BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lewkowicz Jacek (University of Warsaw)
Tytuł
Economic Analysis of Hiring Forms Dedicated to Managerial Positions in Poland
Źródło
Ekonomia i Prawo, 2015, t. 14, nr 2, s. 221-232, bibliogr. 22 poz.
Economics and Law
Słowa kluczowe
Teoria agencji, Asymetria informacji, Konflikt interesów, Nadzór, Zatrudnienie, Kontrakty kierownicze
Agency theory, Information asymmetry, Interests conflict, Supervision, Employment, Managerial contract
Uwagi
summ.
Abstrakt
This paper deals with the economic analysis of hiring forms dedicated to managerial positions. Theoretical frames for corporate governance are based on agency theory. Crucial problems considered within agency theory are: information asymmetry, conflict of interests and supervision (monitoring) of management. Presented analysis covers also remuneration forms and manager's participation in ownership. Theoretical underpinnings of this research supports the analysis of managers hiring methods available in Poland (managerial contracts and employment contracts) in order to point out the solution, which reduces agency costs to the greatest extent. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Armour J., Hansmann H., Kraakman R., Agency Problems, Legal Strategies, and Enforcement, Harvard Law and Economics Research Paper, No. 644/2009.
 2. Berle A., Means G., The Modern Corporation and Private Property, Macmillan, New York 1932.
 3. Garbade K.D., Silber W.L., Best Execution in Securities Markets: An Application of Signaling and Agency Theory, "The Journal of Finance", Vol. 37, No. 2/1982, http://dx.doi.org/10.1111/j.1540-6261.1982.tb03570.x.
 4. Gruszecki T., Współczesne teorie przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 5. Gujski W., Kontrakty menedżerskie. Umowy cywilnoprawne o świadczenie pracy z wzorami, LexisNexis, Warszawa 2008.
 6. Jensen M.C., Meckling W.H., Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure, "Journal of Financial Economics", Vol. 3, No. 4/1976, http://dx.doi.org/10.1016/0304-405x(76)90026-x.
 7. Jensen M.C., Smith C.W., Stockholder, Manager, and Creditor Interests: Applications of Agency Theory, [in:] M.C. Jensen, Theory of the Firm: Governance, Residual Claims, and Organizational Forms, Harvard University Press, Cambridge 2000, http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.173461.
 8. Landstrom H., Agency Theory and Its Application to Small Firms: Evidence form the Swedish Venture Capital Market, "The Journal of Entrepreneurial Finance", Vol. 2, No. 3/1993.
 9. Marris R., The Economic Theory of Managerial Capitalism, Macmillan, London 1964.
 10. Mesjasz C., Kontrakty i relacje przedstawicielstwa w nadzorze nad przedsiębiorstwem, "Organizacja i Kierowanie", No. 4/1998.
 11. Rakowska-Boroń I., Kto może dyktować warunki i zawrzeć kontrakt zamiast umowy o pracę, "Gazeta Prawna", No. 26/2008.
 12. Ross S.A., The Economic Theory of Agency: The Principal's Problem, "American Economic Review", Vol. 63, No. 2/1973.
 13. Sadlik R., Kiedy umowa o pracę a kiedy kontrakt menedżerski?, "Gazeta Prawna", No. 81/2006.
 14. Samuelson W.F., Marks S.G., Ekonomia menedżerska, PWE, Warszawa 1998.
 15. Shapiro S., Agency Theory, "Annual Review of Sociology", Vol. 31/2005, http://dx.doi.org/10.1146/annurev.soc.31.041304.122159.
 16. Urbanek P., Nadzór korporacyjny a wynagrodzenia menedżerów, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005.
 17. Ustawa z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Business Organizations Code, September 15, 2000), Dz.U., No. 94, item 1037.
 18. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Civil Code, April 23, 1964), Dz.U., No. 16, item 93.
 19. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Labor Code, June 26, 1974), Dz.U., No. 21, item 94.
 20. Walking R.A., Long M.S., Agency theory, managerial welfare and takeover bid resistance, "Rand Journal of Economics", Vol. 15, No. 1/1984, http://dx.doi.org/10.2307/3003669.
 21. Williamson O.E., The Economics of Discretionary Behavior: Managerial Objectives in a Theory of the Firm, Prentice-Hall, Englewood Cliffs 1964.
 22. Wolter A., Ignatowicz J., Stefaniuk K., Prawo cywilne. Zarys części ogólnej, LexisNexis, Warszawa 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1898-2255
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.12775/EiP.2015.013
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu