BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kowalak Robert (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Koncepcja przedmiotu controlling logistyczny na kierunku zarządzanie specjalności logistyka na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu
The Conception of Election Lecture Logistic Controlling on Management Course of University of Economics in Wroclaw
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 101-106, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Szkolnictwo wyższe, Studenci, Program nauczania
Higher education, Students, Curriculum
Uwagi
summ.
Abstrakt
Przedmiot controlling logistyczny jest wykładany już od dwóch lat na Wydziale Zarządzania, Informatyki i Finansów na kierunku zarządzanie. Dotyczy on studentów, którzy wybrali specjalność logistyka. Będzie prowadzony jeszcze przez dwa lata na pięcioletnich studiach stacjonarnych, a w kolejnych latach przekształci się w przedmiot koszty i controlling logistyki, który będzie w programie studiów stacjonarnych II stopnia na tym samym kierunku i specjalności. Przedmiot ten jest już prowadzony na studiach niestacjonarnych II stopnia w semestrze 3 (zimowym) 2009/2010. Jednakże w ramach studiów niestacjonarnych liczba godzin jest mniejsza, a układ dostosowany do nowego planu zajęć. (fragment tekstu)

In 2007 year was introduced at University of Economy in Wroclaw election lecture "Logistic controlling". This lecture presents in Management course within specialty Logistic. In this article there are presented the target of introduction of lecture, plan of lecture and themes are realized in within the limits of lecture. The main part of lecture presents costs of logistic, budget of costs of logistic and tools of logistic controlling. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beier F.J., Rutkowski K. 2004. Logistyka. Warszawa, Szkoła Główna Handlowa
  2. Controlling w działalności przedsiębiorstwa. 2004. Red. E. Nowak. Warszawa, PWE.
  3. Nowak E., Piechota R., Wierzbiński M. 2004. Rachunek kosztów w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Warszawa, PWE.
  4. Śliwczyński B. 2007. Controlling w zarządzaniu logistyką. Poznań, WyŜsza Szkoła Logistyki.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu