BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jagoda Rafał (Uniwersytet Szczeciński w Szczecinie)
Tytuł
Ocena programu nauczania przedmiotów związanych z rachunkowością przeprowadzona przez studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego a potrzeby rynku
Assessment of the Teaching Programme of Accounting Related Subjects in the Opinion of Students Faculty of Economics and Management University of Szczecin versus Market Requirements
Źródło
Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stetinensis. Oeconomica, 2009, nr 56, s. 63-72, tab., rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Potrzeby rynku, Szkolnictwo wyższe, Rachunkowość, Studenci, Program nauczania, System edukacji
Market needs, Higher education, Accounting, Students, Curriculum, Educational system
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, jak studenci postrzegają program nauczania przedmiotów z zakresu rachunkowości i co sądzą o jego przydatności w praktyce. W opracowaniu przedstawiono również oczekiwania przyszłych pracodawców (właścicieli biur rachunkowych) dotyczące wiedzy i umiejętności absolwentów specjalności Rachunkowość. (fragment tekstu)

The purpose of the paper is to try to answer the question: in what way students see the teaching programme of accounting related subjects and what they think of its usefulness in practice. The study also presents expectations of future employers (owners of accounting service companies) in the area of the knowledge and the skills of graduates of accounting specializations. Information related to the assessment of the way in which lectures on accounting related subjects are given indicates that theoretical ways of passing on the knowledge still prevail. It is similar in case of exercises. Students evaluated the practical usefulness of each particular subject differently, and, according to the opinion of accounting service companies, the knowledge of all the subjects listed in the hour schedule should be of high or a very high level. Accounting service companies as well as students think that more time should be expended on working with accounting applications and simulating the business activity as it would increase the graduate's chances on the labour market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Wikipedia. Wolna encyklopedia, http://pl.wikipedia.org/wiki/Ankieta_audytoryjna, dostęp dn. 20.11.2009 r.
  2. Statystyka. 1998. Red. J. Hozer. Szczecin, Uniwersytet Szczeciński
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-0644
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu