BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szuszakiewicz-Idziaszek Agnieszka (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
Tytuł
Instrument finansowy LIFE dla przedsiębiorstw przyjaznych środowisku na lata 2014-2020
The Financial Instrument Life for Eco-Friendly Enterprises for Year 2014-2020
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 3, s. 291-304, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Instrumenty finansowe, Ochrona środowiska, Społeczna odpowiedzialność biznesu
Financial instruments, Environmental protection, Corporate Social Responsibility (CSR)
Uwagi
summ.
Abstrakt
Główną hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że korzystanie przez przedsiębiorców z dofinansowania działań środowiskowych dzięki projektowi LIFE przyczynia się do podniesienia jakości produktu i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstwa. Celem artykułu jest więc potwierdzenie tezy, że przedsiębiorstwa, które skorzystały z dofinansowania w ramach projektu LIFE, mają większe szanse na odniesienie sukcesu na rynku. Do potrzeb niniejszego artykułu przeprowadzono badania ankietowe. (fragment tekstu)

The aim of this article is to show the possibilities of co-financing the enterprises' activities in the area of environmental protection. In this paper we made a characteristics of the LIFE- program for years 2014-2020. We were trying to determine the meaning of the National Fund of Environment Protection and Water Economy in competing for financial assets from the LIFE- program. The paper should present the role of the natural environment protection from the enterepreneur's point of view from the one side and point on the possibilities of financing the projects , which will minimise the negative influence of the economic activities on the environment. In this article we show also the meaning of the social business responsibility in the natural environment protection. Of the study it can be concluded, that the use of the LIFE improves the compet. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Graczyk A., Rynek (instrumenty ekonomiczne) i państwo a zachowanie przyrody, w: Podstawy ekonomii środowiska i zasobów naturalnych, red. B. Fiedora, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2002.
 2. Hoffman T., Dotacje dla przedsiębiorstw z programu LIFE. Ostatni dzwonek na złożenie aplikacji (www.reo.pl).
 3. LIFE na rzecz przedsiębiorstw bardziej przyjaznych środowisku. Przykłady innowacyjnego podejścia do poprawy efektywności środowiskowej europejskich przedsiębiorstw, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wspólnoty Europejskie 2009.
 4. Nicoll W., Salmon T.C., Zrozumieć Unię Europejską, Wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 2002.
 5. Pawlaczyk P., Ochrona wysokich torfowisk bałtyckich na Pomorzu. Pierwszy polski projekt LIFE-Nature, Wydawnictwo Klubu Przyrodników, Świebodzin 2007.
 6. Pomoc Unii Europejskiej dla przedsiębiorców. Przewodnik, pod red. M.Burnat-Mikosz, Wyd. C.H. BECK. Warszawa 2005.
 7. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1293/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia programu działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE) i uchylające rozporządzenie (WE) nr 614/2007 (Dz.U. U.E., L 347/185, 20.12.2013r.).
 8. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2004 r. Nr 92 poz. 880, z późn. zm.).
 9. Ustawa z dnia 27 kwietna 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 r. Nr 62 poz. 627, z późn. zm.).
 10. www.mg.gov.pl/node/1089.
 11. www.nfosig.gov.pl/srodki-zagraniczne/instrument-finansowy-life.
 12. www.parp.gov.pl/index/index/1711.
 13. www.pomorskie-eu.pl/plprogram-life-2014-2020,ps,95.html.
 14. Zrównoważony biznes. Podręcznik dla małych i średnich przedsiębiorstw, T. Gasiński, G. Piskalski.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu