BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ignac-Nowicka Jolanta (Politechnika Śląska), Gembalska-Kwiecień Anna (Politechnika Śląska)
Tytuł
Postęp technologiczny a choroby zawodowe w górnictwie
Occupational Dieseases Beside Technological Progress In The Mining Industry
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 69-80, rys., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Górnictwo, Choroby zawodowe, Postęp technologiczny
Mining sector, Industrial disease, Technological progress
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono problem zachorowalności pracowników górnictwa na choroby zawodowe. Przeanalizowano statystykę występowania chorób zawodowych w latach 2009-2013 oraz cechy charakterystyczne i skutki najczęściej występujących chorób wśród górników. Przedstawiono wpływ czynników górniczo-technicznych na stan zagrożenia zdrowia górników podczas eksploatacji złoża. Przeanalizowano również aktualne tendencje rozwoju środków technicznych na rzecz poprawy profilaktyki chorób zawodowych. (abstrakt oryginalny)

The article presents the problem of mining workers incidence of occupational diseases. We analyzed the statistics of occupational diseases in the years 2009-2013 and the characteristics and effects of the most common diseases among miners. Shows the influence of mining-technical factors on condition of the health risks of miners during the exploitation of the deposit. The current trends in the development of technical measures to improve the prevention of occupational diseases we analyzed too. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.06.2009 r. w sprawie chorób zawodowych.
  2. E. Cichowski. Identyfikacja zagrożenia w górnictwie węgla kamiennego. Monografia. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 1999.
  3. B. Rączkowski. BHP w praktyce. Wydanie X zmienione. Stan prawny na dzień 1 lipca 2005, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z. o. o, Gdańsk 2005.
  4. J. Szlęzak, N. Szlęzak. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy. Uczelniane Wydawnictwo Naukowo-Dydaktyczne, Kraków 2005.
  5. T. Lis, K. Nowacki, Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w zakładzie przemysłowym. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2002.
  6. Ocena stanu bezpieczeństwa pracy, ratownictwa górniczego oraz bezpieczeństwa powszechnego w związku z działalnością górniczo-geologiczną w 2013 roku (na tle porównawczym od 2009 r.), Wyższy Urząd Górniczy, raport 2013.
  7. Katalogi firmy FAMUR FAMAK S.A.
  8. J. Wanat. Bezpieczeństwo i higiena pracy w górnictwie. Wydawnictwo "Śląsk" Katowice.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu