BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Książek Dorota (Politechnika Śląska), Ligarski Mariusz J. (Politechnika Śląska)
Tytuł
Rola liderów w kształtowaniu jakości w kontekście przygotowywania samooceny do konkursu Polskiej Nagrody Jakości
The Role of Leaders in Shaping the Quality in the Context of Preparation of Self-Assessment for the Polish Quality Award Competition
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 81-89, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
System zarządzania jakością, Polska Nagroda Jakości, Samoocena, Kształtowanie jakości, Lider w organizacji
Quality management systems, Polish Quality Award, Self-esteem, Quality design, Leader in the organization
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W opracowaniu starano się przedstawić rolę jaką spełniają liderzy w kształtowaniu jakości w organizacji. Zobrazowano obszar wpływu i zasięg oddziaływania liderów w przedsiębiorstwach. Wskazano relacje zachodzące pomiędzy strategią przywództwa a pozostałymi strategiami przyjętymi w organizacjach. Podjęto próbę określenia wpływu liderów na poszczególne etapy wdrażania i funkcjonowania systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie. Przedstawiono również rolę przywództwa według kryteriów Polskiej Nagrody Jakości. Analizy wskazującej obszary oddziaływania liderów, dokonano na podstawie przeprowadzonych badań ankietowych, uzupełnionych o wywiady na grupie uczestników jednego ze szkoleń z zakresu przygotowywania wniosków samooceny, do udziału w konkursie Polskiej Nagrody Jakości. (abstrakt oryginalny)

This paper tries to identify the role of the leaders in shaping the quality within an organization. It describes the area as well as the range of the influence of leaders in organizations. The relationship between leadership strategy and other strategies adopted in the companies was indicated. Moreover, an attempt was made to determine the influence of the leaders on particular stages of implementation as well as functioning of the quality management system in the enterprise. It also presents the role of leadership according to the Polish Quality Award criteria. An analysis indicating the areas of leaders' influence was conducted on the basis of a survey and interviews carried out in a group of participants of one of the trainings on the preparation of self-assessment for the Polish Quality Award competition. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. D`Amato, S. Henderson, S. Florence. Corporate Social Responsibility and Sustainable Business. A Guide to Leadership Tasks and Functions. Center for Creative Leadership, Greensboro, North Carolina, 2009
 2. Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2013, Główny Urząd Statystyczny, Warszawa, 2014 - www.stat.gov.pl z dnia 26-03-2015
 3. M.J. Ligarski. "Czy certyfikowany system jakości przeszkadza w zarządzaniu organizacją?", Przegląd Organizacji, 2006, nr 9, s. 35-38
 4. M.J. Ligarski. "Problem identification method in certified quality management systems". Acta technologica agriculturae , 2013, nr 4, p. 106-110.
 5. M.J. Ligarski. "System zarządzania jakością - szansa czy zagrożenie dla organizacji". Przegląd Organizacji, 2007, nr 2, s. 38-41.
 6. Ravishankar S. Ulle, A. N. Santosh Kumar. "A Review on Total Quality Leadership In TQM Practices -Industrial Management and Organizations". International Journal of Emerging Research in Management & Technology, Vol.3, Issue - 5 2014.
 7. M. Recha. Polska Nagroda Jakości, Edycja XX-2014, Sekretariat Polskiej Nagrody Jakości, Warszawa, 2014
 8. J.M. Sroka. "Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw a role menedżerskie". Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2011, 22
 9. K. Szczepańska. Kompleksowe zarządzani jakością. Przeszłość i teraźniejszość. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa, 2010, s.115
 10. S. Tkaczyk. "Rola przywódcy w społecznej odpowiedzialności organizacji", Materiały konferencyjne, IV Konferencja Dobre praktyki doskonalenia zarządzania, Warszawa, 2013.
 11. R. Wolniak. Wymiary kulturowe polskich organizacji a doskonalenia zarządzania jakością. CeDeWu.PL, Warszawa, 2012
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu