BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teszbir Hanna (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu), Gołaś Zbigniew (Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)
Tytuł
Regionalne zróżnicowanie aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o dopłaty bezpośrednie
Regional Differences in Activity of Agricultural Producers in Applying for Direct Payments
Źródło
Journal of Agribusiness and Rural Development, 2014, z. 4 (34), s. 181-189, rys., tab., bibliogr. 7 poz.
Słowa kluczowe
Produkcja rolna, Zróżnicowanie regionalne, Dopłaty dla rolnictwa
Agricultural production, Regional diversity, Payments for agricultural
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono analizę regionalnego zróżnicowania aktywności producentów rolnych w aplikowaniu o płatności bezpośrednie. W ujęciu krajowym odniesiono się do liczebności wniosków zarejestrowanych w okresie od 2004 do 2013 roku, a także określono przyczyny liczby ich zmian zaobserwowanych w analizowanym okresie. Stwierdzono, że z roku na rok liczba wniosków zarejestrowanych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zarówno w ujęciu krajowym, jak i regionalnym zmniejsza się, a główną tego przyczyną są zmiany strukturalne. Zauważono również, że tempo i dynamika zmian w liczbie zarejestrowanych wniosków są podobne zarówno dla kraju jak i poszczególnych regionów. W przypadku analizowania aktywności podmiotów przy aplikowaniu o płatności obszarowe stwierdzono występowanie dużych różnic między poszczególnymi województwami, które są wynikiem zarówno rozwoju agro-ekonomicznego, jak i społecznego danych części kraju. (abstrakt oryginalny)

The article presents an analysis of regional differentiation activity of agricultural producers in applying for direct payments. In the national context, reference was made to the number of applications registered from 2004 to 2013, and also set out the reasons for the quantitative changes observed over the period. It was found that each year the number of applications registered by the ARiMR, at national and regional level decreases, and the main reason are structural changes. It was also noted that the pace and rate of change in the number of registered applications are similar for the country and individual regions. When analysing the activity of entities in applying for area payments large differences were found between areas that are the result of the development of agro-economic and social of particular parts of the country. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Czubak W., 2008. Rozdysponowanie dopłat bezpośrednich w gospodarstwach rolnych korzystających z funduszy UE w Wielkopolsce. Zag. Ekon. Roln. 4, 18.
  2. GAEC - Good Agricultural an Enviromental Conditions. http://marswiki.jrc.ec.europa.eu [dostęp: 15.12.2013].
  3. Nowak M., 2007. Controlling działalności marketingowej. PWE, Warszawa.
  4. Pająk E., 2006. Zarządzanie produkcją. Produkt, technologia, organizacja. PWN, Warszawa.
  5. Płatności bezpośrednie - kampanie 2004-2013. ARiMR. www.arimr.gov.pl [dostęp: 19.12.2013].
  6. Rocznik Statystyczny Rolnictwa. 2007-2013. GUS, Warszawa.
  7. Zmiany zachodzące w gospodarstwach rolnych w latach 2002-2010. 2013. Red: W. Jóźwiak, W. Ziętara. Zakład Wydawnictw Statystycznych, GUS, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1899-5241
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu