BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szreniawski Piotr
Tytuł
Zadania administracji publicznej w zakresie przeciwdziałania hałasowi
The Tasks of Public Administration in Noise Prevention
Źródło
Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio G. Ius, 2009/2010, vol. 56/57, s. 151-161
Słowa kluczowe
Administracja publiczna, Hałas, Monitoring hałasu, Dyrektywy WE
Public administration, Noise, Noise monitoring, EC directives
Uwagi
summ.
Abstrakt
Jednym z etapów przeciwdziałań hałasowi przez administrację publiczną było przyjęcie dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. W artykule omówiono tą dyrektywę oraz przepisy prawa krajowego, które są z nią związane, jak m.in. pozwolenia zintegrowane.

Technological advancement and the civilization process lead to increasing noise problems. The issue of noise prevention is an important topic for medicine, ecology, sociology, and law. Legal regulations concentrate on norms concerning technology, the use of machinery and household appliances as well as on the rules of behavior. Noise is a global preoccupation and we can observe a standardization process of the methods of noise prevention between different countries.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. D. Augustyńska, Przepisy prawne i normy UE oraz krajowe dotyczące ochrony przed hałasem w środowisku pracy, [w:] Hałas w środowisku, pod red. A. Lipowczana, Katowice 2005, s. 29.
  2. J. Jacques, Noise and Standardization, Focussing on Machinery and Workplace Domains,, [w:] Noise Control '04, pod red. Z. Engela, D. Augustyńskiej, D. Plebana, Warszawa 2004, s. 65.
  3. R. Kucharski, Zagrożenie hałasem w Polsce, [w:] Ochrona środowiska przed hałasem w Polsce w świetle przepisów europejskich, pod red. Z. Engela, J. Sadowskiego, Warszawa 2005, s. 249.
  4. A. Kurpiewski, R. Kucharski, W. Pełka, Wskazówki metodyczne opracowania planu akustycznego miasta średniej wielkości, Warszawa 1998, s. 5.
  5. T. Rajpert, Hałas lotniczy i sposoby jego zwalczania, Warszawa 1980, s. 66.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0458-4317
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu