BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Łazuka Klaudia (Politechnika Śląska), Biały Witold (Politechnika Śląska)
Tytuł
Dobre praktyki rekultywacyjne jako przejaw skuteczności gospodarowania na przykładzie Centrum Karolina w Ostrawie
Good Practices Reclamation as a Manifestation of the Effectiveness of the Management for Example Carolina Center in Ostrava
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 109-118, rys., tab., bibliogr. 10 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Rekultywacja gleb, Górnictwo, Dobre praktyki
Reclamation of soil, Mining sector, Good practice
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono dobre praktyki rekultywacyjne w kontekście skuteczności gospodarowania. Zwrócono szczególną uwagę na pojęcie dobrych praktyk, ukazując je jako działanie, w odróżnieniu od samych zasad postępowania, reguł czy idei, które integralnie łączą się ze złożonym procesem rekultywacyjnym. Omówiono czynności, które zostały podjęte na terenie obecnej Novej Karoliny w Ostrawie. Z artykułu wyłania się historyczny obraz dawnych terenów eksploatacyjnych, które obecnie służą mieszkańcom dla różnych celów oraz znacząco podnoszą atrakcyjność regionu, na którym się znajdują. (abstrakt oryginalny)

The article presents good practices reclamation in the context of the effectiveness of management. Special attention is paid to the concept of good practice, showing them as action, as opposed to the same rules of conduct, rules or ideas that are integrally linked with the complex process of reclamation. Discussed actions that were taken in what is now Nova Karolina in Ostrava. From the article emerges historical image of ancient sites supplies that currently serve residents for different purposes and significantly increase the attractiveness of the region where they are located. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. R. Cymerman. Rekultywacja gruntów zdewastowanych. Skrypty Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, Wydawnictwo ART, Olsztyn 1988.
  2. Goliński i in.: Rekultywacja i rewitalizacja terenów zdegradowanych. Poznań 2007.
  3. F. Maciak. Ochrona i rekultywacja środowiska. Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2003.
  4. Opracowanie dobrych praktyk z zakresu realizacji działań rekultywacyjnych na przykładzie centrum Karolina w Ostrawie, Paweł Skupień, praca dyplomowa inżynierska 2015r.
  5. A. Karwińska, D. Wiktor. Przedsiębiorczość i korzyści społeczne: identyfikacja dobrych praktyk w ekonomii społecznej. Ekonomia społeczna teksty 2008 ". Pobrano z: http://es.teksty.ekonomiaspoleczna.pl/pdf/2008_6_es_teksty.pdf
  6. http://ostrawa.lovetotravel.pl/
  7. http://www.msstavby.cz/projekty/karolina
  8. http://matyastheuer.cz/poruba-ze-strechy
  9. http://trojhali.cz/
  10. http://imaterialy.dumabyt.cz/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu