BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Biały Witold (Politechnika Śląska)
Tytuł
Audyty wewnętrzne - studium przypadku
Internal Audits - Case Study
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 29-39, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Audyt wewnętrzny, Przedsiębiorstwo energetyczne, Zarządzanie jakością
Internal audit, Energy distribution companies, Quality management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest analiza audytów wewnętrznych przeprowadzonych w firmie, na przykładzie branży energetycznej. Audyt wewnętrzny jest podstawową metodą w systemie zarządzania jakością, która jest stosowana w kontroli strategicznej. Doskonalenie systemów zarządzania jakością ma istotny wpływ na zarządzanie, wpływa na postrzeganie przedsiębiorstwa, kształtuje jego wizerunek. Dokonano zestawienia najczęściej występujących uwag pod kątem ich powtarzalności w odniesieniu do występowania określonych zjawisk. W następnej kolejności zinterpretowano ich przyczyny oraz zaproponowano poprawy niekorzystnych tendencji. Wskazano na działania korygujące i zapobiegawcze, eliminujące przyczyny potencjalnych niezgodności w celu doskonalenia istniejącego systemu. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article was to analyze internal audits carried out in the company, based on example from the energy industry. Internal audit is the basic method of quality management system, which is applied in strategic control Quality management system improvement has a significant impact on the management, affecting the company appearance, shaping its brand image. The elaboration contains collating of the most appearance observations in view of their repeatability, concerning the defined effects. Next, there were interpreted their causes and proposed improvements to the unfavourable trends. There were also pointed out the corrective and preventive actions which eliminate the causes of potential incompatibilities in order to improve the existing system. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. E.W. Maruszewska, W. Biały. "Internal audit - An Evaluation of Audit Effecitveness in Polish Coal Mine". 8th Research/Expert Conference with International Participations "QUALITY 2013", Neum, B&H, June 06-08. 2013. Godina VIII, Broj 1. BOŚNIA i HERCEGOWINA.
  2. K. Midor. "Rola audytów w systemie zarządzania jakością. Studium przypadku". Międzynarodowa Konferencja. Studia i materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą, nr 40/2011, s. 252-263
  3. M. Markewka. "Analiza audytów wewnętrznych na przykładzie dużej firmy". Praca niepublikowana. Katowice 2014.
  4. Norma PN-EN ISO 9001:2009. PKN, Warszawa 2009.
  5. Norma PN-EN ISO 19011:2002.
  6. K. Midor, M. Zasadzień, B. Szczęśniak. "Transfer wiedzy wśród pracowników działu utrzymania ruchu". Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie. Gliwice, z. 77/2015. s. 135-144.
  7. M. Molenda. "Effectiveness of planning internal audits of the quality system." Scientific Journals Maritime University of Szczecin, 2012, 32(104) z. 1 pp. 48-54
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu