych. Teren ten charakteryzuje się dużą liczbą zapadlisk i niecek, mających głębokość ponad kilkaset metrów. Niektóre zapadliska w zależności od lokalnych uwarunkowań hydrogeologicznych, zostają wypełnione wodą, tworząc tym samym zalewiska. W opracowaniu przedstawiono stan jakości wód trzech wybranych zbiorników wodnych, powstałych na skutek eksploatacji węgla kamiennego, na terenie Republiki Czeskiej. Dokonano analizy porównawczej dla tych trzech zbiorników, które znajdują się w różnych miejscach. (abstrakt oryginalny)

Karviny Region is an area in the Czech Republic, recognized as the most ecologically threatened. There are many landform changes caused by mining, conducted without the goaf backfilling. In addition to the deformation of the area, which has a negative impact on the ecosystem also is noticed breaching of water conditions. This area is characterized by a large number of hollows and basins having a several hundred meters depth. depending on local hydrogeological conditions some hollows are filled with water, thereby creating a floodplain. The elaboration presents the status of water quality of three chosen reservoirs, caused by coal mining, in the Czech Republic. These three reservoirs, which are located in different places were analysed using a comparative approach. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. O. Babka, A. Harat. "Polish and Czech environmental law regulations regarding to change of surface water quality as a result of mine water impact". Archives of Waste Management and Environmental Protection, ISSN 1733-4381, p. 37-42.
 2. M. Graniczny, Z. Kowalski, M. Przyłucka. "Observation of the surface due to coal mining exploitation using satellite interferometric data (bands C and L) in the Upper Silesia Coal Basin". Przegląd Geologiczny, vol. 62, nr 10/2, 2014.
 3. A. Harat, A. Grmela. "Impact of mine water from The Upper Silesian Coal Basin areas on change quality of water in Olza river in years 2000-2007". Monitoring Środowiska Przyrodniczego, nr 9, s. 57-62.
 4. Klasyfikacja wg rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych. (Dz. U. Nr 257, poz. 1545)
 5. E. Pertile, P. Fecko, L. Nezvalova. "Reclamation using waste rock impact on water quality in the Karvina region in Czech Republic". Polish Mineral Engineering Society.
 6. Ł. Pierzchała. Studium závislostí mezi hydrochemickými parametry a charakterem vegetace zvodnělých poklesových kotlin., 2011 r.
 7. P. Santorius, B. Białecka, J. Grabowski. "Środowiskowe i gospodarcze problemy spowodowane degradacją terenów w Górnośląskim Zagłębiu Węglowym". Prace naukowe GIG górnictwo i środowisko, Kwartalnik 1/2007.
 8. http://pl.wikipedia.org/wiki/Karwina.
 9. http://www.vellda.wbs.cz/Neco-o-Karvine.htm
 10. http://www.slaskie.pl/przest_plan/ekofiz/3_diagn_stanu/1_dot_zmiany/01_degr_pow_ziem/iii_1_1degr_ziemi.pdf
 11. http://www.okd.cz/cs/odpovedna-firma/nase-zivotni-prostredi/pripadove-studie/darkovske-more-rekreacni-zona-s-doly-na-dohled
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu