BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wołodkiewicz Krzysztof (Poznan University of Life Sciences, Poland)
Tytuł
The Teacher and Students in Terms of the Interaction Approach
Nauczyciel i studenci w ujęciu interakcyjnym
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 4 (34), s. 225-231, bibliogr. 15 poz.
Słowa kluczowe
Komunikowanie interpersonalne, Psychologia komunikowania, Nauczanie, Proces nauczania, Studenci
Interpersonal communication, Communicate psychology, Teaching, Teaching process, Students
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W szerokiej problematyce komunikowania się między ludźmi ważne miejsce zajmują interakcje nauczyciel-student. Ich charakter w zasadniczy sposób może determinować osiągnięcia uzyskiwane przez studentów. Pogląd o transakcyjnej naturze interakcji wymaga od osób organizujących proces kształcenia dekonstrukcji paradygmatu o jednokierunkowym procesie komunikacji międzyludzkiej i wniesienia wkładu w stworzenie warunków sprzyjających wzajemności oddziaływań. W pracy przedstawiono współczesną koncepcję komunikowania się i poddano analizie pojęcie interakcji z zastosowaniem odpowiednich przykładów z literatury przedmiotu. Zaprezentowano także wyniki badań opisujące naturę interakcji nauczyciel-student oraz scharakteryzowano kluczowe czynniki determinujące ich przebieg. (abstrakt oryginalny)

Within the broadly defined field of human communication an important aspect is related to the teacher-students interactions. The character of these interactions may decisively determine students' achievements. The opinion on the transactional nature of the interaction requires the individuals organising the education process to deconstruct the paradigm on the unidirectional process of human communication and to contribute to the creation of conditions promoting reciprocity of interactions. This paper presents the contemporary concept of communication and the term "interaction" was analysed using respective examples given in literature on the subject. Moreover, results of studies describing the nature of teacher-students interactions are presented and key factors determining their course are characterised. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adams K., Galanes G.J., 2007. Komunikacja w grupach. PWN, Warszawa.
 2. Adler R.B., Rosenfeld L.B., Proctor R.F. II, 2011. Relacje interpersonalne. Proces porozumiewania się. Rebis, Poznań.
 3. Habermas J., 1999. Teoria działania komunikacyjnego. PWN, Warszawa.
 4. Hosotani R., Imai-Matsumara K., 2011. Emotional experience, expressio, and regulation of highquality Japanese elementary school teachers. Teach. Teach. Educ. 6, 27, 1039-1048.
 5. Interakcje komunikacyjne w edukacji z perspektywy sytuacyjności i kontekstowości znaczeń. 2008. Eds A. Błachnio, M. Drzewowski, M. Schneider, W. Maliszewski. Wyd. Adam Marszałek, Toruń.
 6. Janowski A., 1995. Uczeń w teatrze życia szkolnego. WSiP, Warszawa.
 7. Mika S., 1987. Psychologia społeczna dla nauczycieli. WSiP, Warszawa.
 8. Morreale S.P., Spitzberg B.H., Barge J.K., 2007. Komunikacja między ludźmi. PWN, Warszawa.
 9. Nowicka M., 2000. Sprawność komunikacyjna dzieci w interakcjach szkolnych. Wyd. Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn.
 10. Oyster C.K., 2002. Grupy. Zysk i S-ka, Poznań.
 11. Prosen S., Smrtnik Vitulić H., Poljšak Škraban O., 2003. Observing teachers' emotional expression in their interaction with students. The New Educ. Rev. 1, 31, 76-84.
 12. Retter H., 2005. Komunikacja codzienna w pedagogice. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 13. Sutton R.E., 2007. Teachers' Anger, Frustration, and Self-Regulation. In: Emotion in Education. Eds P.A. Schuts, R. Pekrun. Elsevier Inc., USA, 259-274.
 14. Szmatka J., 2007. Małe struktury społeczne. PWN, Warszawa.
 15. Turner R.H., 2006. Koncepcja siebie w interakcji społecznej. In: Współczesne teorie socjologiczne. Eds A. Jasińska-Kania, L.M. Nijakowski, J. Szacki, M. Ziółkowski. Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
eng, pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu