BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurus Krzysztof (Politechnika Śląska), Białecka Barbara (Główny Instytut Górnictwa w Katowicach)
Tytuł
Możliwości i ograniczenia redukcji ładunku rtęci na etapie produkcji węgla kamiennego w Polsce
Capabilities and Limitations of Decreasing Mercury Load in Polish Bituminous Coal in the Production Process
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 90-97, rys., tab., bibliogr. 21 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Produkcja węgla kamiennego, Górnictwo, Ochrona powietrza atmosferycznego
Coal production, Mining sector, Protection of air
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Jednym z najbardziej szkodliwych pierwiastków znajdujących się w węglu kamiennym jest rtęć. Polska jest uznawana za największego emitora Hg w Unii Europejskiej ze względu na znaczącą karbonizację gospodarki. Zmniejszenie zawartości rtęci już na etapie produkcji węgla kamiennego daje znaczące możliwości redukcji jej emisji do atmosfery. Problemem Polski jest znaczący udział węgli surowych stosowanych w gospodarce, w których ładunek zanieczyszczeń pozostaje niezmniejszony. Zwiększenie zakresu wzbogacania węgla w polskich kopalniach jest wykonalne, jednakże niezwykle trudne w obecnej sytuacji rynkowej. Zmniejszenie zawartości rtęci w węglu kamiennym byłoby możliwe poprzez wykorzystanie sortymentów grubych i średnich do uśrednienia parametrów paliwa - co jest jednak nieekonomiczne ze względu na duże zapotrzebowanie rynku detalicznego. (abstrakt oryginalny)

Mercury is one of the most toxic elements contained in bituminous coal. Poland is considered to be the biggest Hg emitter of European Union because of significant carbonization of its economy. It is possible to greatly decrease the mercury load in the production processes of hard coal. Poland's problem is the large share of raw coals use in power engineering. The Hg content in raw coal remains unchanged. Increasing the range of coal enrichment in polish collieries is feasible but difficult because of current market situation. The reduction of Hg content in bituminous coal could be possible by addition of product of larger granulation to average the fuel quality. However these coals are traditionally used for household heating. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. D. Akers. "Precombustion control option for air toxics". Fuel and Energy Abstracts, vol. 37, no. 3., 1996
 2. W. Blaschke, S. Blaschke, H. Aleksa, K. Wierzchowski. "Analiza wpływu dokładności wzbogacania (imperfekcja) na wartość produkcji węgla energetycznego". Polityka energetyczna, t. 11, z. 1, s. 89-99. 2008
 3. W. Blaschke. "Technologie czystego węgla rozpoczynają się od wzbogacania". Polityka energetyczna, t.1, z.2, s. 7-13. 2008
 4. Broszura informacyjna: Zakład Wzbogacania Miału w KWK "Piast" informacyjna [http://www.pemug.com.pl/pub/File/pemug_www.pdf] (dostęp 01.04.2015)
 5. J.M. Dabrowski, P.J. Ashton, K. Murray, J.J. Leaner, R.P. Mason. "Anthropogenic mercury emissions in South Africa: Coal combustion in power plants". Elsevier/Antmospheric Environment. United States, vol. 42, pp 6620-6626, 2008
 6. J. Dubiński, I. Pyka, K. Wierzchowski. "Stan aktualny i niektóre aspekty poprawy jakości węgla użytkowanego w energetyce zawodowej". Przegląd Górniczy t. 66 (lipiec-sierpień), s. 46-52. 2011
 7. J. Dubiński, M. Turek, H. Aleksa. "Postęp w technologii i technice przeróbki mechanicznej węgla w polskich kopalniach". Maszyny Górnicze, r. 24, nr 2, s. 12-20. 2006
 8. B. Klojzy-Karczmarczyk, J. Mazurek. "Badania zawartości rtęci w węglach przeznaczonych dla odbiorców indywidualnych". Polityka energetyczna, t.16 z.4, s. 151-160. 2013
 9. Krajowy Bilans Emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, pyłów, metali ciężkich i TZO za lata 2010-2011 w układzie klasyfikacji SNAP, 2011 - Raport Syntetyczny. Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami.
 10. K. Kurus, B. Białecka. "Analiza możliwości zarządzania ładunkiem rtęci w węglu kamiennym - artykuł przeglądowy". W. Biały, A. Kuboszek (red) Systemy wspomagania w inżynierii produkcji: Środowisko i Bezpieczeństwo w inżynierii produkcji, s. 145-153. 2013
 11. A. Lutyński. "Mechaniczna przeróbka węgla kamiennego w perspektywie roku 2020". Gospodarka surowcami mineralnymi t. 24, z. ½, s. 273-283. 2008
 12. R. Łój, L. Kurczabiński. "Jakość węgla z KHW SA". Przegląd Górniczy. Tom 66 (lipiec-sierpień), s. 19-25. 2011
 13. A. Michalska, B. Białecka. "Zawartość rtęci w węglu i odpadach górniczych". Prace naukowe GIG, Kwartalnik 3, s. 75-87. 2012
 14. Minamata Convention on Mercury, United Nations, 2014
 15. Ochrona Środowiska - Informacje i Opracowania Statystyczne, Główny Urząd Statystyczny 2009
 16. Z. Paprotny, Z. Wróbel, M. Sitko. "Technologia wzbogacania węgla i jakość produkcji - Kompania Węglowa SA". Przegląd górniczy, Tom 66 (lipiec-sierpień), s. 26-36. 2011
 17. I. Pyka, K. Wierzchowski. "Problemy z rtęcią zawartą w węglu kamiennym". Geologia i Geoinżynieria, t. 34 z. 4/1 s. 241-249. 2010
 18. Raport Programu Środowiskowego Organizacji Narodów Zjednoczonych: Global Mercury Assessment. 2013
 19. K. Staja-Szlugaj, A. Klim. "Rosyjski i kazachski węgiel na rynku polskim". Polityka energetyczna, Tom 15. Zeszyt 4. 2012
 20. S. Ziomber, G. Strzelec.: "Zakłady przeróbki mechanicznej węgla JSW SA". Przegląd Górniczy, 2011 Tom 66 (lipiec-sierpień), s. 37-41
 21. Quality Guidelines for Energy Systems Studies: Detailed Coal Specifications. U.S. Department of Energy. 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu