BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kulikowska Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Leasing - teoria a praktyka
Leasing - Theory and Practice
Źródło
Konińskie Studia Społeczno-Ekonomiczne, 2015, T. 1, nr 3, s. 305-320, tab., rys., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Leasing, Umowa leasingowa, Klasyfikacja leasingu
Leasing, Leasing contract, Leasing classification
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszego opracowania jest analiza mechanizmów leasingu z uwzględnieniem aspektów teoretycznych oraz praktycznych. Postawiona w pracy hipoteza badawcza dotyczy wyraźnej przewagi leasingu nad kredytem (jako formy pozyskiwania kapitału inwestycyjnego). (fragment tekstu)

The aim of the article is to analyze leasing as a popular form of financing business operations. The article presents a definition of lease agreement, objects, mechanisms of functioning as well as various types of described form of financing for companies. Furthermore, there was analyzed the profitability of leasing based on advantages for contracting parties. Moreover, the author identifies main differences between leasing and credit. The hypothesis concerning the ad-vantage of leasing over loan has been confirmed as a result of using qualitative and quantitative comparative method. It was proven that leasing is an effective form of financing for companies and may be more cost effective than loan. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Barburski J., Rachunkowość leasingu w świetle polskich uregulowań prawnych oraz Międzynarodowych standardów rachunkowości, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 861(2011).
 2. Dębski D., Kozera K., Leasing a kredyt, Poltext, Warszawa 1991.
 3. Gierusz B., Podręcznik samodzielnej nauki księgowania, ODDK, Gdańsk 2007.
 4. Gmytrasiewicz M., Szczepański K., Leasing w Polsce, Centrum Edukacji i Rozwoju Biznesu, Warszawa 1993.
 5. Gołda M., Leasing, Difin, Warszawa 2002.
 6. Grzywacz J., Kapitał w przedsiębiorstwie i jego struktura, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2012.
 7. Gwizdała J., Leasing jako alternatywne źródło finansowania inwestycji w nieruchomości, w: Zarządzanie i Finanse 2012 1/1, red. W. Golnau, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2012.
 8. Poczobut J., Umowa leasingu w prawie krajowym i międzynarodowym, Wydawnictwa prawnicze PWN, Warszawa 1995.
 9. Rutkowski A., Zarządzanie finansami, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 10. Stecki L., Leasing, TNOiK "Dom organizatorów", Toruń 1999.
 11. Strona internetowa Związku Polskiego Leasingu: http://www.leasing.org.pl/
 12. Strona internetowa Portalu Finansowego Ekonomia.pl: http://www.ekonomia.pl/artykuly/firma/leasing/leasing-tenencyjny?strona=2; stan na dzień 20.04.2012 r.
 13. Strona internetowa Serwisu Finansowego Money.pl: http://msp.money.pl/wiadomosci/pozyskiwanie_kapitalu/artykul/leasing;operacyjny;a;leasing;finansowy,75,0,209227.html, stan na dzień 14.12.2006 r., godz. 13:39.
 14. Strona internetowa Portalu Finansowego Ipo.pl http://www.ipo.pl/leasing/rodzaje_leasingu/leasing_lombardowy_a_norweski.html.
 15. Strona internetowa Portalu Finansowego Bankier.pl: http://www.ban-kier.pl/wiadomosc /Kredyt-a-leasing-2286742.html.
 16. Strona internetowa Portalu Infor.pl: http://mojafirma.infor.pl/kredyty/rynek- kredytow/689140,Leasing-a-kredyt-bankowy-co-wybrac.html, stan na dzień 07.09.2014 r.
 17. Strona internetowa Leasingtrader.pl: http://leasingtrader.pl/analizy-i-raporty/5-lea-sing-operacyjny-czy-finansowy-ktory-wybrac/, stan na dzień 21.10.2011.
 18. Strona internetowa Prawo-podatkowe.pl: http://prawo-podatkowe.pl/dzialal-nosc/gospodarcza /leasing-czysty, stan na dzień 07.09.2014 r.
 19. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny, Tytuł XVII, "Umowa leasingu", Dz.U. 1964 Nr 16 poz. 93.
 20. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715.
 21. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, Dz.U. Nr. 177 poz. 1054.
 22. Wiśniewska K., Zalety i wady leasingu, Współczesna gospodarka, nr 4/2012.
 23. Wrona M., Tarcza podatkowa w leasing finansowym i operacyjnym, Roczniki Ekonomii i Zarządzania, t. 5(41), 2013.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2391-8632
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu