BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jabłoński Tomasz (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Tytuł
Procesy projektów UE jako źródło innowacji ICT dla instytucji pomocy społecznej
The Processes of EU Projects as a Source of ICT Innovation for Social Aids Units
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 3, s. 277-289, tab., bibliogr. 26 poz.
Słowa kluczowe
Pomoc społeczna, Innowacyjność, Administracja publiczna, Teleinformatyka, Wyniki badań
Social assistance, Innovative character, Public administration, Teleinformation, Research results
Uwagi
summ.
Abstrakt
Podnoszona w artykule problematyka to stosunkowo nowe zagadnienie, a w ślad za czym słabo rozpoznane na gruncie nauki. Samo podkreślanie potrzeby innowacyjności w kontekście modernizacji administracji publicznej znane jest od dość dawna. W literaturze uwypuklane są braki opracowań, w których w sektorze publicznym analizowano kwestie innowacji technologicznych. (fragment tekstu)

Managing the system EU projects by social aids units induce consequences that are particularly noticeable for those organizations. Processes associated with the implementation of these projects require the use of certain technology solutions which makes the existing instruments for services are enriched or replaced with new ones that are qualitatively different from those previously used. The article attempt the purpose to uncover the knowledge that was not used by GOPS prior to implementation of EU projects related to ICT solutions, and then that were used by social workers in the processes related to the implementation of system projects, which then were used in other activities of social work. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afuah A., Strategic Innovation: New Game Strategies for Competitive Ad-vantage, Taylor & Francis Inc., February 2009.
 2. Aid Delivery Methods. Volume 1. Project Cycle Management Guidelines, European Commission, Brussels 2004.
 3. Baran E., Aktywna integracja w praktyce - od pomysłu do realizacji, Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej, Warszawa 2011.
 4. Cadle J., Yates D., Project Management for Information Systems, fifth edition, Pearson Education Limited, England 2008.
 5. Cleland D.I., Ireland L.R., Project manager's portable handbook, McGraw-Hill Companies Inc., New York 2004.
 6. Drucker P., Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa, 1992.
 7. Gorzelany-Dziadkowiec M., Wpływ procesów innowacyjnych i operacyjnych na rozwój obszarów wiejskich (na przykładzie Gminy Michałowice), "Barometr Regionalny", Nr 4(30) 2010, Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu.
 8. Grzeszczyk T., Ocena Projektów Europejskich 2007-2013, Placet, Warszawa 2009, s. 12.
 9. Harlow E., Webb S.A, Technologie informacyjno-komunikacyjne w pracy służb społecznych, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2014, s. 18.
 10. http://mfiles.pl/pl/index.php/Procesy_w_projekcie [dostęp: 09.04.2015].
 11. Jabłoński T., Lewandowski M., Role menadżerskie koordynatora projektów unijnych realizowanych przez ośrodki pomocy społecznej, "Zarządzanie publiczne", Nr 2(26)/2014, Zeszyty Naukowe Instytutu Spraw Publicznych UJ, Wydawnictwo UJ w Krakowie, Kraków.
 12. Kalinowski T.B., Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna, Warszawa 2010.
 13. Kożuch B., (2011b), Publiczne zarządzanie strategiczne. Zasady i metody, w: Strategiczne zarządzanie miastem w teorii i praktyce Urzędu Miasta Poznania, red. B. Kożuch, C. Kowalski, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Nr 7/2011.
 14. Kożuch B., Kożuch A., Usługi publiczne. Organizacja i zarządzanie, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011
 15. Kożuch B., Skuteczne współdziałanie organizacji publicznych i pozarządowych, Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 16. Kożuch B., Wdrażanie zmian organizacyjnych w administracji samorządowej, w: Zarządzanie zmianą w administracji publicznej, red. J. Czaputowicz, KSAP, Warszawa, 2012.
 17. Podręcznik Oslo, OECD, Eurostat, Warszawa 2008, s. 48-58.
 18. Pomykalski A., Zarządzanie innowacjami, PWE, Warszawa - Łódź 2001.
 19. Pritchard C., The Project Management Communications Toolkit, Artech House Project Management Library, London 2004.
 20. Project Cycle Management Toolkit, Local Livelihoods Ltd., England 2006.
 21. Rockey E.H., Communicating in Organizations, University Press of America, Inc., 1984.
 22. Siemińska-Losko A., Internet w przygotowaniu nauczycieli do stosowania technologii informacyjnej, Adam Marszałek, Toruń 2007.
 23. Szucki T, Encyklopedia marketingu, wyd. I., Agencja Wydawniczo-Poligraficzna "Placet", Warszawa 1998.
 24. Szymański G., Innowacje marketingowe w sektorze e-commerce, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2013.
 25. Wiatrak A.P., Istota i uwarunkowania komunikowania się organizacji publicznej ze społeczeństwem, w: Komunikacja i jakość w zarządzaniu, red. T. Wawak, t. II, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.
 26. Wydro, K.B., Kotowski Z., Polska wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego: aksjologiczne i społeczne dylematy integracji z Unią Europejską(raporty), w: Technologie informacyjne a tendencje rozwojowe Unii Europejskiej, red. A.F. Bocian, t. 67 z "Raporty - Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych, Instytut Rozwoju i Studiów Strategicznych", Warszawa, 1998.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu