BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Badura Henryk (Politechnika Śląska), Musioł Mariusz (Politechnika Śląska)
Tytuł
Propozycje oznakowania dróg ucieczkowych w kopalniach węgla kamiennego
Proposals for Marking Escape Routes in Coal Mines
Źródło
Systemy Wspomagania w Inżynierii Produkcji, 2015, 3(12), s. 17-28, rys., tab., bibliogr. 6 poz.
Tytuł własny numeru
Jakość i Bezpieczeństwo
Słowa kluczowe
Górnictwo węgla kamiennego, Bezpieczeństwo, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Bezpieczeństwo obiektów
Hard bituminous coal mining, Security, Health and safety at work, Objects' safety
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W rozdziale przedstawiono źródła zagrożenia pożarowego w kopalniach, a następnie omówiono wymagania przepisów górniczych odnośnie dróg ucieczkowych w kopalniach. Przedstawiono stan obecny oznakowania dróg ucieczkowych. Zasadnicza część artykułu to przedstawienie proponowanych przez autorów sposobów oznakowania dróg ucieczkowych. Autorzy proponują stosowanie znaków odblaskowych i tzw. liny życia. Lina życia składa się z liny nośnej i zamocowanych na niej wskaźników. Lina życia ułatwia przejście drogami ucieczkowymi, nawet w warunkach całkowitego braku widoczności. Przeprowadzone badania udowodniły, że średnia prędkość przejścia w warunkach całkowitego braku widoczności, wynosząca 39 m/min, jest nawet nieco większa od średniej prędkości w warunkach zadymienia średniego, stosowanej do obliczania czasów przejścia drogami ucieczkowymi. (abstrakt oryginalny)

The chapter presents the sources of fire danger in the mines and the requirements of mining regulations regarding to the escape routes in mines. Present state of escape route markings is represented. The main part of the article is to provide proposed by the authors ways of marking escape routes. The authors propose the application of reflective signs and so-called " life safety rope". The life safety rope consist of suspension cable and fasten markers. Life safety rope simplify crossing by escape routes, even in conditions of total lack of visibility. The study demonstrates that the average transition speed in conditions of total lack of visibility, is about 39 m/min, it is even slightly higher than the average speed in terms of smoky average, used to calculate times of transition the escape routes. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Badania prędkości poruszania się górników wyrobiskami podziemnymi symulującymi drogi ucieczkowe w czasie pożaru. Praca zbiorowa Instytutu Eksploatacji Złóż i Centralnej Stacji Ratownictwa Górniczego pod kierunkiem naukowym J. Sułkowskiego. Gliwice-Bytom 1994 (niepublikowana).
  2. H. Badura: Drogi ewakuacji załogi ze stref zagrożenia pożarowego w kopalniach węgla kamiennego. Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2010.
  3. Raporty roczne o stanie podstawowych zagrożeń naturalnych i technicznych w górnictwie węgla kamiennego. Główny Instytut Górnictwa, Katowice 2000-2014.
  4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w podziemnych zakładach górniczych (Dz. U. Nr 139, poz. 1169, z 2006 r. Nr 124, poz. 863 oraz z 2010 r. Nr 126, poz. 855)
  5. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 12 czerwca 2002 r. w sprawie ratownictwa górniczego (Dz. U. Nr 94, poz. 838, z 2004 r. Nr 102, poz. 1073 oraz z 2007 r. Nr 204, poz. 1476)
  6. Sprawozdanie z Zadania nr 12 p.t.: "Opracowanie systemów orientacji i sygnalizowania kierunku wycofania się załogi na drogach ucieczkowych w chodnikach przyścianowych" w ramach Strategicznego Projektu Badawczego pt. "Poprawa bezpieczeństwa pracy w kopalniach".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-9361
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu